ASPARAGINASE 5000 MEDAC - PROSPECT

Prospectul pentru ASPARAGINASE 5000 MEDAC - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ASPARAGINASE 5000 MEDAC
Substanța activă: ASPARAGINAZUM
Concentrația: 5000UI
Cod atc: L01XX02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9412_27.10.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 flac. din sticla x 5000 UI pulb. pt. sol. inj./perf.
Cod cim: W10508002
Firma producătoare: MEDAC GmbH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9412/2016/01-02                                                                       Anexa 1 
                                                                                 9413/2016/01-02                                                                     Prospect
  

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Asparaginase 5000 medac pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

Asparaginase 10000 medac pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

L-asparaginază 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Asparaginase medac şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Asparaginase medac  

3. 

Cum să vi se administreze Asparaginase medac  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Asparaginase medac 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Asparaginase medac şi pentru ce se utilizează  

 
Asparaginase medac este un medicament (agent citostatic) care scade nivelul de L-asparaginază din celulele 
tumorale, inhibând astfel sinteza proteinelor din aceste celule. 
 
Asparaginase  medac  este  indicat  ca  parte  componentă  a  terapiei  antineoplazice  asociate  a  leucemiei 
limfoblastice acute (LLA) la copii şi adulţi, precum şi a limfoamelor non–hodgkiniene la copii. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Asparaginase medac 

 
Nu trebuie să vi se administreze Asparaginase medac: 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la L-asparaginază  

dacă  aţi  avut  pancreatită  în  antecedente  sau  pancreatită  în  momentul  deciziei  de  începere  a 
tratamentului,  deoarece  a  fost  observată  apariţia  pancreatitei  hemoragice  acute  după  administrarea 
asparaginazei. 

 
Atenţionări şi precauţii 
Pacienţii  cu  potenţial  fertil  trebuie  să  ia  măsuri  contraceptive  în  timpul  tratamentului  şi  încă  3 luni  după 
întreruperea acestuia. 
 
 

Page 2
background image

 
Asparaginase medac împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Cum pot alte medicamente influenţa efectul L-asparaginazei: 
 
Vincristina 
Toxicitatea crescută şi riscul crescut de reacţii anafilactice pot fi asociate cu administrarea L-asparaginazei 
concomitent cu sau imediat înainte de tratamentul cu vincristină. 
 
Prednison 
Utilizarea concomitentă a prednisonului cu L-asparaginaza poate creşte riscul de apariţie al tulburărilor  de 
coagulare (de exemplu scăderea concentraţiei fibrinogenului şi ATIII). 
 
Metotrexat şi citarabina  
Metotrexatul şi citarabina pot interfera în diferite moduri: administrarea anterioară a acestor produse poate 
potenţa  (efect  sinergic)  efectul  L-asparaginazei;  administrarea  ulterioară  a  acestor  substanţe  poate  reduce 
(efect antagonic) efectul L-asparaginazei. 
 
Anticoagulante 
Utilizarea  L-asparaginazei  medac  poate  duce  la  fluctuaţia  factorilor  coagulanţi.  Aceasta  poate  avea  drept 
efect hemoragie şi/sau tromboză.  
Ca  atare,  trebuie  să  se  manifeste    precauţie  la  administrarea  concomitentă  de  anticoagulante  cum  ar  fi 
cumarină, heparină, dipiridamol, acid acetilsalicilic sau antiinflamatoare nesteroidiene.  
 
Vaccinarea 
Administrarea concomitentă cu vaccinuri vii creşte riscul de apariţie a infecţiilor grave. De aceea, imunizarea 
cu vaccinuri vii trebuie să aibă loc cel mai devreme la 3 luni după terminarea tratamentului leucemiei. 
 
Cum poate influenţa L-asparaginaza efectul altor medicamente: 
 
L-asparaginaza poate creşte toxicitatea altor  medicamente datorită efectului pe care îl are asupra funcţiilor 
hepatice. 
 
Asparaginase medac împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Nu consumaţi alcool etilic în timpul tratamentului cu asparaginază. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Asparaginase medac este contraindicat în timpul sarcinii şi alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje deoarece acest medicament poate altera semnificativ reactivitatea, 
chiar şi în cazul utilizării conform recomandărilor, putând reduce capacitatea de a conduce vehicule sau de a 
folosi utilaje, mai ales dacă se consumă alcool etilic.  
 
 
3. 

Cum să vi se administreze Asparaginase medac 

 
Tratamentul  cu  Asparaginase  medac  trebuie  să  vă  fie  administrat  numai  sub  supravegherea  unui  medic  cu 
experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice. 
 

Page 3
background image

Pentru  a  reduce  riscul  unei  posibile  hipersensibilizări  reactive  IgE,  înainte  de  începerea  tratamentului  şi 
înaintea reluării tratamentului, vi se va efectua testul Prick (o picătură din soluţia preparată pentru utilizare se 
va aplica pe partea anterioară a antebraţului, fiind introdusă intradermic, cu un ac steril adecvat. Se vor evita 
hemoragiile. După 3 minute, picătura de preparat va fi tamponată.  
 
După alte 20 minute se va citi reacţia: în caz de eritem sau erupţii urticariene, se va renunţa la terapia cu L-
asparaginază)  sau  teste  preliminare  cu  injectare  intradermică  (diluţii  adecvate  pentru  a  obţine  concentraţii 
crescute progresiv). 
 
Deoarece  în  literatură  sunt  descrise  atât  reacţii  alergice  mediate  de  IgE  care  se  pot  evidenţia  prin  teste 
cutanate, cât şi hipersensibilizări mediate de IgG şi IgM, se recomandă o testare intravenoasă suplimentară 
(1000 UI  în  perfuzie  intravenoasă  cu  durată  scurtă,  cu  o  oră  înainte  de  tratament)  în  cazul  administrării 
intravenoase. 
 
Dacă  nu  se  prescrie  altfel,  doza  zilnică  medie  pentru  administrarea  intravenoasă  la  copii  şi  adulţi,  în 
monoterapie  (conform  monografiei),  este  de  200 UI/kg  sau  6000 UI/m².  În  funcţie  de  situaţia  individuală, 
doza  poate  fi  crescută  până  la  1000 UI/kg  sau  chiar  mai  mult.  Doze  unice  mai  mari  (1500 UI/kg  sau 
45000 UI/m²) nu se administrează zilnic, ci în special în cazul administrării ciclice (de exemplu, de 2 ori pe 
săptămână). Pentru aceste doze, administrarea intravenoasă este obligatorie. 
 
Asparaginase  medac  este  inclusă,  în  general,  în  protocoale  de  chimioterapie  care  asociază  şi  alte 
chimioterapice  anticanceroase.  Pentru  aceasta  sunt  valabile  recomandări  speciale  privind  modul  de 
administrare,  doza  individuală  şi  durata  tratamentului.  Doza  medie  pentru  injectare  intramusculară  este  de 
100 – 400 UI/kg şi zi, respectiv 3000 – 12000 UI/m² şi zi. Nu se vor administra mai mult de 5000 UI în 2 ml 
într-un singur loc de injectare. Dacă este necesară o doză mai mare de 5000 UI pentru o dată, trebuie utilizate 
mai multe locuri de injectare. 
 
Modul de administrare 
Pentru  perfuzie  intravenoasă  continuă,  după  diluţie,  se  administrează  conform  instrucţiunilor.  Cantitatea 
calculată  de  L-asparaginază  se  dizolvă  în  250 – 500 ml  soluţie  clorură  de  sodiu  0,9 %  şi  se  perfuzează  în 
timp de mai multe ore. 
 
Pentru reconstituirea soluţiei

 

se injectează cu o seringă 2 ml 4 ml apă pentru preparate injectabile, nu direct 

în pulbere, ci cu atenţie, pe peretele interior al flaconului. Dizolvarea conţinutului se realizează prin rotire, nu 
prin agitare (se va evita formarea de spumă prin agitare!). Soluţia gata de utilizare poate prezenta un grad de 
opalescenţă. 
 
Soluţia astfel preparată poate fi injectată intramuscular fără altă diluare, în funcţie de schema de tratament. 
 
După  dizolvare  (în  2 ml  4 ml  apă  pentru  preparate  injectabile),  soluţia  preparată  pentru  utilizare  poate  fi 
păstrată la temperatura camerei timp de 6 ore. 
 
Durata de administrare 
În  monoterapie  sau  în  cadrul  terapiei  combinate,  Asparaginase  medac  se  administrează  până  la  terminarea 
ciclului  de  tratament.  Dacă  apar  reacţii  adverse  sau  sunt  afectate  organe  astfel  încât  administrarea 
Asparaginase medac devine contraindicată, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului. 
 
Pe durata terapiei cu L-asparaginază pot să apară următoarele situaţii care pun viaţa în pericol: 
 

anafilaxie; 

 

hiperglicemie care răspunde la tratamentul cu insulină;  

 

tulburări  de  coagulare,  care  pot  necesita  administrarea  de  plasmă  proaspătă  pentru  reducerea 

pericolului de hemoragie. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
 

Page 4
background image

 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Următoarele reacţii adverse au fost raportate la adiministrarea asparaginazei: 
 
Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 utilizatori): 

  Pierderea poftei de mâncare, 
  Senzaţie de rău (greaţă), 
  Stare de rău (vărsături), 

  Crampe abdominale, 
  Diaree,  
  Scădere în greutate, 
  Reacţii de hipersensibilitate la nivelul pielii, 

  Modificarea  nivelului  de  grăsimi  din  sânge  (colesterol,  trigliceride,  activitate  crescută  a 

lipoproteinlipazei), 

  Durere la nivelul locului de injectare, 

  Acumulare de apă în ţesuturi (edeme), 
  Reacţii  alergice  manifestate  prin  înroşirea  pielii,  însoţită  sau  nu  de  mâncărime,  dificultăţi  de 

respiraţie, 

  Modificări ale nivelului enzimelor hepatice, 
  Ficat gras, 
  Scăderea  unei  categorii  de  proteine  din  sânge  numite  albumine,  care  pot  să  ducă  la  formarea  de 

edeme. 

 
Frecvente (afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori): 

  Creşterea nivelului amilazei (o enzimă pancreatică), 
  Scăderea  numărului  unei  categorii  de  celule  albe  din  sânge  responsabile  de  coagularea  acestuia 

(trombocitopenie)  care  se  poate  manifesta  prin  sângerări  sau  prin  coagulare  intravasculară 
diseminată (afectare generalizată şi severă a coagulării sângelui), 

  Atac cerebral datorită tulburărilor de coagulare, 
  Agitaţie, 

  Depresie, 
  Halucinaţii (vederea, auzirea sau perceperea unor evenimente, persoane sau lucruri care nu există în 

realitate), 

  Confuzie, 
  Somnolenţă, 
  Modificări ale activităţii electrice a creierului, 
  Inflamaţia pancreasului (pancreatită), 

  Afectarea funcţionării pancreasului cu diaree, 
  Tulburarea funcţiei pancreasului cu formarea în exces de corpi cetonici (cetoacidoză) sau creşterea 

nivelului de zahăr în sânge (hipeglicemie hiperosmolară), 

  Febră, 
  Dureri ale articulaţiilor, abdomenului şi spatelui, 
  Alergie severă cu şoc (şoc anafilactic), 
  Îngustarea căilor respiratorii (bronhospasm). 

 
Mai puţin frecvente (afectează mai puţin de 1 din 100 utilizatori): 

  Creşterea nivelului acidului uric din sânge (hiperuricemie), 
  Creşterea nivelului amoniacului din sânge (hiperamoniemie), 

 
 

Page 5
background image

 
Rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori): 

  Tulburări ale stării de conştienţă până la comă, 
  Leucoencefalopatie  posterioară  reversibilă  manifestată  prin  durere  de  cap,  convulsii,  confuzie  şi 

pierderea vederii, 

  Inflamaţie  severă  a  pancreasului  cu  sângerare  la  nivelul  pancreasului  sau  cu  distrugerea  lui  prin 

necroză, 

  Inflamaţia uneia dintre glandele care produc saliva (parotidită), 

  Blocarea trecerii bilei din ficat în duoden (colestază), 
  Colorarea în galben a pielii sau albului ochilor (icter), 
  Distrugerea celulelor hepatice prin necroză, 
  Afectare severă a funcţionării ficatului (insuficienţă hepatică). 

 
Foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 utilizatori): 

  Scăderea numărului de celule roşii din sânge prin distrugerea lor masivă (anemie hemolitică), 
  Tremurături uşoare la nivelul mâinilor, 
  Leziuni cu aspect de chist la nivelul pancreasului, 
  Forme foarte severe de inflamaţie a pancreasului care conduc la deces, 

  Inflamaţie concomitentă a pancreasului şi a unei glande care produce salivă numită glandă parotidă, 
  Afectare  severă  a  pielii  cu  apariţia  de  vezicule  mari,  distructive  şi  zone  de  necroză  (epidermoliză 

necrotică toxică), 

  Scăderea temporară a activităţii tiroidei, 
  Scăderea activităţii glandei suprarenale, 
  Scăderea nivelului globulinei de legare a tiroxinei, 
  Creştere importantă a temperaturii corpului (hiperpirexie). 

 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 

  Infecţii. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Asparaginase medac 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie  și flacon după Exp. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
După ce substanţa a fost dizolvată (în 2,0 ml 4,0 ml apă pentru preparate injectabile), soluţia poate fi păstrată 
timp de 6 ore la temperatura camerei. 
 
A se păstra la frigider (2 ºC – 8 ºC). 
A se păstra flaconul în cutie.  
 
Eliminaţi orice produs neutilizat după deschidere. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

Page 6
background image

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Asparaginase medac 

Substanţa activă este L-asparaginază.  

 
Asparaginase 5000 medac 
Un flacon cu 21,6 – 24,5 mg pulbere pentru soluţie injectabilă conţine L-asparaginază (E.C.3.5.1.1) 5000 UI 
echivalent cu 83 μKat. 
 
Asparaginase 10000 medac 
Un  flacon  cu  43,2 – 49,0 mg  pulbere  pentru  soluţie  injectabilă  conţine  L-asparaginază  (E.C.3.5.1.1) 
10000 UI echivalent cu 167 μKat. 
 
Nu conține alte componente. 
 
Cum arată Asparaginase medac şi conţinutul ambalajului 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă conținând 5000 UI pulbere pentru soluție 
injectabilă/perfuzabilă și în cutii cu 5 flacoane din sticlă conținând 5000 UI pulbere pentru soluție 
injectabilă/perfuzabilă. 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă conținând 10000 UI pulbere pentru soluție 
injectabilă/perfuzabilă și în cutii cu 5 flacoane din sticlă conținând 10000 UI pulbere pentru soluție 
injectabilă/perfuzabilă. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă  
Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH 
Theaterstrasse 6, D-22880, Wedel, Germania 
 
Fabricantul

  

MEDAC GmbH 
Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel, Germania 
 
Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2016. 
 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 
 
 
 

ASPARAGINASE 5000 MEDAC se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla x 5000 UI pulb. pt. sol. inj./perf.