TRACTOCILE 7,5mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru TRACTOCILE 7,5mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRACTOCILE 7,5mg/ml
Substanța activă: ATOSIBANUM
Concentrația: 7,5mg/ml
Cod atc: G02CX01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE GINECOLOGICE ALTE PREPARATE GINECOLOGICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. inj. x 5 ml
Cod cim: W53605001
Firma producătoare: FERRING AB - SUEDIA
Conținut prospect:

TRACTOCILE 7,5mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. x 0,9 ml sol. inj.