SIMULECT 20 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SIMULECT 20 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SIMULECT 20 mg
Substanța activă: BASILIXIMABUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: L04AC02
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu liof.+ 1 fiola solv. apa pt. prep. inj.
Cod cim: W13098001
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA SAS - FRANTA
Conținut prospect: