ATAZANAVIR MYLAN 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ATAZANAVIR MYLAN 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ATAZANAVIR MYLAN 150 mg
Substanța activă: ATAZANAVIRUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: J05AE08
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. perforat, unidoza x 60 capsule
Cod cim: W64137001
Firma producătoare: MYLAN HUNGARY KFT - UNGARIA
Conținut prospect: