INLYTA - PROSPECT

Prospectul pentru INLYTA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INLYTA
Substanța activă: AXITINIBUM
Concentrația: 1 mg
Cod atc: L01XE17
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al. x 28 comprimate filmate
Cod cim: W59304001
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA