TECENTRIQ 1200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TECENTRIQ 1200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TECENTRIQ 1200 mg
Substanța activă: ATEZOLIZUMAB
Concentrația: 1200mg/20ml
Cod atc: L01XC32
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. x 20ml concentrat (1200mg)
Cod cim: W64295001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: