ZINPLAVA 25 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru ZINPLAVA 25 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZINPLAVA 25 mg/ml
Substanța activă: BEZLOTOXUMABUM
Concentrația: 25mg/ml
Cod atc: J06BB21
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla de tip I continând 40 ml de sol., cu un dop din clorobutil si un sigiliu cu capac detasabil
Cod cim: W63935001
Firma producătoare: SP LABO N.V. - BELGIA
Conținut prospect: