BAVENCIO 20 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BAVENCIO 20 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BAVENCIO 20 mg/ml
Substanța activă: AVELUMABUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L01XC31
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 flacon x 10 ml conc. pt. sol. perf. (200 mg avelumab)
Cod cim: W64125001
Firma producătoare: MERCK SERONO S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: