FASENRA 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru FASENRA 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FASENRA 30 mg
Substanța activă: BENRALIZUMABUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: R03DX10
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta de unica folosinta x 1 ml sol. inj
Cod cim: W64265001
Firma producătoare: MEDIMMUNE UK LTD - S.U.A.
Conținut prospect: