AZITROX 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru AZITROX 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AZITROX 500 mg
Substanța activă: AZITHROMYCINUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: J01FA10
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9156_18.07.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. Al/PVC x 3 compr. film.
Cod cim: W57032001
Firma producătoare: ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9156/2016/01                                                                

Anexa 1 

Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Azitrox 500 mg comprimate filmate 

Azitromicină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Azitrox şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azitrox  

3.

 

Cum să utilizaţi Azitrox 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Azitrox  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Azitrox şi pentru ce se utilizează 

 
Azitrox conține azitromicină, un antibiotic utilizat pentru tratamentul şi prevenirea infecţiilor. Face 
parte din clasa antibioticelor macrolide, numite azalide. Este eficace împotriva unui spectru larg de 
bacterii care pot provoca infecţii. 
 
Medicamentul poate fi utilizat pentru tratamentul următoarelor infecţii: 
-

 

infecţii ale căilor respiratorii superioare: infecţii bacteriene ale faringelui, amigdalelor, 
sinusurilor paranazale şi urechii mijlocii; 

-

 

infecţii ale căilor respiratorii inferioare: infecţii ale bronhiilor şi plămânilor; 

-

 

infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi: acnee vulgară moderată, eritem cronic migrator (prima fază a 
bolii Lyme –infecţie posibilă în urma unei muşcături provocate de o căpuşă infectată), erizipel 
(inflamație a pielii la nivelul feței, dar și la nivelul picioarelor), impetigo (infecție a pielii cu 
pustule care conțin puroi), piodermită secundară (infecție a pieliii cu germeni care produc 
supurație): 

-

 

Boli cu transmitere sexuală: infecții genitale necomplicate determinate de 

Chlamydia 

trachomatis.

 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azitrox 

 

Nu luaţi Azitrox  

-

 

dacă sunteţi alergic la azitromicină, la eritromicină, la alte macrolide sau ketolide antibacteriene 
sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

-

 

dacă utilizați concomitent alcaloizi din secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină). 

-

 

dacă pacientul este un copil cu greutatea corporală sub 25 kg. 

-

 

dacă aveţi afectare gravă a ficatului. 

 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să luaţi Azitrox, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
În cazul acestei forme famaceutice, medicamentul este destinat copiilor cu vârsta peste 6 ani. 


Page 2
background image

 

2

 

Spuneţi medicului dumneavoastră înainte de a începe să utilizaţi acest medicament: 

dacă aveţi probleme cu ficatul: este posibil să fie necesar ca medicul dumneavoastră să vă 
supravegheze funcţia ficatului sau să vă întrerupă tratamentul. 

dacă aveţi probleme cu rinichii;  

dacă apare diaree sau observaţi apariţia altor semne de infecţie în timpul tratamentului;  

dacă aveţi o cantitate scăzută de potasiu sau magneziu în sânge;  

dacă aţi avut tulburări de ritm ale inimii: bătăi anormale ale inimii (aritmie ventriculară), scădere 
a ritmului bătăilor inimii (bradicardie), istoric de sindrom de prelungire a intervalului QT (în 
special dacă sunteți femeie sau persoană vârstnică); 

dacă aveţi miastenia gravis (slăbiciune și oboseală musculară). 

dacă luați digoxină (utilizată pentru tratamentul insuficienței cardiace); 

dacă luați colchicină (utilizată pentru gută și febra mediteraneană familială). 

 
Medicamentul trebuie administrat cu precauţie pacienţilor cu afectare uşoară până la moderată a 
ficatului. 

 
Azitrox împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Azitrox şi alte medicamente se pot influenţa reciproc.  
 
Antiacidele scad viteza de absorbţie a azitromicinei, de aceea azitromicina trebuie administrată cu 1 
oră înainte sau la 2 ore după administrarea antiacidelor.  
 
La pacienţii trataţi cu derivaţilor de ergot, asocierea macrolidelor poate determina apariţia ergotismului 
(intoxicaţie cu alcaloizi de ergot). Nu există dovezi privind posibilitatea unei interacţiuni între derivaţii 
de ergot şi azitromicină. Cu toate acestea, datorită posibilităţii teoretice a ergotismului, azitromicina şi 
derivaţii de ergot nu trebuie administraţi concomitent.Se cunoaşte că antibioticele macrolide 
interacţionează cu digoxină, colchicină, ciclosporină, astemizol, triazolam, midazolam şi alfentanil, de 
aceea se recomandă prudenţă la administrarea concomitentă a acestor medicamente. 
 
Nu s-au observat efecte ale azitromicinei asupra concentraţiilor plasmatice ale teofilinei, terfenadinei, 
warfarinei, carbamazepinei, metilprednisolonului şi cimetidinei. Spre deosebire de majoritatea 
macrolidelor, azitromicina nu se leagă de citocromul P450, astfel încât, nu au fost observate interacţiuni 
semnificative cu aceste medicamente. 
 

Azitrox împreună cu alimente şi băuturi 

Azitrox se administrează o dată pe zi, cel puţin cu 1 oră înainte de masă, sau la 2 ore după masă. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

 

 

Gravidele sau femeile care alăptează trebuie să ia Azitrox, numai dacă este absolut necesar, la 
recomandarea medicului. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu există date disponibile privind efectul Azitrox 500 mg asupra capacităţii de a conduce vehicule şi 
de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să luaţi Azitrox  

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 


Page 3
background image

 

3

 
Adul

ţ

i, inclusiv pacien

ț

i vârstnici, 

ş

i copii cu greutate corporal

ă

 peste 45 kg 

În tratamentul infecţiilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, infecţiilor cutanate şi ale ţesuturilor 
moi (cu excepţia eritemului migrator), doza totală de azitromicină este de 1500 mg, timp de trei zile 
(500 mg, o dată pe zi). 
Acnee vulgară moderată 
În tratamentul acneei vulgare moderate, este recomandată o doză totală de 6 g, în următorul regim 
terapeutic: un comprimat de 500 mg o dată pe zi timp de 3 zile, urmat de un comprimat de 500 mg o 
dată pe săptămână, timp de 9 săptămâni. Din a doua săptămână, doza trebuie administrată la şapte zile 
de la primul comprimat, iar următoarele 8 doze trebuie administrate la intervale de 7 zile. 
 
Eritem cronic migrator 
În tratamentul eritemului migrator, doza totală de azitromicină este de 3 g şi trebuie administrată după 
cum urmează: 1 g (două comprimate de 500 mg, în doză unică) în prima zi, urmat de 500 mg o dată pe 
zi, în zilele 2-5. 
Boli cu transmitere sexuală 
Pentru tratamentul infecţiilor genitale necomplicate determinate de 

Chlamydia trachomatis

, doza este 

de 1000 mg, în doză unică. 

Copii cu greutate corporal

ă

 sub 45 kg 

În cazul acestei forme famaceutice, medicamentul este destinat copiilor cu vârsta peste 6 ani. 
Azitromicina se administrează o dată pe zi, cu cel puţin 1 oră înainte de masă sau la 2 ore după masă. 
În cazul infecţiilor căilor respiratorii, doza recomandată este de 10 mg/kg o dată pe zi timp de trei zile. 
În cazul eritemului cronic migrator (prima fază a bolii Lyme), dozele sunt următoarele: în prima zi, 
copiilor li se administrează 20 mg/kg o dată la 24 ore, iar în zilele 2-5 câte 10 mg/kg o dată la 24 ore.  
 

Pacien

ţ

i cu afec

ţ

iuni ale rinichilor sau ficatului 

Trebuie să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi probleme cu rinichii sau ficatul deoarece 
este posibil să fie necesar ca medicul dumneavoastră să vă modifice doza uzuală. 

 
Mod de administrare 

Azitrox se administrează în doză zilnică unică. 
Azitrox se administrează o dată pe zi, cel puţin cu 1 oră înainte de masă, sau la 2 ore după masă. 
Comprimatele filmate trebuie înghițite întregi.

 

 

Dacă luaţi mai mult Azitrox decât trebuie 

Dacă luaţi mai multe comprimate în acelaşi timp, adresaţi-vă imediat medicului. Arătaţi-i 
comprimatele rămase. Reacţiile adverse apărute la doze mai mari decât cele recomandate au fost 
similare celor observate la doze uzuale. Supradozajul de antibiotice macrolidice se manifestă prin 
pierderea reversibilă a auzului, greaţă severă, vărsături şi diaree. În caz de supradozaj, adresaţi-vă 
imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de urgenţă a celui mai apropiat spital. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Azitrox  

Dacă uitaţi să luaţi un comprimat, luaţi-l cât mai repede posibil. Luaţi următoarea doză la un interval 
de 24 ore. 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Azitrox  

Nu întrerupeţi tratamentul pe durata prescrisă de medic, chiar dacă vă simţiţi mai bine. Dacă 
întrerupeţi administrarea medicamentului înainte de terminarea tratamentului, bacteriile pot rămâne 
active şi pot provoca recidive ale infecţiei. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 


Page 4
background image

 

4

Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Întrerupeţi imediat administrarea medicamentului şi adresaţi-vă unui medic dacă prezentaţi oricare 
dintre reacţiile adverse de mai jos: 

 

Erupții grave pe piele care implică frecvent ulcere ale gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și 
conjunctivită (ochi roșii si umflați) și poate progresa la vezicule larg răspândite și descuamarea 
pielii - frecvența de apariție nu este cunoscută. 

 

Umflare a diferitelor părți ale corpului, cel mai des în zona feței sau a gâtului - apare mai puțin 
frecvent 

 

Reacție alergică gravă care provoacă probleme de respirație sau amețeli, care pot duce chiar la o 
stare de șoc - frecvența de apariție nu este cunoscută 

 

Bătăi rapide sau neregulate - frecvența de apariție nu este cunoscută (pot fi mai frecvente la femei 
și la vârstnici). 

 
În timpul tratamentului cu Azitrox pot să apară următoarele reacţii adverse, împărţite în funcţie de 
frecvenţa de apariţie: 

 

Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):  

 

Diaree.  

 

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

  

 

pierderea poftei de mâncare, 

 

amețeli, 

 

dureri de cap, 

 

vărsături (dacă vărsați într-o perioadă de 5 minute după înghițirea comprimatului, adresați-vă 
medicului dumneavoastră, deoarece poate aveți nevoie de o doză suplimentară),  

 

dureri abdominale,  

 

greață (senzație de rău),  

 

număr scăzut de limfocite (un tip de celule albe ale sângelui),  

 

număr crescut de eozinofile,  

 

scăderea concentrației de bicarbonat în sânge 

 

creșterea numărului de bazofile,  

 

creșterea numărului de monocite și neutrofile în sânge (tipuri de celule albe ale sângelui).  

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):  

 

candidoză (infecție cu ciuperci),  

 

candidoză orală,  

 

infecţii la nivelul vaginului,  

 

pneumonie,  

 

infecții fungice,  

 

infecții bacteriene,  

 

inflamație de cauză infecțioasă a stomacului și intestinului subțire (gastroenterită),  

 

tulburări ale respirației,  

 

curgere a nasului (rinită), 

 

scăderea numărului de celule albe (leucocite), 

 

scăderea numărului unor tipuri de celule albe din sânge (neutrofile),  

 

număr crescut ale unui anumit tip de celule albe (eozinofile),  

 

umflarea feței, buzelor, gâtului, 

 

reacţii de hipersensibilitate, 

 

stare de nervozitate,  

 

insomnie, 

 

amețeli,  

 

somnolență,  

 

modificare a simțului gustului,  


Page 5
background image

 

5

 

parestezie (modificări ale senzațiilor - senzații de gâdilare, furnicături, mâncărime), 

 

afectare a vederii, 

 

afectare a auzului, zgomote în urechi,  

 

palpitaţii,  

 

bufeuri, 

 

constipaţie (dificultate în eliminarea scaunului),  

 

eliminarea de gaze (flatulență),  

 

indigestie,  

 

inflamație a stomacului (gastrită),  

 

dificultăți de înghițire,  

 

distensie a abdomenului,  

 

uscăciunea gurii,  

 

ulcerația gurii, 

 

eliminarea de gaze din stomac pe gură (eructație),  

 

secreție crescută de salivă, 

 

erupție trecătoare pe piele,  

 

mâncărime,  

 

urticarie,  

 

inflamare a pielii,  

 

piele uscată,  

 

artroză (boală a articulațiilor),  

 

durere musculară,  

 

durere de spate,  

 

dureri ale gâtului, 

 

sângerare vaginală care apare între menstruații,  

 

afecțiuni ale testiculelor, 

 

umflare a feței, 

 

stare generală de rău,  

 

oboseală,  

 

durere în piept,  

 

febră; 

 

durere, edem periferic, 

 

umflarea membrelor inferioare, 

 

acumulare de lichid în țesuturi, 

 

stare generală de rău, 

 

valori crescute ale unor rezultate ale analizelor de laborator care indică afecţiuni ale ficatului 
(creşterea enzimelor care indică afecţiuni ale ficatului), de asemenea creșterea valorilor 
bilirubinei (pigmentul din bilă), ureei, creatininei și fosfatazei alcaline în sânge, modificări ale 
concentraţiei de potasiu și sodiu în sânge (care arată funcția rinichiului), creștere a nivelului 
clorului în sânge, a glucozei și bicarbonatului, creșterea numărului trombocitelor, scăderea 
hematocritului (procentajul de volum al celulelor roșii ale sângelui în tot volumul de sânge al 
organismului); 

 

Reacţii adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):  

 

agitaţie,  

 

funcţie anormală a ficatului,  

 

icter (colorație galbenă a pielii și albului ochilor) colestatic; 

 

sensibilitate la lumina soarelui.  

 

erupție pe piele, caracterizată prin apariția rapidă a unor zone roșii pe piele, acoperite cu mici 
pustule (mici bășici pline cu lichid alb-gălbui). 

 

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):  

 

colită pseudomembranoasă (boală inflamatorie a intestinului gros),  

 

scădere a numărului trombocitelor, anemie hemolitică (scădere a numărului de celule roșii), 


Page 6
background image

 

6

 

reacții anafilactice, 

 

agresivitate, anxietate (teamă fără motiv), delir, halucinații (vederea, auzirea sau simțirea unor 
lucruri care nu sunt prezente), 

 

leşin (pierderea de scurtă durată a conștienței), convulsii,  hiperactivitate psihomotorie, 
pierderea sau alterarea simțului mirosului, pierderea simțului gustului, miastenia gravis 
(tulburare neuromusculară – tulburare a mișcărilor și oboseală musculară), hipoestezie, scăderea 
auzului inclusiv surditate și/sau perceperea anormală a unor zgomote, zgomote în urechi, 

 

torsada vârfurilor (ritm cardiac accelerat care poate pune voața în pericol), aritmie incluzând 
tahicardia ventriculară (bătăi cardiace anormal de rapide), prelungirea pe electrocardiogramă 
(ECG) a intervalului QT (o măsură a repolarizării ventriculare, astfel fiind legată de modificări 
ale ritmului de bătaie al inimii),  

 

tensiune arterială mică, 

 

inflamaţie a pancreasului, decolorarea limbii, 

 

insuficiență hepatică, hepatită fulminantă, necroză a ficatului, icter colestatic, 

 

sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, 

 

durere în articulații,  

 

insuficieță renală acută, nefrită interstițială (afectare renală cu urină cu urme de sânge, febră și 
dureri).  

 
Reacții adverse posibil legate de utilizarea în profilaxia și tratamentul infecției cu Complexul 

Mycobacterium Avium

 diferă față de raportările în cazul utilizării în alte indicații. 

Când Azitrox este luat pentru profilaxia și tratamentul infecției cu Complexul 

Mycobacterium Avium

pot apărea următoarele reacții adverse împărțite în funcție de incidența lor: 
 

Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):  

 

diaree,  

 

durere abdominală,  

 

greaţă (senzație de rău),  

 

eliminarea de gaze (flatulenţă),  

 

disconfort abdominal, 

 

eliminare fecală necontrolată.  

 

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):  

 

anorexie (pierdere a poftei de mâncare);  

 

ameţeli,  

 

dureri de cap,  

 

parestezie (modificări ale senzațiilor- senzații de gâdilare, furnicături, mâncărime),  

 

modificare a simțului gustului,  

 

tulburări de vedere, 

 

surditate, 

 

erupţie trecătoare pe piele,  

 

mâncărime,  

 

dureri în articulații,  

 

oboseală.  

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):  

 

sensibilitate scăzută,  

 

afectare a auzului,  

 

țiuituri în urechi, 

 

palpitaţii, 

 

inflamare a ficatului (hepatită),  

 

erupții grave pe piele (sindrom Stevens-Johnson),  

 

sensibilitate la lumina soarelui,  

 

astenie (senzație de slăbiciune fizică generalizată),  

 

stare generală de rău. 


Page 7
background image

 

7

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului sau asistentei dumneavoastră. Acestea 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la: 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 - RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Azitrox  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP:”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Azitrox  

Substanţa activă este azitromicină. Fiecare comprimat filmat conţine azitromicină 500 mg sub 
formă de azitromicină dihidrat.  

Celelalte componente sunt: 

nucleu-

 amidon de porumb pregelatinizat, croscarmeloză sodică, 

hidrogenofosfat de calciu anhidru, stearat de magneziu, laurilsulfat de sodiu; 

film-

 

hidroxipropilmetilceluloză 2910/5, dioxid de titan (E 171), macrogol 6000, talc, simeticonă 
emulsie SE4, polisorbat 80. 

 

Cum arată Azitrox 500 mg şi conţinutul ambalajului 

Azitrox 500 mg se prezintă sub formă de comprimate filmate de formă oblongă, de culoare albă până 
la aproape albă. 
Azitrox 500 mg este disponibil în cutii cu un blister din Al/PVC cu 3 comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Zentiva, k.s. 
U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Dolní Měcholupy 
Republica Cehă 

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

ZENTIVA S.A. 
Tel: +4 021.304.7597 
e-mail: [email protected]

 

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2021.