SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml
Substanța activă: AZITHROMYCINUM
Concentrația: 200mg/5ml
Cod atc: J01FA10
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8767_25.03.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PEID continand pulb. pt. 15 ml susp. orala, o seringa pt. administrare orala din PE/PS sau PP/PP si o lingurita dozatoare
Cod cim: W64358001
Firma producătoare: PLIVA LJUBLJANA D.O.O. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8767/2016/01-02-03                                                      

Anexa 1

               

                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

 

Sumamed Forte 200 mg/5 ml pulbere pentru suspensie orală 

Azitromicină 

 

 
 

 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament,

 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse , adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiți în acest prospect: 

1. 

Ce este Sumamed Forte şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Sumamed Forte 

3. 

Cum să utilizaţi Sumamed Forte 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Sumamed Forte 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

 
1.  

Ce este

 

Sumamed Forte şi pentru ce se utilizează 

 

 

Sumamed  Forte  conţine  azitromicină,  un  antibiotic  utilizat  în  următoarele  infecţii  provocate  de 
germeni sensibili la azitromicină:  
 

infecţii ale tractului respirator superior, incluzând inflamaţia faringelui, amigdalelor, sinusurilor 
şi inflamaţia urechii; 

infecţii ale tractului respirator inferior, incluzând infecţii ale bronhiilor şi plămânilor; 

infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi, incluzând eritem cronic migrator (primul stadiu al bolii 
Lyme), erizipel (inflamaţie a pielii de la nivelul feţei, dar şi la nivelul picioarelor), impetigo 
(infecţie a pielii cu pustule care conţin puroi), piodermită secundară (infecţie a pielii cu germeni 
care produc supuraţie); 

 
 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Sumamed Forte 

 

 

Nu administraţi copilului dumneavoastră Sumamed Forte 

-

 

dacă este

 

alergic la azitromicină, la eritromicină, la alte macrolide sau ketolide antibacteriene 

sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6); 

dacă îi administraţi concomitent alcaloizi din secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină). 

 
Atenţionări şi precauţii  

dacă copilul dumneavoastră are probleme de sănătate legate de ficat:

 

poate fi necesar ca medicul 

dumneavoastră să vă supravegheze funcţia ficatului sau poate fi necesar ca tratamentul să fie 
întrerupt ; 


Page 2
background image

 

2

dacă copilul dumneavoastră are probleme cu rinichii; 

dacă apare diaree sau observaţi apariţia altor semne de infecţie în timpul tratamentului; 

dacă copilul dumneavoastră are o cantitate scăzută de potasiu sau magneziu în sânge; 

dacă copilul dumneavoastră a avut tulburări de ritm ale inimii (aritmie ventriculară, bradicardie); 

dacă copilul dumneavoastră are miastenia gravis (slăbiciune și oboseală musculară). 

 

Sumamed Forte împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă copilului dumneavoastră i se administrează, 
a luat recent sau s-ar putea să i se administreze orice alte medicamente.  

 
Antiacidele scad viteza de absorbţie a azitromicinei, de aceea azitromicina trebuie administrată cu cel 
puţin 1 oră înainte sau 2 ore după administrarea antiacidelor. 
 
La pacienţii trataţi cu derivaţilor de ergot, asocierea macrolidelor poate determina apariţia 
ergotismului (intoxicaţie cu alcaloizi de ergot). Nu există dovezi privind posibilitatea unei interacţiuni 
între derivaţii de ergot şi azitromicină. Cu toate acestea, datorită posibilităţii teoretice a ergotismului, 
azitromicina şi derivaţii de ergot nu trebuie administraţi concomitent. 
Se cunoaşte că antibioticele macrolide interacţionează cu digoxină, ciclosporină, astemizol, triazolam, 
midazolam şi alfentanil, de aceea se recomandă prudenţă la administrarea concomitentă a acestor 
medicamente. 
 
Nu s-au observat efecte ale azitromicinei asupra concentraţiilor plasmatice ale teofilinei, terfenadinei, 
warfarinei, carbamazepinei, metilprednisolonului şi cimetidinei. Spre deosebire de majoritatea 
macrolidelor, azitromicina nu se leagă de citocromul P450, astfel încât, nu au fost observate interacţiuni 
semnificative cu aceste medicamente. 
 

Utilizarea Sumamed Forte cu alimente şi băuturi 

Deoarece alimentele scad absorbţia azitromicinei, doza trebuie luată cu cel puţin o oră înainte de masă 
sau la 2 ore după masă. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Sumamed Forte nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 
Sumamed Forte conţine zahăr.

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că copilul 

dumneavoastră are intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua 
acest medicament.

 

 
 
3. 

Cum să utilizaţi Sumamed Forte  

 

Administraţi  întotdeauna  copilului  dumneavoastră  Sumamed  Forte  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul 
dumneavoastră.  Trebuie  să  discutaţi  cu  medicul  dumneavoastră  sau  cu  farmacistul  dacă  nu  sunteţi 
sigur.  
În  infecţii  ale  căilor  respiratorii  superioare,  inferioare,  infecţii  cutanate  şi  ale  ţesuturilor  moi  (cu 
excepţia eritemului cronic migrator), doza totală de azitromicină este de 30 mg pe kg, administrată pe 
o perioadă de 3 zile (10 mg azitromicină pe kg o dată pe zi), conform următorului tabel:  
 

Greutatea 

corporală 

(kg) 

SUMAMED FORTE, pulbere pentru suspensie orală, 

200 mg/5 ml 


Page 3
background image

 

3

10-14 

2,5 ml (100mg) 

15-24 

5 ml (200mg) 

25-34 

7,5 ml (300 mg) 

34-44 

10 ml (400 mg) 

≥45 

Doza pentru adult 

 

Azitromicina s-a dovedit eficace în tratamentul faringitelor streptococice în doze de 10 mg pe kg sau 
de 20 mg pe kg administrate în priză unică, timp de 3 zile 
În tratamentul eritemului cronic migrator doza totală de azitromicină este de 60 mg pe kg administrată 
astfel: 20 mg pe kg în prima zi, urmate de 10 mg pe kg în zilele 2-5. 
 

Pacien

ţ

i cu afec

ţ

iuni ale rinichilor sau ficatului: 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră are probleme cu rinichii 
sau cu ficatul deoarece medicul dumneavoastră ar putea modifica doza normală, dacă este nevoie. 
 

Mod de administrare 

Sumamed Forte suspensie orală se administrează în doză zilnică unică, cu cel puţin 1 oră înainte sau 2 
ore după masă. Doza administrată poate fi măsurată folosind: seringa dozatoare sau linguriţa dozatoare 
disponibile în cutie (sub 15 kg – seringa dozatoare; peste 15 kg - linguriţa dozatoare). 

 
PREPARAREA SUSPENSIEI ORALE 
 

Pentru a măsura cantitatea de apă necesară preparării suspensiei, se utilizează seringa dozatoare. 
1. Flaconul conţine pulberea din care , prin adăugarea apei (distilate sau apei potabile fierte şi răcite), 
se prepară suspensia. 
2. Împingeţi în jos dopul flaconului şi apoi se răsuceşte în direcţie contrară acelor de ceasorinc. 

 

3. Pentru SUMAMED FORTE pulbere pentru suspensie orală 15 ml, adăugaţi 9,5 ml de apă (distilată 
sau  apă potabilă fiartă  și răcită)  în flaconul ce conţine  600  mg  azitromicină,  pentru  a asigura  20  ml 
suspensie omogenă. 

 

Pentru SUMAMED FORTE pulbere pentru suspensie orală 30 ml, adăugaţi 16,5 ml de apă (distilată 
sau apă potabilă fiartă și răcită) în flaconul ce conţine 1200 mg azitromicină, pentru a asigura 35 ml 
suspensie omogenă. 

 

Pentru SUMAMED FORTE pulbere pentru suspensie orală 37,5 ml, adăugaţi 20,0 ml de apă (distilată 
sau apă potabilă fiartă și răcită) în flaconul ce conţine 1500 mg azitromicină, pentru a asigura 42,5 ml 
suspensie omogenă. 
 

 

 

 
 
4. Agitaţi energic până se obţine o suspensie uniformă. 
5. Valabilitatea suspensiei preparate este de 5 zile pentru suspensia de 15 ml şi de 10 zile pentru 
suspensiile de 30 ml şi 37,5 ml. 


Page 4
background image

 

4

 

Instrucţiuni pentru folosirea seringii şi a linguriţei dozatoare 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a administra medicamentul copilului. 
Ambalajul conţine seringa dozatoare, 

pentru copii cu greutatea sub 15 kg 

şi linguriţa cu două capete 

(dublă), 

pentru copii cu greutatea peste 15 kg.

 

Întrebaţi medicul sau farmacistul cum să folosiţi linguriţa sau seringa. 
Linguriţa dublă: o linguriţă mare plină conţine 5 ml, iar o linguriţă mică conţine 2,5 ml. 

 

 
Încărcarea seringii: 

1. Agitaţi energic suspensia înainte de utilizare 
2. Apăsaţi în jos dopul şi astfel apăsat răsuciţi în direcţie opusă acelor de ceasornic. 
3. Introduceţi seringa în suspensie şi, trăgând pistonul în sus, aspiraţi cantitatea de suspensie 
corespunzătoare. 
 

 

 
4. Dacă observaţi o bulă de aer în seringă, eliminaţi aerul şi completaţi suspensia până la doza 
recomandată. 

 
Administrarea medicamentului la copil 

5. Aşezaţi copilul în poziţia de hrănire 
6. Introduceţi vârful seringii în gura copilului şi împingeţi încet conţinutul. 
7. Efectuaţi procedeul de administrare astfel încât copilul să poată înghiţi treptat. 

 

 
8. După ce copilul a înghiţit medicamentul, daţi-i puţin ceai sau suc pentru clătirea gurii şi pentru a 
înghiţi restul de medicament rămas în gură. 

 
Curăţarea şi păstrarea 

9. Desfaceţi seringa folosită, spălaţi-o sub jet de apă, uscaţi-o şi păstraţi-o în cutie împreună cu 
medicamentul. 


Page 5
background image

 

5

 

 
10. După administrarea ultimei doze de medicament aruncaţi seringa împreună cu flaconul.

 

 
Vă reamintim: 

1. Nu păstraţi medicamentul şi seringa la îndemâna şi vederea copiilor 
2. Folosiţi medicamentul numai la recomandarea medicului. 
3. În caz de nelămuriri, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

 

Mod de administrare 

Sumamed Forte suspensie orală se administrează ca doză zilnică unică, cu cel puţin 1 oră înainte de 
masă  sau  cu  2  ore  după  masă.  Doza  administrată  poate  fi  măsurată  folosind  seringa  dozatoare  sau 
linguriţa dozatoare (sub 15 kg – seringa dozatoare; peste 15 kg – linguriţa dozatoare). 

 
Dacă administraţi copilului dumneavoastră mai mult decât trebuie din Sumamed Forte 

Reacţiile adverse apărute la doze mai mari decât cele recomandate au fost similare celor observate la 
doze uzuale. Simptomele supradozajului cu macrolide sunt pierderea reversibilă a auzului, simptome 
severe  de  greaţă,  vărsături  şi  diaree.  În  caz  de  supradozaj,  adresaţi-vă  imediat  medicului 
dumneavoastră sau departamentului de urgenţă a celui mai apropiat spital.  
 

Dacă uitaţi să administraţi copilului dumneavoastră Sumamed Forte

 

Nu  utilizaţi  o  doză  dublă  pentru  a  compensa  doza  omisă.  Dacă  uitaţi  să  administraţi  copilului 
dumneavoastră o doză, vă rugăm să o administraţi imediat ce vă amintiţi; administraţi următoarea doză 
la un interval de 24 de ore. Nu administraţi două doze în aceeaşi zi. 
 

Dacă încetaţi să administraţi copilului dumneavoastră Sumamed Forte 

Nu întrerupeţi tratamentul pe durata prescrisă de medic, chiar dacă copilul dumneavoastră se simte 
mai bine. Dacă întrerupeţi administrarea medicamentului înainte de terminarea tratamentului, 
bacteriile pot rămâne active şi pot provoca recidive ale infecţiei. 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  produs,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 


Page 6
background image

 

6

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Reac

ţ

ii adverse foarte frecvente: 

 

diaree.

 

 
Reac

ţ

ii adverse frecvente: 

 

pierderea poftei de mâncare 

 

 

ameţeli,  

 

dureri de cap,  

 

vărsături, 

 

dureri abdominale,  

 

greață 

 

număr scăzut de limfocite, 

 

număr crescut de eozinofile,  

 

scăderea concentraţiei de bicarbonat în sânge,  

 

creșterea numărului de bazofile,  

 

monocite și neutrofile în sânge. 

 
Reac

ţ

ii adverse mai pu

ţ

in frecvente: 

 

candidoză (infecție cu ciuperci),  

 

candidoză orală,  

 

infecţii la nivelul vaginului,  

 

pneumonie,  

 

infecție fungică, 

 

infecție bacteriană,  

 

inflamație de cauză infecțioasă a stomacului și intestinului subțire (gastroenterită),  

 

tulburări ale respirației,  

 

curgere a nasului (rinită),  

 

scăderea numărului de celule albe (leucocite),  

 

scăderea numărului unor tipuri de celule albe din sânge (neutrofile),  

 

creşterea numărului unor tipuri de celule albe din sânge (eozinofile),  

 

umflarea feţei, buzelor, gâtului,  

 

reacţii de hipersensibilitate 

 

nervozitate,  

 

insomnie 

 

amețeli,  

 

somnolenţă,  

 

tulburări ale gustului,  

 

parestezie 

 

tulburări de vedere 

 

afectarea auzului, zgomote în urechi  

 

bufeuri 

 

palpitaţii 

 

constipaţie,  

 

flatulență, 

 

indigestie,  

 

inflamație a stomacului (gastrită),  

 

dificultate la înghițire,  

 

distensie abdominală,  

 

uscarea gurii,  

 

ulcerația gurii,  

 

eliminarea de gaze din stomac pe gură,  

 

creșterea secreției salivare 


Page 7
background image

 

7

 

erupție trecătoare pe piele,  

 

mâncărimi,  

 

urticarie,  

 

inflamare a pielii,  

 

piele uscată 

 

artroză 

 

dureri musculare,  

 

dureri de spate,  

 

dureri ale gâtului 

 

sângerarea vaginală în afara ciclului menstrual,  

 

afecțiuni testiculare,  

 

umflarea feței,  

 

stare generală de rău, 

 

oboseală,  

 

dureri în piept,  

 

creșterea temperaturii corporale,  

 

durere,  

 

edem periferic,  

 

umflarea membrelor inferioare. 

 

dureri în piept,  

 

acumulare de lichid în ţesuturi,  

 

stare generală de rău, 

 

astenie 

 

valori crescute ale unor rezultate ale analizelor de laborator. 

 

 
Reac

ţ

ii adverse rare: 

 

agitaţie  

 

funcţie anormală a ficatului, 

 

icter 

 

sensibilitate la lumina soarelui.  

 
Reac

ţ

ii adverse cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

colită pseudomembranoasă (boală inflamatorie a intestinului gros) 

 

scăderea numărului trombocitelor, anemie hemolitică 

 

reacţii anafilactice  

 

agresiune, anxietate, delir, halucinație 

 

leşin, convulsii, hiperactivitate psihomotorie, pierderea mirosului, pierderea gustului, tulburări 
ale mirosului, miastenia gravis (slăbiciune şi oboseală musculară) hipoestezie, scăderea auzului 
inclusiv surditate și sau perceperea anormală a unor zgomote, zgomote în urechi 

 

torsada vârfurilor (ritm cardiac accelerat care poate pune viaţa în pericol), aritmie, incluzând 
tahicardia ventriculară (bătăi cardiace anormal de rapide) modificări ale electrocardiogramei 
(prelungirea intervalului de repolarizare QT). 

 

tensiune arterială mică 

 

inflamaţia pancreasului, decolorarea limbii 

 

insuficienţă hepatică, hepatită fulminantă, necroză hepatică, icter coleostatic 

 

sindrom Stevens Johnson, necroza epidermică toxică 

 

dureri în articulații  

 

insuficienţă renală acută, nefrită interstiţială (afectare renală cu urină cu urme de sânge, febră şi 
dureri) 

 
Reacții adverse posibil sau probabil legate de utilizarea în profilaxia și tratamentul infecției cu 

Mycobacterium avium complex

 diferă față de raportările în cazul utilizării în alte indicații. 

Când Sumamed Forte este luat pentru profilaxia și tratamentul infecției provocate de 

Mycobacterium 

avium complex

, pot apărea următoarele reacții adverse clasificate în funcție de frecvenţa lor: 

 


Page 8
background image

 

8

Reac

ţ

ii adverse foarte frecvente

:  

 

diaree,  

 

durere abdominală,  

 

greață,  

 

flatulență,  

 

disconfort abdominal 

 

Reac

ţ

ii adverse frecvente

:  

 

lipsa poftei de mâncare 

 

amețeli,  

 

dureri de cap,  

 

parestezie,  

 

tulburări ale gustului 

 

scăderea acuității vizuale 

 

surditate 

 

erupție cutanată,  

 

mâncărimi 

 

dureri articulare 

 

oboseală 

 

Reac

ţ

ii adverse mai pu

ţ

in frecvente: 

 

Hipoestezie 

 

Palpitații 

 

scăderea auzului,  

 

perceperea anormală a unor zgomote 

 

hepatită (inflamaţie a ficatului) 

 

Sindrom Stevens Johnson,  

 

reacție de fotosensibilizare 

 

astenie,  

 

stare generală de rău 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

 
5.  

Cum se păstrează Sumamed Forte 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Pulberea pentru suspensie orală: 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original; 
 
Suspensia reconstituită: 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC; 
Suspensia reconstituită se poate păstra cel mult 5 zile (15 ml) şi 10 zile (30 ml, 37,5 ml). 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 


Page 9
background image

 

9

 

 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

Ce conţine Sumamed Forte 

Substanţa activă este azitromicină dihidrat. Fiecare 5 ml suspensie orală conţin azitromicină 200 
mg, sub formă de azitromicină dihidrat  

Celelalte componente sunt: sucroză (zahăr), fosfat trisodic anhidru, hidroxipropilceluloză, gumă 
xantan, aromă de cireşe, aromă de banană, aromă de vanilie, dioxid de siliciu coloidal anhidru 

 

Cum arată

 

Sumamed Forte şi conţinutul ambalajului 

Pulberea pentru suspensie orală, este o mixtură de culoare albă până la alb-gălbui, cu miros 
caracteristic de cireşe şi banane. 
Suspensia reconstituită este o suspensie albă spre alb-gălbui, omogenă, cu miros caracteristic de cireşe 
şi banane. 
Cutie  cu  un  flacon  din  PEÎD,  conţinând  pulbere  pentru  15  ml  suspensie  orală,  o  seringă  pentru 
administrare orală din PE/PS sau PP/PP şi o linguriţă dozatoare. 
Cutie  cu  un  flacon  din  PEÎD,  conţinând  pulbere  pentru  30  ml  suspensie  orală,  o  seringă  pentru 
administrare orală din PE/PS sau PP/PP şi o linguriţă dozatoare. 
Cutie  cu  un  flacon  din  PEÎD,  conţinând  pulbere  pentru  37,5  ml  suspensie  orală,  o  seringă  pentru 
administrare orală din PE/PS sau PP/PP şi o linguriţă dozatoare. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

TEVA B.V. 
Swensweg 5, 2031GA  Haarlem, Olanda 
 

Fabricanţii 

PLIVA LJUBLJANA d.o.o. 
Pot k sejmisču 35, 1231 Ljubljana- Črnuče,  
Slovenia 

 

PLIVA CROATIA Ltd. 
Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb,  
Croaţia 
 
Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţii  locali  ai 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Str. Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2, Bucureşti, România  
Telefon: 021 230 65 24 
Fax: 021 230 65 23  
 

Acest prospect a fost revizuit în martie 2018. 

 


SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din PEID continand pulb. pt. 30 ml susp. orala, o seringa pt. administrare orala din PE/PS sau PP/PP si o lingurita dozatoare

Cutie cu 1 flac. din PEID continand pulb. pt. 37,5 ml susp. orala, o seringa pt. administrare orala din PE/PS sau PP/PP si o lingurita dozatoare