ATAZANAVIR TEVA 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ATAZANAVIR TEVA 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ATAZANAVIR TEVA 150 mg
Substanța activă: ATAZANAVIRUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: J05AE08
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13642_12.01.21.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 60x1 caps.
Cod cim: W62562002
Firma producătoare: TEVA GYOGYSZERGYAR ZRT.(TEVA PHARM. WORKS PRIVATE) - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.  13642/2021/01-02-03 

             

Anexa 1

 

 

  

13643/2021/01-02-03 

 

  13644/2021/01-02-03-04-05-06 

      

 

 

 

 

Prospect

 

 
   

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Atazanavir Teva 150 mg capsule 
Atazanavir Teva 200 mg capsule 
Atazanavir Teva 300 mg capsule 

atazanavir 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 
Ce găsiţi în acest prospect 

 

1.  

Ce este Atazanavir Teva şi pentru ce se utilizează  

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Atazanavir Teva 

3.  

Cum să luaţi Atazanavir Teva 

4.  

Reacţii adverse posibile  

5.  

Cum se păstrează Atazanavir Teva 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1.  

Ce este Atazanavir Teva şi pentru ce se utilizează 

 

 
Atazanavir Teva este un medicament antiviral (sau antiretroviral).

 

Este unul dintre inhibitorii de 

protează. Aceste medicamente controlează infecţia cu Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV) prin 
inhibarea unei proteine de care HIV are nevoie pentru multiplicarea sa. Aceste medicamente 
acţionează prin reducerea cantităţii de virus (HIV) în organismul dumneavoastră şi, prin urmare, vă 
întăreşte sistemul imunitar. În acest sens, Atazanavir Teva reduce riscul dezvoltării bolilor legate de 
infecţia cu HIV.  
 
Atazanavir Teva capsule poate fi utilizat de către adulţi şi copii cu vârsta de cel puţin 6 ani. Medicul v-
a prescris Atazanavir Teva pentru că sunteţi infectat cu HIV care determină sindromul 
imunodeficienţei dobândite (SIDA). Atazanavir Teva este utilizat de obicei în asociere cu alte 
medicamente anti-HIV. Medicul va discuta cu dumneavoastră care din asocierile acestor medicamente 
cu Atazanavir Teva este cea mai potrivită pentru dumneavoastră.  
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Atazanavir Teva 

Nu luaţi Atazanavir Teva

 

 

dacă sunteţi alergic 

la atazanavir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la pct. 6)  

 

dacă aveţi probleme moderate sau severe cu ficatul. 

Medicul dumneavoastră va evalua cât de 

severă este boala de ficat, înainte de a decide dacă puteţi să luaţi Atazanavir Teva.  


Page 2
background image

2

 

 

dacă luaţi oricare dintre aceste medicamente: 

vezi de asemenea 

Atazanavir Teva împreun

ă

 

cu alte medicamente 

 

 

rifampicină (un antibiotic folosit pentru tratamentul tuberculozei) 

 

astemizol sau terfenadină (utilizate frecvent pentru a trata simptomele alergice, aceste 
medicamente pot fi disponibile fără prescripţie medicală); cisapridă (utilizată pentru a 
trata refluxul gastric, numite uneori arsuri în capul pieptului); pimozidă (utilizată pentru a 
trata schizofrenia); chinidină sau bepridil (utilizate pentru corectarea ritmului cardiac); 
ergotamină, dihidroergotamină, ergonovină, metilergonovină (utilizate pentru tratamentul 
durerilor de cap); şi alfuzosin (utilizat pentru tratamentul măririi glandei numită prostată).  

 

quetiapină (utilizată pentru a trata schizofrenia, tulburarea bipolară şi tulburarea depresivă 
majoră), lurasidonă (indicat pentru tratamentul schizofreniei).  

 

medicamente care conţin sunătoare 

(Hypericum perforatum, 

un preparat pe bază de 

plante

)

 

triazolam şi midazolam administrat pe cale orală (utilizate pentru a vă ajuta să dormiţi 
şi/sau să reducă anxietatea).  

 

simvastatină şi lovastatină (utilizate pentru scăderea colesterolului din sânge). 

 

medicamente care conțin grazoprevir, incluzând combinația în fixe doze de 
elbasvir/grazoprevir și medicamente care conțin combinația în fixe doze de 
glacaprevir/pibrentasvir (utilizate pentru tratamentul infecției cronice cu virus hepatitic C)  

 
Nu luaţi sildenafil în asociere cu Atazanavir Teva atunci când sildenafil este utilizat pentru tratamentul 
hipertensiunii arteriale pulmonare. De asemenea, sildenafil este utilizat pentru tratamentul disfuncţiei 
erectile. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi sildenafil pentru tratamentul disfuncţiei 
erectile.  
 
Dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul dumneavoastră, spuneţi imediat medicului 
dumneavoastră.

 

 
Atenţionări şi precauţii  

 
Atazanavir Teva nu este un tratament pentru vindecarea infecţiei cu HIV.

 

Puteţi continua să faceţi 

infecţii sau alte boli legate de infecţia cu HIV. Puteţi transmite în continuare virusul HIV în timpul 
tratamentului cu acest medicament, totuşi riscul este diminuat prin tratament antiretroviral eficient. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră despre precauţiile necesare pentru a evita infectarea altor 
persoane. 
 
Unele persoane au nevoie de o atenţie deosebită înainte sau în timpul tratamentului cu Atazanavir 
Teva. Înainte să luaţi Atazanavir Teva, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului; fiţi 
siguri că medicul dumneavoastră ştie:  

 

dacă aveţi hepatită B sau C 

 

dacă prezentaţi semne sau simptome de calculi biliari (durere în partea dreaptă a stomacului)  

 

dacă aveţi hemofilie A sau B  

 

dacă efectuaţi şedinţe de hemodializă  

 
Atazanavir Teva poate afecta buna funcționare a rinichilor dumneavoastră. 
 
La pacienţii care iau atazanavir s-a raportat formarea de pietre la rinichi. Dacă prezentaţi semne sau 
simptome ale pietrelor la rinichi (durere lombară, sânge în urină, durere la urinare), vă rugăm să 
spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

 

 

La unii pacienţi cu infecţie HIV avansată (SIDA) şi antecedente de infecţii cu germeni oportunişti, 
imediat după începerea tratamentului anti-HIV, pot să apară semne şi simptome ale inflamaţiilor 
determinate de infecţiile precedente. Se crede că aceste simptome se datorează îmbunătăţirii 
răspunsului imun al organismului, capacităţii organismului de a lupta cu infecţiile care au fost prezente 
în antecedente fără simptome evidente clinic. Dacă observaţi orice fel de simptome de infecţie, vă 
rugăm informaţi imediat medicul dumneavoastră. În plus faţă de infecţiile oportuniste, pot, de 


Page 3
background image

3

 

asemenea, să apară afecţiuni autoimune (o afecţiune care apare atunci când sistemul imunitar atacă un 
ţesut sănătos din organism), după ce începeţi să luaţi medicamente pentru a vă trata infecţia cu HIV. 
Afecţiunile autoimune pot să apară la mai multe luni de la începerea tratamentului. Dacă observaţi 
orice simptom de infecţie sau alte simptome, ca de exemplu slăbiciune musculară, slăbiciune care 
începe la nivelul mâinilor şi picioarelor şi se deplasează în sus către trunchi, palpitaţii, tremurături sau 
hiperactivitate, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră imediat să caute tratamentul necesar.  
 
Unii dintre pacienţii la care s-a administrat terapie antiretrovirală combinată pot prezenta o afecţiune 
osoasă numită osteonecroză (moartea ţesutului osos provocată de pierderea vascularizaţiei la nivelul 
osului). Durata terapiei antiretrovirale combinate, folosirea corticosteroizilor, consumul de alcool 
etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut, pot fi unii dintre multiplii factori de 
risc pentru apariţia acestei afecţiuni. Semnele de osteonecroză sunt: rigiditate articulară, dureri 
articulare (în special a şoldului, a genunchiului şi a umărului) şi dificultate la mişcare. Dacă observaţi 
apariţia oricărui simptom din cele menţionate, vă rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră.  
 
La pacienţii la care s-a administrat atazanavir a apărut hiperbilirubinemia (o creştere a cantităţii de 
bilirubină în sânge). Semnele acesteia pot să fie o îngălbenire uşoară a pielii sau a albului ochilor. 
Dacă observaţi oricare dintre aceste simptome, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră. 
 
Erupţii grave pe piele, inclusiv sindrom Stevens-Johnson, au fost raportate la pacienţii trataţi cu 
atazanavir. Dacă vă apare o erupţie pe piele, spuneţi imediat medicului dumneavoastră. 
  
Dacă observaţi o modificare a modului în care bate inima dumneavoastră (schimbare a ritmului 
cardiac), vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.  
Copiii cărora li se administrează Atazanavir Teva pot necesita monitorizarea inimii. Medicul copilului 
dumneavoastră va decide acest lucru.  

 
Copii 

 

Nu administraţi acest medicament la copii cu vârsta mai mică de 3 luni şi cu greutatea corporală sub 
5 kg. Utilizarea Atazanavir Teva la copii cu vârsta mai mică de 3 luni şi greutatea corporală sub 5 kg 
nu a fost investigată din cauza riscului de complicaţii severe. 

 
Atazanavir Teva împreună cu alte medicamente 

 

Nu trebuie să utilizaţi Atazanavir Teva cu anumite medicamente.

 

Acestea sunt enumerate sub 

Nu 

utiliza

ţ

i Atazanavir Teva

, la începutul punctului 2.  

 
Sunt şi alte medicamente care nu pot fi luate în acelaşi timp cu Atazanavir Teva. Spuneţi medicului 
dumneavoastră dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. Este deosebit 
de important să menţionaţi următoarele: 

 

alte medicamente pentru a trata infecţia cu HIV (de exemplu, indinavir, nevirapină și efavirenz) 

 

boceprevir și sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (utilizate pentru a trata hepatita C)  

 

sildenafil, vardenafil sau tadalafil (utilizate de bărbaţi pentru tratamentul impotenţei (disfuncţiei 
erectile))  

 

dacă luaţi un contraceptiv oral (,,Pilula”) cu Atazanavir Teva pentru a preveni apariția sarcinii, 
asiguraţi-vă că îl luaţi exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră şi nu omiteţi nicio doză  

 

orice medicament utilizat la tratarea afecţiunilor legate de aciditatea de la nivelul stomacului (de 
exemplu antiacide care se vor lua cu 1 oră înainte de administrarea Atazanavir Teva sau cu 2 ore 
după administrarea Atazanavir Teva, blocante H

2

 de tipul famotidinei şi inhibitori ai pompei de 

protoni precum omeprazolul)  

 

medicamente care scad tensiunea arterială, încetinesc ritmul de bătaie al inimii sau care 
corectează ritmul de bătaie al inimii (amiodarona, diltiazem, lidocaina de uz sistemic, 
verapamil) 

 

atorvastatină, pravastatină şi fluvastatină (utilizate pentru scăderea colesterolului din sânge) 

 

salmeterol (utilizat pentru tratamentul astmului bronşic)  

 

ciclosporină, tacrolimus şi sirolimus (medicamente care scad intensitatea răspunsului imun)  

 

unele antibiotice (rifabutină, claritromicină)  


Page 4
background image

4

 

 

ketoconazol, itraconazol şi voriconazol (antifungice)  

 

warfarină (anticoagulant, utilizat pentru a împiedica formarea cheagurilor de sânge)  

 

carbamazepină, fenitoină, fenobarbital, lamotrigină (antiepileptice)  

 

irinotecan (utilizat în tratamentul cancerului)  

 

medicamente sedative (de exemplu midazolam administrat injectabil)  

 

buprenorfină (utilizată pentru tratamentul dependenţei de opioide şi al durerii).  

 
Unele medicamente pot interacţiona cu ritonavir, un medicament care este administrat împreună cu 
Atazanavir Teva. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi fluticazonă sau 
budesonidă (administrate pe cale nazală sau inhalatorie pentru tratarea simptomelor alergice sau 
astmului bronşic).  

 
Atazanavir Teva împreună cu alimente şi băuturi 

 

Este important să luaţi Atazanavir Teva cu alimente (o masă sau o gustare consistentă) pentru că acest 
lucru ajută organismul să absoarbă medicamentul. 
 

Sarcina şi alăptarea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că e posibil să fiţi gravidă sau planificaţi să aveţi un copil, 
solicitaţi sfatul medicului înainte de a lua acest medicament.  Atanazavir, substanța activă din 
Atanazavir Teva, se excretă în laptele matern Pacientele nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului 
cu Atazanavir Teva. Este recomandat ca femeile infectate cu HIV să nu alăpteze deoarece virusul 
poate fi transmis prin laptele matern.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Dacă vă simţiţi ameţit sau confuz, nu conduceţi sau folosiți utilaje şi adresaţi-vă imediat medicului 
dumneavoastră.  
 

Atazanavir Teva conţine lactoză 

 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3.

 

Cum să luați Atazanavir Teva 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În acest mod, puteţi fi sigur că medicamentul este complet 
eficace şi reduceţi riscul dezvoltării rezistenţei virusului la tratament.  
 

Doza recomandată de Atazanavir Teva capsule la adulţi este de 300 mg o dată pe zi cu 100 mg 
ritonavir o dată pe zi şi cu alimente

, în asociere cu alte medicamente anti-HIV. Medicul 

dumneavoastră vă poate ajusta doza de Atazanavir Teva în acord cu terapia anti-HIV.  
 

Pentru copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi mai puţin de 18 ani), medicul 
copilului dumneavoastră va decide doza corectă bazată pe greutatea corporală a copilului. 

Doza 

de Atazanavir Teva capsule pentru copii şi adolescenţi este calculată în funcţie de greutatea corporală 
şi se administrează o dată pe zi cu alimente şi 100 mg ritonavir aşa cum se menţionează mai jos: 

 

Greutate corporală (kg) 

Doza de Atazanavir Teva 

administrat o dată pe zi (mg) 

Doza de ritonavir* 

administrat o dată pe zi (mg) 

15 până la mai puţin de 35 

200 

100 

Cel puţin 35 

300 

100 

*

 Se poate utiliza ritonavir capsule, comprimate sau soluţie orală. 

 
 
Atazanavir este disponibil şi sub formă de pulbere orală pentru utilizare la copii cu vârsta de cel puţin 


Page 5
background image

5

 

3 luni şi greutatea corporală de minimum 5 kg. Trecerea la tratamentul cu Atazanavir Teva sub formă 
de capsule de la atazanavir pulbere orală este recomandată imediat ce pacienții sunt capabili să înghită 
în mod constant capsule. 
 
La trecerea de la pulbere orală la capsule se permite modificarea dozei. Medicul dumneavoastră va 
decide care este doza corectă pe baza greutăţii corporale a copilului dumneavoastră. 
 
Nu există recomandări privind doza de Atazanavir Teva la copii cu vârsta mai mică de 3 luni. 
 

Luaţi Atazanavir Teva capsule împreună cu alimente 

(la masă sau cu o gustare consistentă). 

Înghiţiţi capsulele întregi. 

Nu deschideţi capsulele.  

 

Dacă luaţi mai mult Atazanavir Teva decât trebuie  

Pot apărea simptome precum îngălbenirea pielii şi/sau ochilor (icter) şi bătăi neregulate ale inimii 
(prelungirea intervalului QTc) dacă dumneavoastră sau copilului dumneavoastră administrați/i se 
administrează prea mult Atazanavir Teva. 
 
 
Dacă, în mod accidental, aţi luat mai multe capsule de Atazanavir Teva decât v-a recomandat medicul 
dumneavoastră, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră specializat în tratamentul infecţiei cu 
HIV sau mergeţi la cel mai apropiat spital pentru recomandări.  
 

Dacă uitaţi să luaţi Atazanavir Teva

 

Dacă aţi omis o doză, luaţi doza omisă cât mai curând posibil cu alimente şi apoi luaţi doza următoare 
programată la momentul obişnuit. Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, nu luaţi doza 
omisă. Aşteptaţi şi luaţi doza următoare la momentul programat. 

Nu luaţi o doză dublă pentru a 

compensa doza uitată.  

 

Dacă încetaţi să luaţi Atazanavir Teva

 

Nu opriţi administrarea Atazanavir Teva înainte să discutaţi cu medicul dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Când tratăm infecţia HIV, nu totdeauna este uşor să identificăm care reacţii adverse se 
datorează Atazanavir Teva şi care altor medicamente administrate sau care se datorează infecţiei HIV 
în sine. Spuneţi medicului dacă observaţi orice eveniment neobişnuit legat de sănătatea 
dumneavoastră.  
 
În timpul terapiei pentru infecţia cu HIV poate să apară o creştere a greutăţii corporale şi a 
concentraţiei lipidelor plasmatice şi a glicemiei. Aceasta este parţial asociată cu îmbunătăţirea stării de 
sănătate şi cu stilul de viaţă, şi, uneori, în cazul lipidelor plasmatice, cu administrarea medicamentelor 
folosite în tratamentul infecţiei cu HIV. Medicul dumneavoastră vă va supune unei evaluări în cazul în 
care apar aceste modificări. 
 
Adresaţi-vă imediat medicului dacă manifestaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse grave: 
 

 

Au fost raportate erupţii trecătoare pe piele, mâncărimi care pot fi uneori severe. Erupţia pe piele 
dispare de obicei în interval de 2 săptămâni fără nicio modificare a tratamentului cu atazanavir. 
Erupția severă pe piele poate apărea în asociere cu alte simptome care pot fi serioase. Întrerupeţi 
administrarea atazanavir şi adresaţi-vă imediat medicului dacă vă apare o erupție severă pe piele 
sau o erupţie asociată cu simptome asemănătoare gripei, vezicule, febră, ulcerații la nivelul gurii 


Page 6
background image

6

 

(afte), dureri musculare sau articulare, umflarea feţei, inflamarea ochilor cauzând înroşirea 
acestora (conjuctivită), sau noduli roşii, dureroși sau calzi. 

 

A fost raportată frecvent îngălbenirea pielii sau a porţiunii albe a ochilor cauzată de creşterea 
concentrațiilor de bilirubină din sânge. Această reacţie adversă nu este de obicei periculoasă la 
adulţi şi la copii cu vârsta mai mare de 3 luni, dar poate fi simptomul unei probleme grave. În 
cazul în care pielea sau porţiunea albă a ochilor dumneavoastră se îngălbeneşte, adresaţi-vă 
imediat medicului dumneavoastră. 

 

Pot apărea ocazional modificări ale modului în care bate inima dumneavoastră (modificări de 
ritm cardiac). Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi stare de ameţeală sau de 
leşin sau senzaţie bruscă de slăbiciune. Acestea pot fi simptome ale unei probleme cardiace 
grave. 

 

Pot apărea mai puţin frecvent probleme cu ficatul. Medicul dumneavoastră trebuie să vă 
efectueze teste de sânge înainte să începeţi tratamentul cu atazanavir sau în timpul tratamentului. 
Dacă aveţi probleme cu ficatul, inclusiv o infecţie cu virusul hepatitic B sau C, este posibil să 
manifestaţi o agravare a problemelor dumneavoastră cu ficatul. Adresaţi-vă imediat medicului 
dumneavoastră dacă aveţi simptome precum urină închisă la culoare (de culoarea ceaiului), 
mâncărimi, îngălbenirea pielii sau porţiunii albe a ochilor, durere la nivelul stomacului, scaun 
deschis la culoare sau greaţă. 

 

La persoanele care urmează tratament cu atazanavir pot apărea, mai puţin frecvent, problem ale 
vezicii biliare. Simptomele care semnalează probleme ale vezicii biliare pot include durere în 
zona dreaptă sau mediană superioară a stomacului, greaţă, vărsături, febră sau îngălbenirea pielii 
sau a porţiunii albe a ochilor. 

 

Atanazavir Teva poate afecta buna funcționare a rinichilor dumneavoastră. 

 

Apariţia calculilor renali este mai puţin frecventă la persoanele care iau atazanavir. Adresați-vă 
imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi simptome asociate cu prezenţa calculilor renali, 
care pot include durere în zona lombară sau zona inferioară a stomacului, urină cu sânge sau 
durere în timpul urinării. 

 
Alte reacţii adverse raportate în cazul pacienţilor trataţi cu atazanavir sunt următoarele: 
 
Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):  

 

durere de cap  

 

vărsături, diaree, durere abdominală (durere de stomac cu disconfort), greaţă, dispepsie 
(indigestie) 

 

epuizare (oboseală extremă)  

 
Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane):  

 

neuropatie periferică (amorţeli, slăbiciune, furnicături sau dureri în braţe şi picioare)  

 

hipersensibilitate (reacții alergice)  

 

astenie (oboseală sau slăbiciune neobişnuite)  

 

scădere în greutate, creştere în greutate, anorexie (pierderea poftei de mâncare), poftă de 
mâncare crescută  

 

depresie, anxietate, tulburări de somn  

 

dezorientare, amnezie (pierderea memoriei), ameţeală, somnolență (stare de somn), vise 
neobişnuite  

 

sincopă (leșin), hipertensiune arterială (tensiune arterială crescută)  

 

dispnee (scurtarea respiraţiei)  

 

pancreatită (inflamaţia pancreasului), gastrită (inflamaţia stomacului), stomatită aftoasă 
(ulceraţii în gură şi puncte dureroase), disgeuzie (insuficienţa perceperii senzaţiilor de gust), 
flatulenţă (vânturi), uscăciune a gurii, balonare  

 

angioedem (umflare severă a pielii şi a altor ţesuturi, cel mai frecvent a buzelor sau ochilor)  

 

alopecie (căderea sau subţierea neobişnuită a părului), prurit (mâncărime)  

 

atrofie musculară (micşorare a muşchilor), artralgie (apariţia durerii în articulaţii), mialgie 
(durere musculară)  


Page 7
background image

7

 

 

nefrită interstiţială (inflamaţie a rinichiului), hematurie (sânge în urină), proteinurie (exces de 
proteine în urină), polakiurie (creşterea numărului de urinări) 

 

ginecomastie (mărirea sânilor la bărbaţi)  

 

durere în piept, maleză (stare generală de rău), febră  

 

insomnie (tulburări de somn)  

 
Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane):  
 

 

tulburări de mers (mod de mers neobișnuit)  

 

edeme (acumulare de lichid) 

 

hepatosplenomegalie (mărirea ficatului şi a splinei)  

 

miopatie (durere a muşchilor, sensibilitate musculară sau slăbiciune musculară, neprovocată de 
exerciţiul fizic)  

 

dureri ale rinichilor.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-
site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

  

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected]
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.

 

 

5. 

Cum se păstrează Atazanavir Teva

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, flacon sau blister, după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
 
A se păstra la temperaturi sub 30°C.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conține Atazanavir Teva 

 
-

 

Substanţa activă este atazanavir. 
Fiecare capsulă conţine atazanavir 150 mg, sub formă de atazanavir sulfat.  
Fiecare capsulă conţine atazanavir 200 mg, sub formă de atazanavir sulfat. 
Fiecare capsulă conţine atazanavir 300 mg, sub formă de atazanavir sulfat. 

-

 

Celelalte componente ale nucleului capsulei sunt crospovidonă, lactoză monohidrat și stearat de 
magneziu. 

-

 

Celelalte componente ale învelișului capsulei sunt [150 mg & 200 mg] gelatină, indigotină 
(E132) și dioxid de titan (E171) 
[300 mg] gelatină, indigotină (E132), dioxid de titan (E171), oxid roșu de fer (E172) și oxid 
galben de fer (E172) 


Page 8
background image

8

 

-

 

Celelalte componente ale cernelii de inscripționare sunt shellac, oxid negru de fer (E172), 
propilenglicol (E1520) și amoniac soluție concentrată 28%. 

 

Cum arată Atazanavir Teva și conținutul ambalajului 

Atazanavir Teva 150 mg sunt capsule opace mărimea 1, cu lungimea totală de 19,4 ± 0,3 mm, cu capac 
de culoare albastru închis, inscripționate pe corpul de culoare albastru deschis cu 150 cu cerneală 
neagră. Conținutul capsulei este o pulbere de culoare galben deschis. 
Atazanavir Teva 200 mg sunt capsule opace mărimea 0, cu lungimea totală de 21,7 ± 0,3 mm, cu capac 
de culoare albastră, inscripționate pe corpul de culoare albastră cu 200 cu cerneală neagră. Conținutul 
capsulei este o pulbere de culoare galben deschis. 
Atazanavir Teva 300 mg sunt capsule opace mărimea 00, cu lungimea totală de 23,3 ± 0,3 mm, cu 
capac de culoare roșie, inscripționate pe corpul de culoare albastră cu 300 cu cerneală neagră. 
Conținutul capsulei este o pulbere de culoare galben deschis. 
 
[150 mg și 200 mg] Atazanavir Teva ambalat în blistere este disponibil în cutii cu 60 și 60 x 1 capsule. 
[150 mg și 200 mg] Atazanavir Teva ambalat în flacoane este disponibil în cutii cu 60 capsule. 
[300 mg] Atazanavir Teva ambalat în blistere este disponibil în cutii cu 30, 30 x 1, 60 și 90 capsule. 
[300 mg] Atazanavir Teva ambalat în flacoane este disponibil în cutii cu 30 și 3 x 30 capsule. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricanții 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă  

Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Str. Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2, Bucureşti 
România  
Telefon: 021 230 65 24 
 

Fabricanţii 

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Pallagi út 13,  
H-4042, Debrecen 
Ungaria 
 
TEVA UK Ltd 
Brampton Road, Hampden Park,  
BN22 9AG, Eastbourne, East Sussex 
Marea Britanie 
 
TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z.o.o 
ul. Mogilska 80,   
31-546, Krakow 
Polonia 
 
TEVA PHARMA S.L.U. 
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 
50016, Zaragoza 
Spania 
 
TEVA PHARMA B.V. 
Swensweg 5,  
2003 RN, Haarlem 
Olanda 
 
PLIVA Croatia Ltd. 


Page 9
background image

9

 

Prilaz baruna Filipovica 25,  
10000, Zagreb 
Croația 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2021.

 


ATAZANAVIR TEVA 150 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 60 caps.

Cutie cu 1 flac. PEID x 60 caps.