BLINCYTO 38,5 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru BLINCYTO 38,5 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BLINCYTO 38,5 micrograme
Substanța activă: BLINATUMOMABUM
Concentrația: 38,5micrograme
Cod atc: L01XC19
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu 1 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. x 38,5 micrograme +1 flac. cu solutie stabilizata x 10 ml
Cod cim: W62507001
Firma producătoare: AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Conținut prospect: