BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BORTEZOMIB HOSPIRA 3,5 mg
Substanța activă: BORTEZOMIBUM
Concentrația: 3,5mg
Cod atc: L01XX32
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon din sticla ce contine 3,5 mg pulb. pentru sol. inj.
Cod cim: W63461001
Firma producătoare: HOSPIRA UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: