SPEDRA 50mg - PROSPECT

Prospectul pentru SPEDRA 50mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SPEDRA 50mg
Substanța activă: AVANAFILUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: G04BE
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE UROLOGICE (INCL. ANTISPASTICE) MEDICAMENTE PT. TRAT. DISFUNCTIEI ERECTILE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutii cu blistere din PVC-PCTFE/Al a câte 8 comprimate
Cod cim: W60280002
Firma producătoare: T D PACKAGING LTD - MAREA BRITANIE