ANAGRELIDA MYLAN 0,5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ANAGRELIDA MYLAN 0,5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ANAGRELIDA MYLAN 0,5 mg
Substanța activă: ANAGRELIDUM
Concentrația: 0,5mg
Cod atc: L01XX35
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon din PEID x 100 caps.
Cod cim: W64255001
Firma producătoare: SYNTHON HISPANIA S.L. - SPANIA
Conținut prospect: