INOMAX 400 ppm mol/mol - PROSPECT

Prospectul pentru INOMAX 400 ppm mol/mol - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INOMAX 400 ppm mol/mol
Substanța activă: AZOTUM OXIDUM
Concentrația: 400 ppm mol/mol
Cod atc: R07AX01
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PENTRU TRATAMENTUL AP. RESPIRATOR ALTE MED. PT. APARATUL RESPIRATOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cilindru din Al x 2 l gaz inhal.
Cod cim: W63527001
Firma producătoare: LINDE FRANCE - FRANTA
Conținut prospect:

INOMAX 400 ppm mol/mol se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cilindru din Al x 10 l gaz. inhal.