CONTRACEPT-M 18,9 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CONTRACEPT-M 18,9 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CONTRACEPT-M 18,9 mg
Substanța activă: BENZALKONII CHLORIDUM
Concentrația: 18,9mg
Cod atc: G02BBN2
Acțiune terapeutică: CONTRACEPTIVE LOCALE CONTRACEPTIVE INTRAVAGINALE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6022_11.12.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 folii termosudate din PVC/PE x 5 ovule
Cod cim: W41504001
Firma producătoare: MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6022/2013/01-02

                                                         Anexa 1

 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                      

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Contracept-M 18,9 mg ovule 

Clorură de benzalconiu 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi    întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Contracept-M şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Contracept-M 

3.

 

Cum să utilizați Contracept-M 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Contracept-M 

6.

 

Conținutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. 

Ce este Contracept-M şi pentru ce se utilizează 

 
Contracept-M  este  indicat  pentru  contracepţie  locală.  Această  metodă  reduce  considerabil  riscul 
sarcinii fără a-l suprima însă total: eficacitatea este mai mare cu cât se respectă modul de utilizare. 
Metoda contraceptivă este indicată pentru femeile aflate în perioada sexuală activă. 
Indicaţiile speciale sunt pentru următoarele situaţii:  
-

 

când  există  o  contraindicaţie  temporară  sau  definitivă  pentru  contracepţia  orală  sau  cu 

dispozitiv intrauterin (DIU); 
-

 

după naştere, în timpul alăptării sau pre-menopauză; 

-

 

când este necesară contracepţie temporară; 

-

 

în cazul contracepţiei orale, când s-a omis sau s-a întârziat administrarea contraceptivului oral  

-

 

poate fi utilizat în asociere cu un contraceptiv local (diafragma). 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați

 

Contracept-M 

 
Nu utilizați Contracept-M

 

 

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  clorură  de  benzalconiu  sau  la  oricare  dintre  celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Contracept-M, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Eficacitatea  contracepţiei  depinde  de  utilizarea  corectă  a  ovulelor.  Se  utilizează  ovulele  înainte  de 
fiecare raport sexual, indiferent de perioada ciclului menstrual. 
 
Trebuie  să  evitaţi  spălarea  cu  săpun  sau  irigaţia  vaginală  înainte  sau  după  raportul  sexual,  deoarece 
săpunul (chiar urme), distruge substanţa acivă. 
 


Page 2
background image

 

2

Imediat înainte sau după raportul sexual este posibilă o toaletă externă numai cu apă. 
 
În prezenţa leziunilor la nivelul vaginului, nu se recomandă utilizarea Contracept-M. 
 

Contracept-M împreună cu alte medicamente 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau  farmacistului dacă utilizaţi, aţi  utilizat  recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
 
Nu se recomandă asocierea cu un alt medicament cu administrare locală, deoarece acesta poate  
inactiva spermicidul. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau  farmacistului  pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.. 
Sarcina 
Nu s-a raportat niciun risc toxic legat de administrarea acestui spermicid în timpul sarcinii. 
 
Alăptarea 
Clorura de benzalconiu nu se excretă în lapte. Prin urmare, este posibilă administrarea spermicidului în 
timpul alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Contracept-M nu are nicio influență asupra capacității  de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizați Contracept-M 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi 
sigur. 
 
Doza  recomandată  este  de  un  ovul  înaintea  fiecărui  raport  sexual,  indiferent  de  perioada  ciclului 
menstrual în  care vă aflaţi. Protecţia contraceptivă este asigurată timp de aproximativ 4 ore. În cazul 
unui nou contact sexual se utilizează un alt ovul. 
În cazul raporturilor repetate, trebuie să utilizaţi de fiecare dată un nou ovul. 
 
Mod de utilizare: 
Ovulul  se  introduce  profund  intravaginal,  cu  5-10  minute  înainte  de  raportul  sexual,  cu  pacienta  în 
decubit dorsal, pentru a asigura dizolvarea optimă a substanţei active. 
Toaleta externă imediat după raportul sexual se face numai cu apă (nu se utilizează săpun, deoarece 
reduce  efectul spermicid).  
Dacă ovulul s-a înmuiat datorită căldurii, se recomandă a se păstra la frigider (2

C – 8

C). Ovulul va 

reveni la forma iniţială, fără nici o modificare a proprietăţilor medicamentului. 


Page 3
background image

 

3

 

 

Dacă utilizaţi mai mult Contracept-M decât trebuie

 

  Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Contracept-M  

Există riscul de apariţie a sarcinii.  
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

 
Cu frecvenţă necunoscută: reacţii de hipersensibilitate. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-
site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Contracept-M 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 


Page 4
background image

 

4

 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Contracept-M  
-

 

Substanţa activă este clorura de benzalconiu.

 

Un ovul conţine clorură de benzalconiu 18,9 mg. 

Celelalte componente sunt:

 

grăsimi solide de semisinteză. 

 
Cum arată Contracept-M şi conţinutul ambalajului 

Contracept-M se prezintă sub formă de ovule tronconice cu cap conic, de culoare albă sau alb-gălbuie. 
 
Este  ambalat  în  cutii  cu  2  folii  termosudate  din  PVC/PE  a  câte  5  ovule  sau  în  cutii  cu  o  folie 
termosudată din PVC/PE cu 5 ovule. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

S.C.MAGISTRA C&C S.R.L. 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanţa 
România 
Telefon- 0241/634742 
Fax- 0241/634742 
e-mail-  office@magistracc.com 
 
Pentru orice informaţii despre medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
S.C.MAGISTRA C&C S.R.L. 
Bd.Aurel Vlaicu nr. 82A 
Constanţa, 900055 - RO 
+40 0241/634742 
office@magistracc.com 
 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2019.