BIAZOL 10 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru BIAZOL 10 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BIAZOL 10 mg/g
Substanța activă: BIFONAZOLUM
Concentrația: 10mg/g
Cod atc: D01AC10
Acțiune terapeutică: ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC DERIVATI DE IMIDAZOL SI TRIAZOL
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12498_30.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub x 15 g crema
Cod cim: W14069002
Firma producătoare: GEDEON RICHTER ROMANIA SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12498/2019/01                                                                     
Anexa 1  
                                                                                                                                                                            Prospect

 

 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

BIAZOL 10 mg/g cremă 

Bifonazol

 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect: 

1. 

Ce este Biazol şi pentru ce se utilizează

 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Biazol 

3. 

Cum să utilizaţi Biazol 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Biazol 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Biazol și pentru ce se utilizează 

 
Biazol aparţine unui grup de medicamente numite antimicotice, care acţionează împotriva bolilor de piele 
provocate de fungi (ciuperci). 
 
Biazol este indicat în infecţiile cauzate de diferite tipuri de ciuperci, localizate în diferite regiuni ale 
corpului: 
-

 

infecţii micotice, în special la nivel interdigital (

Tinea pedis, Tinea manus

); 

-

 

infecţii micotice la nivelul trunchiului (

Tinea corporis

); 

-

 

infecţii micotice ale pliurilor pielii

 

(

Tinea cruris

); 

-

 

infecţii ale pielii şi ale mucoasei genitale cu 

Candida

-

 

pityriasis versicolor

-

 

eritrasmă (infecţie bacteriană a pielii la nivel axilar şi inghinal).

 

 

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Biazol 

 

Nu utilizaţi Biazol: 

-

 

dacă sunteţi alergic la bifonazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6). 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizaţi Biazol adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Biazol dacă apare o erupţie pe piele după aplicare, întrerupeţi imediat 
tratamentul. 
 
Biazol este destinat administrării pe piele. 


Page 2
background image

 

 
Trebuie să evitaţi contactul cu ochii. 
 
Datorită riscului potenţial de toxicitate hepatică, se recomandă prudenţă în cazul aplicării: 
-

 

la nivelul unor suprafeţe întinse de piele; 

-

 

la nivelul unor zone cu leziuni ale pielii; 

-

 

la sugari (datorită raportului suprafaţă corporală/greutate şi efectului ocluziv – nu permit trecerea 
aerului la nivelul scutecelor). 

La sugari, Biazol trebuie administrat numai sub supraveghere medicală. 
 
În infecţiile cu 

Candida

 nu trebuie să utilizaţi săpun cu pH acid (favorizează dezvoltarea infecţiilor). 

 

Biazol împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
Nu se cunosc interacţiuni între Biazol şi alte medicamente. 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Sarcina 

În primele 3 luni de sarcină, nu trebuie să utilizaţi Biazol; în celelalte luni de sarcină Biazol poate fi 
utilizat numai dacă medicul dumneavoastră consideră că este absolut necesar. 

 
Alăptarea 

Nu trebuie să utilizaţi Biazol dacă alăptaţi. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Biazol nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

Biazol conţine alcool cetostearilic.

 Poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită 

de contact) (vezi punctul 4 „Reacţii adverse posibile”). 

 

 

3. 

Cum să utilizați Biazol 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur. 
 
Înainte de aplicare, spălaţi şi uscaţi zonele afectate ale pielii. 
Aplicaţi crema la nivelul zonei afectate, în strat subţire, prin masaj uşor, o dată pe zi, de preferat seara, 
înainte de culcare. 
 
Durata tratamentului depinde de tipul infecţiei şi de localizarea acesteia: 

în cazul dermatomicozei, în general 2-3 săptămâni; 

în cazul candidozei, 2-3 săptămâni; 

în cazul pityriasis versicolor şi erythrasma, 2 săptămâni. 

 

Dacă utilizați mai mult Biazol decât trebuie 

Acest medicament este indicat numai pentru aplicare pe piele. Nu îl înghiţiţi. 
Dacă în mod accidental înghiţiţi crema, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la 
departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. 
 

Dacă uitați să utilizaţi Biazol

 

Dacă aţi uitat să aplicaţi crema, faceţi acest lucru cât mai curând posibil şi apoi continuaţi programul 
obişnuit de administrare. 
 
 


Page 3
background image

 

Dacă încetaţi să utilizaţi Biazol 

Utilizaţi Biazol cremă pe toată perioada de timp recomandată chiar dacă infecţia pare să se fi vindecat 
după câteva zile, deoarece aceasta poate să reapară dacă tratamentul este întrerupt prea devreme. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Rareori pot să apară iritaţii locale (înroşire a pielii, mâncărimi, senzaţie de arsură, erupţie dureroasă cu 
vezicule, la nivelul palmelor şi tălpilor), dermatită de contact (inflamaţie a pielii). 
Majoritatea reacţiilor adverse sunt moderate şi trecătoare şi cedează spontan la întreruperea tratamentului. 
 

Reacţii adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

 

unii pacienţi pot prezenta reacţii alergice după ce utilizează Biazol. Dacă simţiţi o greutate în 
respiraţie, pielea s-a înroşit sau aveţi buzele, limba sau faţa umflate, opriţi administrarea 
medicamentului şi anunţaţi-l pe medicul dumneavoastră sau mergeţi imediat la departamentul de 
urgenţă al celui mai apropiat spital. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/.  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1  
București 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259  
Fax: +4 0213 163 497  
e-mail: 

[email protected]

.  

Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Biazol 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații

 

 
Ce conţine Biazol 

 

Substanţa activă este bifonazolul. Un gram Biazol cremă conţine

 

bifonazol 10 mg.

 

 

Celelalte componente sunt: 2-octildodecanol, alcool cetostearilic (vezi pct. 2, secțiunea „Biazol 
conţine alcool cetostearilic.”), palmitat de cetil, sorbitan monostearat, polisorbat 60, alcool benzilic, 
apă purificată. 

 

Cum arată Biazol şi conţinutul ambalajului 


Page 4
background image

 

Biazol se prezintă sub formă de masă omogenă, cu aspect cremos, fără picături sau aglomerări de 
particule, de culoare albă, fără miros. 
 
Biazol este disponibil în cutii cu un tub din aluminiu lăcuit în interior cu un lac protector și cu bandă 
cauciucată pe exterior, prevăzut cu capac filetat din polietilenă; conține 15 g cremă. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Gedeon Richter România S.A. 
Str. Cuza Vodă, nr. 99-105, 540306 Târgu-Mureş, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019.

 

 
Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/