BRIVIACT 10mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BRIVIACT 10mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRIVIACT 10mg/ml
Substanța activă: BRIVARACETAMUM
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: N03AX23
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 10 flacoane din sticla a 5ml sol.inj/perf.
Cod cim: W63828001
Firma producătoare: UCB PHARMA S.A. - BELGIA