LAXAMAG 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LAXAMAG 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAXAMAG 10 mg
Substanța activă: BISACODYLUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: A06AB02
Acțiune terapeutică: LAXATIVE LAXATIVE DE CONTACT
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_3062_14.12.10.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/PE x 3 supoz.
Cod cim: W56295001
Firma producătoare: MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3062/2010/01                                                               

Anexa 1' 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Laxamag 10 mg supozitoare 

Bisacodil 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.   

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

-

 

Dacă  după  5  zile  nu  vă  simţiţi  mai  bine  sau  vă  simţiţi  mai  rău,  trebuie  să  vă  adresaţi  unui 

medic.  

 
 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Laxamag şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Laxamag 

3.

 

Cum să utilizaţi Laxamag 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Laxamag 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Laxamag și pentru ce se utilizează 

 

Laxamag  este  un  laxativ  cu  acţiune  locală,  care  produce  stimularea  mişcărilor  peristaltice  ale 
intestinului şi diminuarea consistenţei fecalelor. 

 

Laxamag

 

apartine unui grup de medicamente numite laxative. Laxamag este utilizat pentru 

tratamentul de scurtă durată al constipaţiei, pentru pregătirea investigaţiilor medicale, înainte şi după 
operaţii şi afecţiuni care necesită facilitarea evacuării colonului. 
 
Se administrează la adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani. 

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Laxamag 

 
Nu utilizaţi Laxamag 

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  bisacodil  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
Laxamag; 

dacă suferiţi de ileus (oprire temporară a mişcărilor peristaltice ale intestinului) sau obstrucţie 
intestinală; 

dacă  suferiţi  de  abdomen  acut  chirurgical,  incluzând  apendicită,  boli  inflamatorii  intestinale 
acute; 

dacă corpul dumneavoastră a pierdut multe lichide; 

dacă aveţi dureri abdominale severe asociate cu greaţă şi vărsături, care pot fi semne ale unei 
afecţiuni severe; 

aveţi fisuri anale; 


Page 2
background image

 

2

aveţi proctită şi rectoragii; 

la copii cu vârsta sub 10 ani. 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizaţi Laxamag, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  

 

Laxamag trebuie utilizat numai în tratamentul de scurtă durată al constipaţiei. 
 
Dacă dumneavoastră vă este necesară administrarea zilnică de laxative sau pe perioade îndelungate,  
atunci trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră pentru a investiga cauza constipaţiei, deoarece 
administrarea excesivă perioade îndelungate poate produce un dezechilibru hidroelectrolitic şi 
valori scăzute ale potasiului din sânge (hipokaliemie).  
 
Au  fost  raportate  ameţeli  şi/sau  sincope  la  pacienţi  trataţi  cu  Laxamag.  Aceste  evenimente  pot  fi 
corelate cu constipaţia şi nu neapărat administrării de Laxamag. 
 
Dacă utilizaţi timp îndelungat Laxamag puteţi avea: 

o anumită afecţiune numită boala laxativelor precum şi anumite dezechilibre cum sunt pierderi 
de apă şi electroliţi, inclusiv de potasiu şi/sau vitamine; 

dependenţă (cu necesitatea administrării repetate a laxativului, a creşterii dozelor şi constipaţie 
severă în cazul întreruperii tratamentului). 

 
În caz de torsada vârfurilor se recomandă administrarea unui laxativ non-stimulant (hipokaliemia este 
un factor favorizant, ca şi bradicardia şi sindromul de QT prelungit preexistent). 
 
Copii și adolescenți 
Nu trebuie administrat Laxamag la copii cu vârsta sub 10 ani fără recomandarea

 

medicului. 

 
Laxamag împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă  luaţi , aţi luat  recent sau s-ar putea să luaţi  
orice alte medicamente. 
 
Evitaţi administrarea concomitentă a Laxamag

 

cu medicamente care pot determina torsada vârfurilor:  

antiaritmice (amiodaronă, bretiliu, disopiramidă, sotalol, chinidinice);  

astemizol,  bepridil,  eritromicină  i.v.,  halofantrină,  pentamidină,  sultopiridă,  terfenadină, 
vincamină), deoarece poate să apară hipokaliemie în cazul unei utilizări prelungite sau în doze 
mari. 

 
Utilizaţi cu prudenţă Laxamag cu: 

-

 

glicozide tonicardiace; 

-

 

diuretice hipokaliemiante; 

-

 

amfotericină B i.v.; 

-

 

glucocorticoizi şi mineralocorticoizi administraţi sistemic); 

-

 

tetracosactid. 

 
Deoarece bisacodilul poate să scadă absorbţia altor medicamente, se recomandă utilizarea cu prudenţă 
în cazul asocierii, de exemplu cu anticoncepţionale orale. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu s-au efectuat studii privind efectele Laxamag asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 

 

 


Page 3
background image

 

3

3. 

Cum să utilizați Laxamag

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum 

este  descris  în  acest  prospect  sau  aşa  cum    v-a  spus  medicul  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Este destinat pentru administrare rectală. 
 
Dacă nu este prescris altfel de către medic, sunt recomandate următoarele doze: 

 

Constipaţie funcţională 
Adulţi  şi  copii  cu  vârsta  peste  10  ani:  doza  uzuală  este  de  un  supozitor  Laxamag  10  mg  pe  zi, 
administrat timp de 5 zile. 
 
Pentru pregătirea procedurilor diagnostice şi preoperator 
Pentru  administrarea  bisacodilului  în  vederea  pregătirii  pacientului  pentru  proceduri  diagnostice,  în 
tratamentul  pre-sau  postperator  şi  în  afecţiuni  care  necesită  facilitarea  evacuării  colonului,  Laxamag 
trebuie administrat sub supraveghere medicală. 
 
Pentru  evacuarea  completă  a  colonului,  doza  recomandată  de  Laxamag  recomandată  este  de  un 
supozitor Laxamag 10 mg, cu 30-60 minute înainte de momentul stabilit pentru evacuarea colonului. 
 

Utilizarea la copii și adolescenți

 

Nu se recomandă administrarea Laxamag 10 mg supozitoare la copii cu vârsta sub 10 ani. 

 
Vârstnici

 

Nu există recomadări speciale pentru această categorie de vârstă. 
 

Instrucţiuni de utilizare a supozitoarelor: 
Desprindeţi cele două părţi ale ambalajului şi împingeţi pentru a ieşi supozitorul. 
Pentru  administrare  se  recomandă  să  vă  culcaţi  pe  o  parte  şi  să  introduceţi  supozitorul  intrarectal 
profund. 
Se  recomandă,  de  asemenea,  să  rămâneţi  culcat  timp  de  15  până  la  20  minute,  timp  necesar  pentru 
aparitia efectului laxativ. 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Laxamag 

Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi-o  cât  de  repede  vă  amintiţi.    Nu  luaţi  o  doză  dublă  pentru  a 
compensa doza uitată. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Laxamag

  

Dacă luaţi doze mari, se pot produce scaune lichide (diaree), crampe abdominale şi pierderi de potasiu 
şi de alţi electroliţi. 
În  caz  de  supradozaj,  adresaţi-vă  imediat  medicului  dumneavoastră  sau  mergeţi  la  cel  mai  apropiat 
spital. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Laxamag 

Laxamag

 

trebuie luat numai la nevoie şi trebuie întrerupt după ameliorare. 

 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 


Page 4
background image

 

4

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Mai puţin frecvente: vărsături, disconfort abdominal. 

 

 
Frecvente: dureri abdominale, crampe abdominale, greaţă, diaree (cu hipokaliemie). 
 
Rare: reacţii de hipersensibilitate. 
 
Cu frecvenţă necunoscută: colită, reacţii anafilactice, angioedem, deshidratare, atonie intestinală. 
 
Administrarea repetată poate determina proctită. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Laxamag 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25

C, în ambalajul original. 

 
Nu utilizaţi Laxamag după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei  sau a reziduurilor  menajere. Întrebaţi farmacistul cum 
să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Laxamag 

Substanţa activă este bisacodil. Un supozitor conţine bisacodil 10 mg.

 

Celelalte componente sunt

gliceride solide de semisinteză. 

 

Cum arată Laxamag şi conţinutul ambalajului 

Laxamag se prezintă sub formă de supozitoare în formă de torpilă de culoare albă sau alb-gălbuie. 
Este ambalat în cutii cu 2 blistere a câte 3 supozitoare. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

Magistra C&C SRL 
B-dul Aurel Vlaicu nr.82 A 
900055, Constanţa 
România 

 
Acest prospect a fost aprobat în Martie 2017.