TRISENOX 1mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru TRISENOX 1mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRISENOX 1mg/ml
Substanța activă: ARSENICUM TRIOXIDUM
Concentrația: 1mg/ml
Cod atc: L01XX27
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 fiole cu conc. pt. sol. perf. x 10 ml
Cod cim: W62932001
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: