ELIQUIS - PROSPECT

Prospectul pentru ELIQUIS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ELIQUIS
Substanța activă: APIXABANUM
Concentrația: 5 mg
Cod atc: B01AF02
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTITROMBOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC/Al x 20 comprimate filmate
Cod cim: W59339002
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL - ITALIA