BENLYSTA - PROSPECT

Prospectul pentru BENLYSTA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BENLYSTA
Substanța activă: BELIMUMABUM
Concentrația: 120 mg
Cod atc: L04AA26
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl. din sticla a 5ml x 120mg
Cod cim: W57242001
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A. - ITALIA