CLENIL JET 250 mcg - PROSPECT

Prospectul pentru CLENIL JET 250 mcg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLENIL JET 250 mcg
Substanța activă: BECLOMETASONUM
Concentrația: 250mcg
Cod atc: R03BA01
Acțiune terapeutică: ALTE MED.PT.RAT.BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, INHALATORII GLUCOCORTICOIZI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9978_22.05.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. presurizat din Al a 200 doze, prevazut cu valva dozatoare si dispozitiv de adm., tipspacer JET"
Cod cim: W41683001
Firma producătoare: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9978/2017/01                                                                      

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           

Prospect 

 
 

 
 
 

CLENIL JET 250 mcg soluţie de inhalat presurizată  

Dipropionat de beclometazonă 

 
 
 

Compoziţie 

O  doză  soluţie  de  inhalat  presurizată  conţine  dipropionat  de  beclometazonă  250  mcg  şi  excipienţi: 
glicerol, etanol anhidru, norfluran (HFA 134-a). 
 

Grupa  farmacoterapeutică: 

alte  medicamente  pentru  tratamentul  bolilor  obstructive  ale  căilor 

respiratorii, inhalante, glucocorticoizi.  
 

Indicaţii terapeutice 

Clenil Jet 250 mcg este indicat pentru tratamentul astmului bronşic persistent, forme moderate şi severe, 
în special la următoarele grupe de pacienţi: 

-

 

pacienţi la care apar crize diurne frecvente (mai mult de 2-3 pe săptămână) şi cu crize nocturne 

mai mult de 2 pe lună  în ciuda utilizării periodice a bronhodilatatoarelor; 

-

 

pacienţi care necesită tratament cronic cu medicamente antiastmatice, în special dacă dozele de 

bronhodilatatoare trebuie crescute periodic; 

-

 

pacienţi  trataţi  cu  glucocorticoizi  sistemici,  în  cazul  în  care  se  doreşte  reducerea  dozei  sau 

întreruperea administrării orale a glucocorticoizilor.  
 

Contraindicaţii 

Hipersensibilitate la dipropionat de beclometazonă sau la oricare dintre excipienţii produsului. 

 
Precauţii  

Pacienţii trebuie instruiţi corespunzător pentru utilizarea corectă a dispozitivului. 
La  pacienţii  la  care  se  administrează  tratament  cu  glucocorticoizi  sistemici,  sunt  necesare  prudenţă  şi 
monitorizare  medicală  adecvată  deoarece  reactivarea  funcţiei  corticosuprarenalei,  supresate  de 
tratamentul cu corticosteroizi sistemici, se face lent. 
In orice caz, tratamentul cu dipropionat de beclometazonă sub formă inhalatorie trebuie început în faza 
stabilă a bolii, după administrarea de glucocorticoizi sistemici. Iniţial,  Clenil Jet 250 mcg este administrat 
concomitent cu tratamentul cu glucocorticoizi sistemici, a căror doză trebuie redusă treptat, monitorizând 
în mod regulat pacienţii (în special, în ceea ce priveşte funcţia corticosuprarenaliană); dozele de Clenil Jet 
250 mcg

 

se vor ajusta în funcţie de rezultatele obţinute.  

Pacienţii trebuie avertizaţi că produsul nu este destinat tratamentului crizelor de astm bronşic şi stării de 
rău  astmatic;  de  asemenea,  ameliorarea  stării  clinice  nu  trebuie  să  ducă  la  modificarea  dozelor,  fără 
recomandarea medicului curant. 

 

Interacţiuni  

Clenil  Jet  250  mcg  conţine  o  cantitate  mică  de  etanol.  Teoretic,  există  posibilitatea  apariţiei  de 
interacţiuni,  în  special  la  pacienţii  cu  hipersensibilitate  la  care  s-au  administrat  disulfiram  sau 
metronidazol. 

 

Atenţionări speciale 

Produsul  conţine  cantităţi  mici  de  etanol  şi  glicerină.  Aceste  cantităţi  sunt,  însă,  neglijabile  şi  nu 
reprezintă un risc pentru pacienţii care respectă schema terapeutică recomandată. 
Cu  toate  acestea,  datorită  prezenţei  etanolului,  produsul  trebuie  administrat  cu  precauţie  la  pacienţii  cu 
afecţiuni hepatice, alcoolici (vezi, de asemenea, 

Interac

ţ

iuni

), epilepsie, afecţiuni cerebrale. 

Este necesară prudenţă deosebită la pacienţii cu tuberculoză pulmonară activă sau inactivă

.  

In caz de infecţii bronşice sau bronhoree abundentă este necesar un tratament adecvat pentru a permite 
difuzia optimă în căile respiratorii.  
Medicamentul  poate pozitiva testele antidoping.

 


Page 2
background image

 

2

 
 
Copii 

Nu se recomandă administrarea 

Clenil Jet 250 mcg 

la copii.

 

Sarcina 

ş

i al

ă

ptarea 

La  gravide, 

Clenil Jet 250 mcg

  se  administreaza  numai  dacă  este  absolut  necesar  şi  sub  supraveghere 

medicală atentă.  
La  om,  există  date  insuficiente  cu  privire  la  siguranţa  administrării  beclometazonei  sau  norfluranului 
(HFA 134-a).  
In  timpul  sarcinii  şi  alăptării,  administrarea  produsului  se  va  lua  în  cosiderare  numai  dacă  beneficiile 
pentru mamă depăşesc riscurile potenţiale fetale. 
Testele efectuate la animalele gestante au arătat că administrarea dipropionatului de beclometazonă poate 
determina  tulburări  ale  dezvoltării  intrauterine  a  fătului,  de  exemplu,  palatoschizis  sau  întârzieri  de 
creştere  intrauterină.  Aceste  afecţiuni  au  apărut  ca  rezultat  al  administrării  sistemice  de  doze  mari  de 
glucocorticoizi. Administrarea topică, inhalatorie la om a dipropionatului de beclometazonă, nu determină 
reacţii adverse sistemice caracteristice tratamentului sistemic cu glucocorticoizi, deoarece medicamentul 
acţionează  numai  local,  la  nivelul  ţesutului  pulmonar.  Totuşi,  copii  născuţi  de  mame  la  care  s-au 
administrat  inhalator,  în  timpul  sarcinii,  doze  mari  de  glucocorticoizi,  trebuie  monitorizaţi  pentru  a  se 
depista o eventuală scădere a funcţiei corticosuprarenaliene. 
 
Este  puţin  probabil  ca,  după  administrarea  inhalatorie  la  dozele  recomandate,  dipropionatul  de 
beclometazonă  să  atingă  concentraţii  semnificative  în  laptele  matern.  Cu  toate  acestea,  la  femeile  care 
alăptează, în cazurile în care se are în vedere administrarea dipropionatului de beclometazonă inhalator, 
trebuie analizate cu mare atenţie raportul risc/beneficiu. 
Studiile  clinice  cu  norfluran  (HFA  134-a)  efectuate  la  animale,  asupra  funcţiei  de  reproducere  şi  a 
dezvoltării embriofetale, nu au evidenţiat reacţii adverse semnificative. De aceea, apariţia unor astfel de 
reacţii adverse la om, este puţin probabilă. 
Nu se cunosc date privind excreţia norfluranului (HFA 134-a) în lapte. 

 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Dipropionatul de beclometazonă nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

 

Doze şi mod de administrare 

Adul

ţ

i

: doza recomandată iniţial este de 500 mcg dipropionat de beclometazonă (2 doze) de 2 ori pe zi. 

Dacă se consideră necesar, doza poate fi fracţionată la 250 mcg (o doză) de 4 ori pe zi. In cazul în care 
este necesar, doza poate fi crescută la 500 mcg dipropionat de beclometazonă (2 doze) de 3-4 ori pe zi. 
Tratamentul cu 

Clenil Jet 250 mcg 

nu trebuie întrerupt brusc. 

Copii

: nu se recomandă administrarea 

Clenil Jet 250 mcg 

la copii.  

 

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

i manipularea sa 

Reuşita tratamentului depinde de utilizarea corectă a dispozitivului de inhalare. Inaintea primei utilizări 
sau dacă aceasta nu s-a efectuat timp de 3 zile sau mai mult, se îndepărtează capacul protector al piesei 
bucale, apăsând uşor părţile laterale şi se pulverizează o dată în aer pentru a verifica funcţionarea corectă 
a valvei. 
Pentru utilizare, trebuie respectate cu stricteţe următoarele instrucţiuni: 

1. dispozitivul de administrare de tip spacer Jet în poziţie închisă 
2. se îndepărtează capacul protector al dispozitivului de administrare de tip spacer; 
3. se expiră complet şi se plasează piesa bucală ferm între buze; 
4. în timpul unui inspir profund, numai pe gură, se apasă cu indexul  o singura dată şi se continuă 

inspirul (este posibil un inspir mai lung prin intermediul dispozitivului de administrare de tip spacer Jet. 

5. După ce s-a efectuat un inspir complet, se ţine respiraţia cât timp este posibil. 

După  administrare,  se  acoperă  dispozitivul  de  administrare

 

de  tip  spacer  Jet  cu  capacul  aferent. 

Dispozitivul de administrare

 

de tip spacer Jet va fi păstrat curat în permanenţă, spălarea realizându-se cu 

apă caldă, după scoaterea flaconului presurizat de aluminiu. 

 
Reacţii adverse 

Ocazional, pot să apară micoze (candidoze) la nivelul cavităţii orofaringiene, care, în general, dispar prin 
tratament local antimicotic fără întruperea tratamentului.    
Apariţia frecventă a acestor infecţii, poate fi prevenită prin clătirea cu apă a cavităţii bucale după fiecare 
administrare.  


Page 3
background image

 

3

In cazuri izolate, au apărut disfonie şi xerostomie. 
De  asemenea,  au  fost  raportate  reacţii  alergice  cum  sunt  erupţii  cutanate,  urticarie,  prurit,  edem  al 
pleoapelor, ochilor, feţei, gurii şi faringelui. 
Cu  frecvență  necunoscută:  probleme  cu  somnul,  depresie  sau  sentiment  de  îngrijorare,  neliniște, 
nervozitate, supra-excitare sau iritabilitate. Aceste reacții pot apărea mai ale la copii și adolescenți. 
In cazul administrării schemei terapeutice recomandate este puţin probabilă apariţia reacţiilor adverse; cu 
toate acestea, pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie în cazul tratamentului prelungit, pentru a depista la 
timp aparitia unor reacţii adverse sistemice (osteoporoză, ulcer gastric sau duodenal, manifestări clinice 
secundare insuficienţei corticosuprarenale cum sunt hipotensiune arterială şi scădere ponderală) şi pentru 
a  evita,  în  cazul  apariţiei  insuficienţei  corticosuprarenaliene  acute,  reacţiile  adverse  grave  consecutive. 
Administrarea inhalatorie a unor doze mai mari (>1500 mcg dipropionat de beclometazonă pe zi) pentru o 
perioadă lungă de timp poate determina inhibarea funcţiei  corticosuprarenalei.  
Ca şi în cazul administrării inhalatorii a altor medicamente, poate să apară bronhospasm paradoxal. 
 

Supradozaj 

In  cazul  administrării  de  doze  prea  mari  de  dipropionat  de  beclometazonă,  poate  să  apară  inhibiţia 
temporară  a  axului  hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian.  În  acest  caz  este  necesară  întreruperea 
tratamentului  şi  se  instituie  imediat  un  tratament  sistemic  adecvat  care  să  antagonizeze  efectele  de 
supresie a funcţiei corticosuprarenalei. 
Este important să luați doza așa cum este stabilit pe eticheta medicamentului la farmacie sau așa cum v-a 
recomandat  medicul  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să  creșteți  sau  să  scădeți  doza  fără  să  vă  sfătuiți  cu 
medicul. 
 

Păstrare 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 30°C, ferit de lumină directă, căldură şi îngheţ, în ambalajul original. 

 
Ambalaj 

Cutie  cu  un  flacon  presurizat  din  aluminiu  a  200  doze,  prevăzut  cu  valvă  dozatoare,  introdus  în 
dispozitivul de administrare de tip „spacer JET “, cu capac. 
 

Fabricanți 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,  
Via S. Leonardo 96, 43100 Parma, Italia 

 

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH 
Gonzagagasse 16/16 A-1010 Viena, Austria 

 

CHIESI S.A. 
11, avenue Dubonnet 
92400 Courbevoie, Franţa 

 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.,  
Via Palermo 26/A 43100, Parma 
Italia 

 

Data ultimei verificări a prospectului 

Mai 2017