DACEPTON 5 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru DACEPTON 5 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DACEPTON 5 mg/ml
Substanța activă: APOMORFINUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: N04BC07
Acțiune terapeutică: AGENTI DOPAMINERGICI AGONISTI DOPAMINERGICI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11528_20.03.19.pdf
Ambalaj: Cutie care contine 2 pachete a cate 5 flacoane din sticla incolora a cate 20 ml sol. perf.
Cod cim: W60722004
Firma producătoare: EVER NEURO PHARMA GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11528/2019/01-02-03-04-05-06                                         

Anexa 1  

                                                                                                                

                                                           Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Dacepton 5 mg/ml soluţie perfuzabilă 

Clorhidrat de apomorfină hemihidrat 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale 
sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale 
sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse posibile nemenţionate în acest prospect. Vezi 
pct. 4. 

 
Denumirea medicamentului dumneavoastră este Dacepton 5

 

mg/ml soluţie perfuzabilă, despre care se va 

face referinţă ca Dacepton 5

 

mg/ml în cadrul acestui prospect. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Dacepton 5

 

mg/ml şi pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dacepton 5

 

mg/ml 

3.

 

Cum să utilizaţi Dacepton 5

 

mg/ml 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Dacepton 5

 

mg/ml 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.  

Ce este Dacepton 5 mg/ml şi pentru ce se utilizează 

 
Clorhidratul de apomorfină hemihidrat aparţine unui grup de medicamente cunoscute ca agonişti ai 
dopaminei. Dacepton 5 mg/ml este utilizat pentru tratamentul bolii Parkinson. Apomorfina ajută la 
reducerea timpului petrecut în starea în care simptomele nu pot fi ameliorate sau de imobilitate, la 
persoane cărora li s-a administrat anterior tratament pentru boala Parkinson cu levodopa (alt tratament 
pentru boala Parkinson) şi/sau alţi agonişti ai dopaminei. 
Medicul dumneavoastră <sau asistenta medicală> vă vor ajuta să recunoaşteţi semnele care vă indică 
momentele în care trebuie să utilizaţi medicamentul. 
 
 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml 

 
Nu utilizaţi Dacepton 5 mg/ml 

-

 

dacă aveţi vârsta sub 18 ani 

-

 

dacă aveţi dificultăţi de respiraţie sau astm bronşic 

-

 

dacă aveţi demenţă sau boală Alzheimer 

-

 

dacă prezentaţi confuzie, halucinaţii sau alte probleme similare 

-

 

dacă aveţi probleme cu ficatul 

-

 

dacă aveţi disknezie severă (mişcări involuntare) sau distonie severă (imposibilitatea de a vă mişca) 
în pofida tratamentului cu levodopa 

-

 

dacă sunteţi alergic la apomorfină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct.6). 


Page 2
background image

2

 

-

 

dacă dumneavoastră sau altcineva din familia dumneavoastră sunteţi (este) cunoscut ca având o 
anomalie a electrocardiogramei (ECG) denumită „sindromul de QT lung”. Spuneţi medicului 
dumneavoastră. 

-

 

dacă luaţi ondansetron, un medicament contra senzaţiei de vomă (antiemetic). 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml, doctorul dumneavoastra va obţine o ECG (electrocardiogramă) şi 
vă va solicita o listă cu toate medicamentele pe care le folosiţi. Această ECG va fi repetată în primele zile 
de tratament şi în orice moment dacă medicul dumneavoastră consideră că aceasta este necesară. El sau ea 
vă va intreba de asemenea despre alte boli pe care le puteţi avea, în special cele care interesează inima 
dumneavoastră. Unele întrebări şi investigaţii pot fi repetate la fiecare vizită medicală. Dacă aveţi 
simptome care pot proveni de la inimă, de exemplu palpitaţii, leşin sau aproape leşin trebuie să informaţi 
imediat medicul dumneavoastră despre acestea. De asemenea, trebuie să informaţi medicul 
dumneavoastră dacă aveţi diaree sau începeţi un tratament nou. 
 
Înainte să luaţi Dacepton 5 mg/ml , adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau 
farmacistului: 
-

 

dacă aveţi probleme cu rinichii 

-

 

dacă aveţi probleme cu plămânii 

-

 

dacă aveţi probleme cu inima 

-

 

dacă aveţi tensiune arterială scăzută sau vă simţiţi lipsit de puteri şi ameţit atunci când vă ridicaţi în 
picioare 

-

 

dacă luaţi orice medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute 

-

 

dacă aveţi greaţă sau vărsături 

-

 

dacă aveţi orice probleme psihice în momentul începerii tratamentului cu Dacepton 

-

 

dacă sunteţi o persoană în vârstă sau fragilă 

-

 

atunci când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, deoarece apomorfina poate provoca somnolenţă, 
incluzând episoade de somn cu debut brusc (nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje 
dacă Dacepton vă provoacă somnolenţă) 

-

 

medicul dumneavoastră trebuie să vă controleze periodic atunci când vi se administrează Dacepton 
împreună cu levodopa (un alt tratament pentru boala Parkinson). 

 
Spuneti medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră/ familia dumneavoastră/ persoana care vă asistă 
observaţi/ă că prezentaţi dorinţa de a vă comporta în moduri neobişnuite şi că nu puteţi rezista impulsului 
sau tentaţiei de a desfăşura o anumită activitate, care poate dăuna dumneavoastră sau altor persoane. 
Acestea sunt numite tulburări de control al impulsurilor şi pot include comportamente cum sunt 
dependenţa de jocurile de noroc, mâncatul sau cumpăratul în exces, creşterea anormală a dorinţei sexuale 
sau o intensificare a gândurilor sau sentimentelor sexuale. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să 
vă ajusteze doza sau să oprească administrarea dozei. 
 
Unii pacienţi dezvoltă simptome asemănătoare celor de dependenţă care duc la dorinţa de a utiliza doze 
mari de Dacepton 5 mg/ml şi de alte medicamente utilizate pentru tratamentul bolii Parkinson. 
 
Vă rugăm să informaţi medicul sau asistenta medicală dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în 
cazul dumneavoastră. 
 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să vi se administreze acest 
medicament dacă: 

Utilizaţi medicamente despre care se cunoaşte faptul că afectează bătăile inimii. Acestea includ 
medicamentele utilizate pentru tratamentul problemelor de ritm al inimii (de exemplu chinidina şi 
amiodarona), depresiei (inclusiv antidepresive triciclice, cum sunt amitriptilina şi imipramina) şi 
infecţiilor bacteriene (antibiotice macrolide cum sunt eritromicina, azitromicina şi claritromicina) şi 
domperidona. 
 

Dacepton 5 mg/ml împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente, inclusiv medicamente obţinute fără prescripţie medicală. 


Page 3
background image

3

 

 
Dacă utilizaţi Dacepton 5 mg/ml împreună cu alte medicamente, efectul acelor medicamente poate fi 
modificat. 
 
Acest aspect este valabil în special pentru: 
-

 

Medicamente precum clozapina, utilizate pentru tratamentul unor tulburări mintale. 

-

 

Medicamente utilizate pentru scăderea tensiunii arteriale. 

-

 

Alte medicamente utilizate pentru tratamentul bolii Parkinson. 

 
Medicul dumneavoastră vă va spune dacă este necesară modificarea dozei de apomorfină sau a oricărui 
alt medicament. 
 
În cazul în care vi se administrează concomitent levodopa (un alt medicament pentru boala Parkinson) şi 
apomorfină, medicul dumneavoastră trebuie să vă facă periodic analize ale sângelui. 

 
Dacepton 5 mg/ml împreună cu alimente şi băuturi 

Alimentele şi băuturile nu afectează modul în care acţionează Dacepton 5 mg/ml. 
 

Sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră, <asistentei medicale> sau farmacistului pentru recomandări înainte 
de a lua acest medicament. 
 
Dacepton 5 mg/ml nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este 
absolut necesar 
 
Nu se cunoaşte dacă Dacepton 5 mg/ml se excretă în laptele uman. Spuneţi medicului dumneavoastră 
dacă alăptaţi sau aveţi intenţia să alăptaţi. Medicul dumneavoastră vă va explica dacă trebuie să continuaţi 
/să întrerupeţi alăptarea sau dacă trebuie să continuaţi / întrerupeţi administrarea medicamentului. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  

Dacepton 5 mg/ml poate provoca somnolenţă şi dorinţa puternică de a dormi. Nu conduceţi vehicule şi nu 
folosiţi utilaje dacă Dacepton 5 mg/ml vă provoacă somnolenţă. 
 
Dacepton 5 mg/ml conţine

 metabisulfit de sodiu

 care, rareori, poate cauza reacţii de hipersensibilitate 

severe şi bronhospasm, cu simptome cum sunt erupţii trecătoare pe piele sau mâncărimi, dificultăţi de 
respiraţie, umflarea pleoapelor, feţei sau buzelor, umflarea sau înroşirea limbii. Dacă prezentaţi aceste 
reacţii adverse, mergeţi imediat la camera de gardă a celui mai apropiat spital. 
 
Dacepton 5 mg/ml conţine sodiu 3,4 mg pe ml. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează 
o dietă cu restricţie de sodiu. 

 
 
3.  

Cum să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră, <cu asistenta medicală> sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Înainte să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml, medicul dumneavoastră se va asigura că toleraţi medicamentul şi 
un medicament antiemetic pe care trebuie să-l utilizaţi simultan.

 

 
Nu utilizaţi Dacepton 5 mg/ml dacă: 

-          culoarea soluţiei a devenit verde. 
-          soluţia este tulbure sau prezintă particule vizibile. 
 
Unde trebuie injectat Dacepton 5 mg/ml 


Page 4
background image

4

 

Injectaţi Dacepton 5 mg/ml într-o zonă de sub piele (subcutanat) aşa cum v-a arătat medicul 
dumneavoastră sau asistenta medicală. 
 

Nu injectaţi Dacepton 5 mg/ml într-o venă 
 
Ce cantitate de medicament trebuie administrată 

Atât cantitatea de Dacepton 5 mg/ml care trebuie administrată cât şi numărul de injecţii care trebuie 
administrate în fiecare zi vor depinde de necesităţile dumneavoastră personale. Medicul va discuta despre 
acest lucru cu dumneavoastră şi vă va spune ce cantitate de medicament trebuie administrată. 
Cantitatea care acţionează în mod optim în cazul dumneavoastră va fi stabilită în cursul vizitei 
dumneavoastră la clinica de specialitate. 
 
-

 

Doza medie de clorhidrat de apomorfină administrată prin perfuzie este cuprinsă între 1 mg şi 4 mg 
pe oră. 

-

 

De obicei, aceasta vi se administrează când sunteţi treaz şi încetează înainte să mergeţi la culcare. 

-

 

Cantitatea de clorhidrat de apomorfină care vi se administrează în fiecare zi nu trebuie să 
depăşească 100 mg. 

-

 

Medicul dumneavoastră <sau asistenta medicală> vor decide care este doza optimă pentru 
dumneavoastră. 

-

 

Trebuie utilizat un loc diferit pentru fiecare perfuzie la intervale de 12 ore. 

 
Nu este necesară diluarea Dacepton înainte de utilizare. În plus, acesta nu trebuie amestecat cu alte 
medicamente. 
 
Dacepton 5mg/ml este destinat a fi administrat prin perfuzie continuă prin intermediul unei minipompe 
sau al unui dispozitiv de acţionare a unei seringi. Nu este destinat a fi administrat pentru injecţie 
intermitentă. Alegerea tipului de minipompă şi/sau a dispozitivului de acţionare a seringii care trebuie 
utilizat şi a dozajului necesar va fi stabilită de către medic, în conformitate cu necesităţile specifice 
pacientului. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră <sau asistentei medicale>. 

 
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Dacepton 5 mg/ml 

-

 

Spuneţi-i medicului dumneavoastră sau contactaţi imediat unitatea de primiri urgenţe a celui mai 
apropiat spital. 

-

 

Este important să se administreze doza corectă de Dacepton şi să nu se utilizeze o doză mai mare 
decât cea recomandată de către medicul dumneavoastră. Dozele mai mari pot provoca o scădere a 
frecvenţei cardiace, stare de greaţă excesivă, somnolenţă excesivă şi/sau dificultăţi în respiraţie. De 
asemenea, este posibil să vă simţiţi lipsit de puteri sau ameţit, în special atunci când staţi în 
picioare, din cauza tensiunii arteriale scăzute. Tensiunea arterială scăzută se poate ameliora dacă vă 
întindeţi pe pat şi vă ridicaţi picioarele. 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml 

Luaţi medicamentul în următorul moment în care aveţi nevoie de el. Nu luaţi o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Dacepton 5 mg/ml 

Adresaţi-vă medicului înainte să opriţi tratamentul şi discutaţi dacă acest lucru este adecvat sau nu în 
cazul dumneavoastră. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 


Page 5
background image

5

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că medicamentul vă face să vă simţiţi rău sau 
dacă prezentaţi oricare dintre următoarele: 
 
Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 utilizatori): 
-

 

Noduli sub piele, la nivelul locului de injectare, care sunt dureroşi, deranjanţi şi se pot înroşi şi pot 
provoca mâncărime. Pentru a evita formarea acestor noduli, se recomandă să schimbaţi locul de 
injectare de fiecare dată când introduceţi acul. 

-

 

Halucinaţii (senzaţia de a vedea, a auzi sau de a simţi lucruri care nu sunt acolo) 

 
Reacţii adverse frecvente (pot afecta cel mult 1 din 10 utilizatori): 
Senzaţie de greaţă sau vărsături, în special la începerea tratamentului cu Dacepton 5 mg/ml. Tratamentul 
cu domperidonă trebuie început cu cel puţin 2 zile înaintea administrării Dacepton 5 mg/ml pentru a 
împiedica apariţia senzaţiei de greaţă sau a vărsăturilor. 
-

 

Dacă utilizaţi domperidonă şi continuaţi să aveţi senzaţia de greaţă sau dacă nu utilizaţi 
domperidonă şi aveţi senzaţia de greaţă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei 
medicale cât mai curând posibil. 

-

 

Senzaţie de oboseală sau senzaţie de somnolenţă extremă 

-

 

Stare de confuzie sau halucinaţii 

-

 

Căscat 

-

 

Senzaţie de ameţeală sau de vertij la ridicarea în picioare 

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta cel mult 1 din 100 utilizatori): 
-

 

Creşterea numărului de mişcări involuntare sau de episoade de tremurat în perioadele de ameliorare 
a simptomelor 

-

 

Anemie hemolitică, o scădere anormală a globulelor roşii din vasele de sânge sau din alte părţi ale 
corpului. Aceasta este o reacţie adversă mai puţin frecventă care poate să apară şi la pacienţii care 
utilizează levodopa 

-

 

Adormire bruscă 

-

 

Erupţie trecătoare pe piele 

-

 

Dificultăţi respiratorii 

-

 

Ulceraţie la locul de injectare 

-

 

Scădere a numărului de globule roşii din sânge, care poate determina aspectul galben-palid al pielii 
şi poate provoca senzaţie de slăbiciune sau dificultăţi de respiraţie 

-

 

Scădere a numărului plachetelor sanguine, care poate creşte riscul de sângerare sau vânătăi 

 
Reacţii adverse rare (pot afecta cel mult 1 din 1000 utilizatori): 
-

 

O reacţie alergică manifestată prin dificultate în respiraţie sau constricţie la nivelul pieptului, 
umflare a pleoapelor, feţei sau buzelor, umflare sau înroşire a limbii 

-

 

Eozinofilie, un număr anormal de mare de globule albe în sânge sau în ţesuturile corpului 

 

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 
-

 

Umflare a picioarelor, a labelor picioarelor sau a degetelor 

-

 

Leşin 

-

 

Agresivitate, agitație 

-

 

Incapacitatea de a rezista impulsului, pornirii sau tentaţiei de a efectua o acţiune care vă poate face 
rău dumneavoastră sau altora, care poate să includă: 

 

o

 

Impulsul puternic de practicare excesivă a jocurilor de noroc, în pofida consecinţelor grave pe plan 
personal sau familial 

o

 

Interes şi comportament sexual modificat sau crescut care vă creează îngrijorare semnificativă 
dumneavoastră sau altor persoane, de exemplu creşterea impulsurilor sexuale. 

o

 

Cumpăratul sau cheltuitul excesiv necontrolat 

o

 

Poftă de mâncare excesivă (consum mare de alimente într-o perioadă scurtă de timp) sau mâncatul 
compulsiv (consum de alimente mai mare decât cel normal şi mai mare decât este necesar pentru a 
vă potoli foamea). 

 


Page 6
background image

6

 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare din aceste comportamente; acesta va 
discuta modalităţile de gestionare sau reducere a simptomelor. 
 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 

 
5. 

Cum se păstrează Dacepton 5 mg/ml Soluţie perfuzabilă 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină. 
A nu se păstra la frigider sau congela. 
 
După deschiderea flaconului şi umplerea cu medicament a seringilor ataşate la setul de perfuzie: 
stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 7 zile la 25°C. 
Din punct de vedere microbiologic, produsul reconstituit trebuie utilizat imediat, cu excepţia cazului în 
care metoda de deschidere şi manipulare ulterioară exclud riscul contaminării microbiene. Dacă nu este 
utilizat imediat, condiţiile şi perioada de păstrare în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe etichetă după „EXP“. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că soluţia şi-a schimbat culoarea în verde. Medicamentul 
nu trebuie utilizat decât dacă soluţia este limpede, incoloră până la uşor gălbuie şi nu prezintă 
particule. 
 
Seringile şi acele utilizate trebuie eliminate în „cutia specială pentru deşeuri ascuţite” sau într-un alt 
recipient adecvat. În cazul în care „cutia specială pentru deşeuri ascuţite” sau recipientul sunt pline, 
înmânaţi-o/înmânaţi-l medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru a fi eliminate la deşeuri în 
condiţii de siguranţă. 
 
Nu aruncaţi medicamentele pe calea apei sau reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi 
medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce con

ţ

ine Dacepton 5 mg/ml 

 
Substanţa activă este clorhidratul de apomorfină hemihidrat. Fiecare mililitru de Dacepton 5 mg/ml 
conţine clorhidrat de apomorfină hemihidrat 5 mg. 
 


Page 7
background image

7

 

Dacepton 5 mg/ml este disponibil în flacoane de 20 ml care conţin clorhidrat de apomorfină hemihidrat 
100 mg. 
 
Celelalte componente sunt:  
-

 

Metabisulfit de sodiu (E223) 

-

 

Clorură de sodiu 

-

 

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) 

-

 

Apă pentru preparate injectabile 

 
Vezi „pct. 2: Dacepton 5 mg/ml conţine metabisulfit şi clorură de sodiu“ cu privire la metabisulfit de 
sodiu şi clorură de sodiu. 
 

Cum arată Dacepton 5 mg/ml şi conţinutul ambalajului: 

 
Dacepton 5 mg/ml este o soluţie perfuzabilă limpede şi incoloră până la uşor gălbuie. 
 
Flacoane din sticlă care conţin soluţie perfuzabilă 20 ml, în ambalaje de 1, 5 sau 30 flacoane. 
Ambalaje multiple: 5 x 1, 10 x 1, 30 x 1, 2 x 5 and 6 x 5 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

EVER Neuro Pharma GmbH. 
Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee 
Austria 
 

Fabricanţii 

EVER Pharma Jena GmbH 
Otto-Schott-Str. 15, 07745 Jena,   
Germania 
 
EVER Neuro Pharma GmbH 
Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee,   
Austria

 

 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European (SEE) sub 
următoarele denumiri comerciale: 

AT 

Dacepton

® 

5mg/ml Infusionslösung 

BE 

Dacepton

®

 5 mg /ml oplossing voor infusie 

BG 

Dacepton

®

 5mg/ml Инфузионен разтвор 

CZ 

Dacepton

®

 5mg/ml Infuzní roztok 

DE 

Dacepton

®

 5mg/ml Infusionslösung 

DK 

Dacepton

®

 5 mg /ml infusionsvæske, opløsning 

EE 

Dacepton

®

 5 mg /ml  

EL 

Dopaceptin

®

 5 mg /ml Διάλυμα για έγχυση 

ES 

Dacepton

®

 5mg/ml Solución para perfusión 

FI 

Dacepton

®

 5 mg /ml infuusioneste, liuos 

FR 

Dopaceptin

®

 5 mg /ml Solution pour perfusion 

HU 

Dacepton

®

 5 mg /ml Oldatos infúzió 

IE 

Dacepton

®

 5 mg /ml solution for infusion 

IT 

Dacepton

®

  

LT 

Dacepton

®

 5mg/ml Infuzinis tirpalas 


Page 8
background image

8

 

LV 

Dacepton

®

 5mg/ml šķīdums infūzijām 

NL 

Dacepton

®

 5 mg /ml oplossing voor infusie 

NO 

Dacepton

®

 

PL 

Dacepton

®

 

PT 

Dacepton

®

 

RO 

Dacepton

®

 5mg/ml Soluţie perfuzabilă 

SE 

Dacepton

®

 5 mg /ml infusionsvätska, lösning 

SI 

Dacepton

®

 5 mg /ml raztopina za infundiranje 

SK 

Dacepton

®

 5mg/ml Infúzny roztok 

UK 

Dacepton

®

 5 mg /ml solution for infusion 

 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2019. 
 
 


DACEPTON 5 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie care contine 5 pachete a cate 1 flacon din sticla incolora a 20 ml sol. perf.

Cutie care contine 10 pachete a cate 1 flacon din sticla incolora a 20 ml sol. perf.

Cutie care contine 30 pachete a cate 1 flacon din sticla incolora a 20 ml sol. perf.

Cutie care contine 6 pachete a cate 5 flacoane din sticla incolora a cate 20 ml sol. perf.