ARIPIPRAZOLE ACCORD 15 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ARIPIPRAZOLE ACCORD 15 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARIPIPRAZOLE ACCORD 15 mg
Substanța activă: ARIPIPRAZOLUM
Concentrația: 15mg
Cod atc: N05AX12
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE ALTE ANTIPSIHOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist din Al/Al perforate pentru eliberarea unei unitati dozate cu 28x1 compr.
Cod cim: W62213002
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LTD. - MAREA BRITANIE