AZITROMICINA TERAPIA 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru AZITROMICINA TERAPIA 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AZITROMICINA TERAPIA 500 mg
Substanța activă: AZITHROMYCINUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: J01FA10
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6397_30.04.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC-Aclar/Al x 3 compr. film.
Cod cim: W52840001
Firma producătoare: TERAPIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6397/2014/01-02                                                          

 Anexa 1

 

                                                                                                                                                                     

Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Azitromicină Terapia 500 mg comprimate filmate 

Azitromicină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

          Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 
Ce găsiţi ȋn acest prospect: 
 

1. 

Ce este Azitromicină Terapia şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azitromicină Terapia 

3. 

Cum să utilizaţi Azitromicină Terapia 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Azitromicină Terapia 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1. 

Ce este Azitromicină Terapia şi pentru ce se utilizează 

 

Azitromicină Terapia aparţine unui grup de antibiotice denumite macrolide.  
 
Este  utilizată  în  tratamentul  următoarelor  infecţii  provocate  de  microorganisme  sensibile  la 
azitromicină, care includ:  

infecţii la nivelul pieptului, gâtului sau nasului (cum sunt bronşite, pneumonie, amigdalite, 
dureri de gât (faringite) şi sinuzite) 

infecţii la nivelul urechii  

infecţii la nivelul pielii şi ale ţesuturilor moi (cum sunt abcese, pustule cu puroi)  

infecţii cu transmitere sexuală determinate de microorganisme numite 

Chlamydia

 

trachomatis 

şi 

Neisseria gonorrhoea

.  

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azitromicină Terapia 

 

Nu utilizaţi Azitromicină Terapia 

dacă sunteţi

 

alergic la azitromicină sau la orice antibiotic macrolid cum este eritromicina sau 

claritromicina sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament enumerate la 
punctul 6. O reacţie alergică poate determina erupţii cutanate sau respiraţie şuierătoare. 

 

Atenţionări şi precauţii 

 

Înainte să utilizaţi Azitromicină Terapia, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Medicul dumneavoastră trebuie să ştie înainte să luaţi Azitromicină Terapia dacă aveţi sau aţi avut  
oricare dintre următoarele afecţiuni: 

probleme cu rinichii 

probleme cu inima 


Page 2
background image

 

2

probleme cu ficatul: medicul dumneavoastră poate fi nevoit să vă monitorizeze funcţia ficatului 
sau să întrerupă tratamentul 

miastenia gravis (o afectiune care determina slăbiciunea anumitor muşchi) 

dacă luaţi orice derivaţi de ergot, cum este ergotamină (utilizată pentru a trata migrena), 
deoarece aceste medicamente nu trebuie luate împreună cu Azitromicină Terapia. 

 
Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă simţiţi în piept bătăi puternice ale inimii, ritm  
neregulat al inimii sau simţiţi senzaţie de ameţeală sau leşin sau suferiţi de slăbiciune musculară  
atunci când luaţi Azitromicină Terapia. 
 
Dacă aveţi diaree sau scaune moi în timpul sau după tratament, spuneţi imediat medicului  
dumneavoastră. Nu luaţi nici un medicament pentru tratamentul diareei fără să discutaţi cu medicul  
dumneavoastră. Dacă diareea persistă, vă rugăm să vă informaţi medicul dumneavoastră. 
 

Azitromicină Terapia împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
Spuneţi medicului dumneavoastră înainte de a lua Azitromicină Terapia, dacă luaţi oricare dintre 
medicamentele enumerate mai jos: 

-

 

derivaţi de ergot sau ergotamină (vezi 

Aten

ţ

ion

ă

ri 

ş

i precau

ţ

ii)

  

-

 

warfarină sau orice alte medicamente similare pentru prevenirea apariţiei cheagurilor de sânge  

-

 

ciclosporină (utilizat pentru a suprima sistemul imunitar pentru a preveni şi trata respingerea 
unui organ transplantat sau a măduvei osoase)  

-

 

antiacide (pentru indigestie) 

-

 

digoxină (utilizată pentru tratamentul insuficienţei cardiace) 

-

 

colchicină (utilizată pentru gută și febra mediteraneană familială) 

-

 

terfenadină (pentru febra fânului şi a alergiilor cutanate)  

 

Azitromicină Terapia împreună cu alimente şi băuturi 

Trebuie să luaţi Azitromicină Terapia cu cel puţin o oră înainte de masă sau la 2 ore după masă. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Azitromicină  Terapia  nu  este  de  așteptat    să  influenţeze  capacitatea  de  a  conduce  vehicule  şi  de  a 
folosi utilaje. 

 
 
3. 

Cum să utilizaţi Azitromicină Terapia 

 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau 
farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Doza obişnuită la adulţi şi copii peste 45 kg este de 500 mg luate o dată, o dată pe zi, timp de 3 zile. 
Pentru  unele  afecţiuni  cum  este  Chlamydia  doza  este  de  1  g  luată  o  dată  într-o  singură  zi.  Pentru 
gonoree  doza  recomandată  este  de  1  g  sau  2  g  de  azitromicină  în  asociere  cu  250  sau  500  mg  de 
ceftriaxonă. 
 
Azitromicină Terapia comprimate nu trebuie administrată copiilor cu greutate mai mică de 45 kg. 
 

Pacien

ţ

ii cu afec

ţ

iuni de rinichi sau de ficat

:  

• Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi probleme de rinichi sau de ficat, pentru că 
poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să modifice doza obişnuită. 
 


Page 3
background image

 

3

Medicii prescriu uneori doze diferite de acestea. Prospectul din ambalaj vă va spune ce doză trebuie să 
luați. Dacă încă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Continuaţi întotdeauna tratamentul, chiar dacă vă simţiţi mai bine. Dacă infecţia se agravează sau nu 
vă simţiţi mai bine în termen de câteva zile sau o nouă infecţie se dezvoltă, spuneţi medicului 
dumneavoastră. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Azitromicină Terapia decât trebuie  

Dacă  luaţi  prea  mult  Azitromicină  Terapia  e  posibil  să  vă  simţiţi  rău.  Spuneţi  imediat  medicului 
dumneavoastră sau contactaţi departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Azitromicină Terapia

 

Dacă  uitaţi  să  luaţi  Azitromicină  Terapia  luaţi-o  cât  de  repede  posibil.  Luaţi  doza  următoare  la 
momentul potrivit. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Azitromicină Terapia

 

Dacă încetaţi să luaţi Azitromicină Terapia prea devreme, infecţia poate reveni. Continuaţi întotdeauna 
să urmaţi tot tratamentul, chiar şi atunci când începeţi să vă simţiţi mai bine. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi oricare dintre următoarele simptome după 
ce utilizaţi Azitromicină Terapia deoarece simptomele pot fi severe

-

 

apariţia bruscă a respiraţiei şuierătoare, dificultăţi în respiraţie, umflarea pleoapelor, feţei sau 
buzelor, erupţii cutanate sau prurit (în special care afectează întregul corp) 

-

 

diaree severă sau prelungită, care ar putea avea sânge sau mucus, în timpul sau după 
tratamentul cu Azitromicină Terapia, acest lucru poate fi un semn de inflamaţie intestinală 
gravă 

-

 

erupţie cutanată severă determinând roşeaţă şi exfoliere  

-

 

bătăi ale inimii rapide sau neregulate  

-

 

tensiune arterială mică 

 
Sunt enumerate mai jos reacţiile adverse care apar cu Azitromicină Terapia. Acestea pot dispărea în 
timpul tratamentului. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă apar oricare dintre aceste reacţii adverse. 
 

Reacţii adverse

 

foarte

 

frecvente 

(pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

  

dureri de stomac, greaţă,

 d

iaree, flatulenţă

 

 

Reacţii adverse

 

frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 persoane):

  

- ameţeli, dureri de cap  
- amorțeală sau furnicături, înţepături  
- vărsături, indigestie  
- pierderea poftei de mâncare, tulburări ale gustului  
- tulburări de vedere, surditate  
- erupție pe piele și/sau mâncărime  
- dureri articulare  
- număr scăzut de limfocite (anumite celule albe din sânge), număr mai mare de eozinofile (anumite 
celule albe din sânge)  
- scăderea bicarbonatului din sânge 
- oboseală sau slăbiciune 


Page 4
background image

 

4

 

Reacţii adverse

 

mai puţin frecvente

 (pot afecta până la 1 din 100 persoane): 

- candidoză (infecţii ale gurii şi vaginului) 
-  scăderea  numărului  leucocitelor  (anumite  celule  albe  din  sânge),  scăderea  numărului  neutrofilelor 
(anumite celule albe din sânge) 
- reacţii alergice de severitate diferită 
- vezicule pe piele, gură, ochi și organe genitale  
- piele mai sensibilă la lumina soarelui decât în mod obişnuit 
- nervozitate 
- sensibilitate sau senzație redusă la atingere (hipoestezie) 
- somnolență sau insomnie  
- auz slab sau zgomote în urechi  
- palpitații, dureri în piept 
- constipaţie, durere de stomac asociată cu diaree şi febră 
- inflamaţia ficatului (hepatită), modificări ale enzimelor ficatului 
- pierdere generală de putere  
- umflare  
- disconfort general  
- valorile testelor de laborator anormale (de exemplu teste de sânge sau de ficat). 
 

Reacţii adverse

 

rare

 (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 

- agitaţie 
- vertij 
- modificări ale funcţiei hepatice 
- erupție pe piele, caracterizată prin apariția rapidă a unor zone roșii pe piele, acoperite cu mici pustule 
(mici bășici pline cu lichid alb-gălbui). 

 

Reacţii adverse

 

foarte

 

rare

 (pot afecta până la 1 din 10000 persoane): 

- erupţii cutanate însoțite de alte simptome precum febră, glande umflate și o creștere a eozinofilelor 
(un tip de celule albe). Erupția cutanată apare sub formă de umflături roșii mici și mâncărime. 

 

Alte reacţii adverse care au fost raportate dar frecvenţa nu poate fi estimată din datele 
disponibile

- sincopă, convulsii  
- agresivitate sau anxietate 
- hiperactivitate   
- slăbiciune musculară localizată  
- lipsa mirosului, modificări ale mirosului, lipsa gustului   
- decolorarea limbii 
- inflamaţia pancreasului (pancreatită) 
- inflamarea rinichilor sau insuficienţă renală  
- îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter) sau insuficiență hepatică (foarte rar viața în pericol)  
- vânătăi sau sângerări prelungite după accidentare  
- vezicule ale pielii, reacții cutanate severe  
- electrocardiogramă anormală (ECG) 
- reducerea numărului de celule roșii din sânge, care poate face pielea palidă și poate cauza slăbiciune 
sau lipsă de aer. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 


Page 5
background image

 

5

5. 

Cum se păstrează Azitromicină Terapia 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 

Ce conţine

 

Azitromicină Terapia 

Substanţa activă este azitromicina 500 mg. 

Celelalte componente sunt:  

intragranular- hidroxipropilceluloză, hidrogenofosfat de calciu anhidru, amidon pregelatinizat, 
celuloză microcristalină (Avicel PH 112), laurilsulfat de sodiu, hidroxid de magneziu, stearat de 
magneziu. 

extragranular- celuloză microcristalină (Avicel PH 112), croscarmeloză sodică, 
hidroxipropilceluloză (LH 21), dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu. 

film- hipromeloză, dioxid de titan (E 171), talc, triacetat de glicerol. 

 

Cum arată

 

Azitromicină Terapia şi conţinutul ambalajului 

 

Azitromicină Terapia 500 mg se prezintă sub comprimate filmate de formă ovală, biconvexe, de 
culoare albă până la aproape albă, prevăzute pe o faţă cu  o linie mediană şi plane pe cealaltă faţă, 
ştanţate cu „A“şi cu „6“ de o parte și de alta a liniei mediane. 
Medicamentul este ambalat în cutii cu un blister din PVC-ACLAR/Al sau din PA-Al-PVC/Al a câte 3 
comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Terapia SA 
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca,  
România 

 

Fabricanţii 

TERAPIA S.A. 
Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, România 

 

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V. 
Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Olanda 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2018.

 

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
 


AZITROMICINA TERAPIA 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. PA-Al-PVC/Al x 3 compr. film.