OLUMIANT 4 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OLUMIANT 4 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OLUMIANT 4 mg
Substanța activă: BARICITINIB
Concentrația: 4mg
Cod atc: L04AA37
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PE/PCTFE/Alu x 35 compr. film.
Cod cim: W63493001
Firma producătoare: LILLY S.A. - SPANIA
Conținut prospect: