VELCADE 3,5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru VELCADE 3,5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VELCADE 3,5 mg
Substanța activă: BORTEZOMIBUM
Concentrația: 3,5mg
Cod atc: L01XX32
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 10ml x 3,5 mg pulb. pt. sol. inj., introdus intr-un blister transparent
Cod cim: W42249001
Firma producătoare: JANSSEN PHARMACEUTICA NV - BELGIA
Conținut prospect: