AMOKSIKLAV 2x - PROSPECT

Prospectul pentru AMOKSIKLAV 2x - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AMOKSIKLAV 2x
Substanța activă: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
Concentrația: 400mg+57mg/5ml
Cod atc: J01CR02
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE BETA-LACTAMICE, PENICILINE PENICILINE IN COMBINATII INCL. INHIBITORI DE BETALACTAMAZA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7345_14.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna cu pulb. pt. 35 ml susp.orala + seringa dozatoare
Cod cim: W08783001
Firma producătoare: LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7345/2006/01-02                

 Anexa 1                                                                                                                                                                                      

Prospect 

 
 

Prospect : 

informații pentru utilizator

 

 

Amoksiklav 2 x 457 mg/5 ml, pulbere pentru suspensie orală 

amoxicilin

ă/acid clavulanic 

 
 

C

itiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de a începe  să  administraţi  acest  medicament 

copilului dumneavoastr

ă, deoarece poate conține informații importante pentru copilul dumneavoastră.

 

P

ăstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

D

acă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru un sugar sau un copil. Nu trebuie s

ă-l daţi altor persoane. 

Le poate face 

rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca  și copilul dumneavoastră. 

D

acă  manifestați  orice  reacţii  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 

includ orice posibile 

reacții adverse nemenționate în acest prostect. Vezi pct.4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect găsiţi:

 

1. 

Ce este Amoksiklav 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știținainte să administraţi Amoksiklav 

3. 

Cum 

să administraţi Amoksiklav 

4. 

Reac

ţii adverse posibile 

5. 

Cum se p

ăstrează Amoksiklav 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Amoksiklav 

și pentru ce se utilizează 

 
Amoksiklav este un antibiotic 

şi acţionează ucigând bacteriile care provoacă infecţii. Conţine două medicamente 

diferite  denumite  amoxicilin

ă  şi  acid  clavulanic.  Amoxicilina  aparţine  unei  clase  de  medicamente  denumite 

“peniciline”,  c

ărora  le  poate  fi  blocată  funcţionarea  (pot  fi  inactivate).  Cealaltă  substanţă  activă  (acidul 

clavulanic) previne întâmplarea acestui lucru. 
 
Amoksiklav este indicat pentru tratamentul urm

ătoarelor infecţii bacteriene, la sugari si copii şi: 

• 

infec

ţii ale urechii medii şi ale sinusurilor 

• 

infec

ţii ale tractului respirator 

• 

infec

ţii ale tractului urinar 

• 

infec

ţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi, inclusiv infecţii dentare 

• 

infec

ţii osoase şi articulare. 

 
 

2.

 

Ce trebuie știți înainte să utilizați Amoksiklav 

 
Nu administra

ţi Amoksiklav copilului dumneavoastră: 

• 

dac

ă este alergic  la amoxicilină, acid clavulanic, penicilină sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament enumerate la punctul 6 ; 
• 

dac

ă a avut vreodată vreo reacţie alergică gravă (de hipersensibilitate) la orice alt antibiotic. 

Aceasta poate include o eru

pţie pe piele sau o umflare a feţei sau gâtului. 

• 

dac

ă a avut vreodată probleme hepatice sau icter (îngălbenirea pielii) când a  luat un antibiotic. 


Page 2
background image

 

 

Nu 

administraţi Amoksiklav copilului dumneavoastră  dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în 

cazul  copilului  dum

neavoastră. 

D

acă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a administra Amoksiklav. 
 

Atenționări și precauții 

Discuta

ţi  cu  medicul  dumneavoastră  sau  cu  farmacistul  înainte  de  a  administra  acest  medicament    copilului 

dumneavoastră dacă: 
• 

are mononucleoz

ă infecţioasă 

• 

urmeaz

ă tratament pentru probleme hepatice sau renale 

• 

nu urineaz

ă regulat. 

 
D

acă nu sunteţi sigur dacă vreuna dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul copilului dumneavoastră, discutaţi 

cu medicul dumneav

oastră sau cu farmacistul înainte de a administra Amoksiklav. 

 
În anumite  situa

ţii,  medicul  dumneavoastră  poate  face  investigaţii  pentru  a  determina  tipul  de  bacterie  care  a 

provocat  infe

cţia  copilului  dumneavoastră.  În funcţie  de  rezultat,  este  posibil  să  administraţi  copilului 

dumneavoastră concentraţii diferite de Amoksiklav sau alte medicamente. 
 

Afec

ţiuni la care trebuie să fiţi atent

 

Amoksiklav  poate  agrava  unele  dintre  afec

ţiunile  existente  sau  poate  provoca  reacţii  adverse.  Acestea  includ 

rea

cţii alergice, convulsii(crize) şi inflamaţia intestinului gros. Trebuie să fiţi atent la anumite simptome cât timp 

copilul dumneavoastră ia Amoksiklav, pentru a reduce riscul oricăror probleme. Vezi ‘

Afec

ţiuni la care trebuie să 

fiţi atent’ 

la 

punctul 4

 

Analize de sânge 

şi de urină

 

D

acă faceţi analize de sânge copilului dumneavoastră (cum ar fi analize ale formulei globulelor roşii ale sângelui 

sau analize ale fun

cţiei hepatice) sau analize urinare (pentru glucoză), spuneţi-i medicului sau asistentei că acesta 

ia Amoksiklav. Trebuie s

ă faceţi acest lucru din cauză că Amoksiklav poate influenţa rezultatele acestor tipuri de 

analize. 
 

Amoxiklav împreună cu alte medicamente

 

V

ă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă copilul dumneavoastră ia sau a luat recent 

orice alte  medicamente.  Acestea  includ  medicamente  eliberate  f

ără  prescripţie  medicală  sau  medicamente din 

plante. 
 
 
În cazul în care copilul dumneavoastra ia probenecid (utilizat pentru gu

tă), medicul dumneavoastră poate decide 

ajustarea dozei dumneavoastr

ă de Amoksiklav. 

 
D

acă se iau concomitent cu Amoksiklav medicamente care împiedică formarea de cheaguri de sânge (cum ar fi 

warfarina), atunci vor fi necesare analize de sânge suplimentare. 
 
Amoxiklav poate afecta modul în care fun

cţionează metotrexatul (un medicament utilizat pentru a trata cancerul 

sau afec

ţiunile reumatice). 

 

Dacă se utilizează concomitant Amoksiklav și micofenolat de mofetil (utilizat de pacienții care au efectuat un 

transplant) se recomandă monitorizarea în timpul asocierii și la scurt timp după tratamentul cu antibiotic. 
 

Sarcina 

şi alăptarea

 

 
Sarcina 

Datele  limitate  cu  privire  la utilizarea  asocierii  amoxicilin

ă/acid  clavulanic  pe  perioada  sarcinii  la  om  nu  au 


Page 3
background image

 

indicat  un  risc  crescut  de  malform

aţii  congenitale.  Utilizarea  trebuie  evitată  în  timpul  sarcinii,  cu  excepţia 

cazurilor în care este considerat

ă esenţială de către medic. 

 

Alăptarea 

Ambele substa

nţe sunt excretate în lapte (nu se cunoaşte nimic cu privire la efectul acidului clavulanic asupra 

sugarului 

alăptat  natural).  Asocierea  amoxicilină/acid  clavulanic  trebuie administrată  în  timpul  perioadei  de 

alăptare numai după evaluarea raportului risc-beneficiu de către medicul curant.  

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacit

ăţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate 

acestea, pot a

părea reacţii adverse (de exemplu reacţii alergice, ameţeli, convulsii), care pot influenţa capacitatea 

de a conduce vehicule 

şi de a folosi utilaje.

 

 

Amoxiklav 

conţine  potasiu

.  P

oate  fi  dăunător  pentru  pacienţii  aflaţi  sub  dietă  săracă  în  potasiu-concentraţie 

crescută de potasiu în sânge.  

Amoxiklav 

conţine sodiu.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții care urmează o dietă cu restricție de 

sodiu. 

 
 

3.   

Cum să administrați Amoxiklav

 

 
Administra

ţi întotdeauna  acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 

cu medicul dumneav

oastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Adulţi şi copii cu greutatea de cel puţin 40 kg 
 

Amoksiklav pulbere pentru suspensie orală nu este de obicei recomandat pentru adulţi şi copii cu greutatea de cel 

puţin 40 kg.Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul daca nu sunteţi sigur. 
 

Copii cu greutatea mai mică de 40 kg

 

 
Toate dozele vor fi stabilite în func

ţie de greutatea copilului, exprimată în kilograme. 

 

Medicul  dumneavoastră  vă  va  informa  asupra  cantităţii  (câţi  mililitri)  de  suspensie  trebuie  să  ia  pe  zi  copilul 

dumneavoastră, precum şi asupra duratei tratamentului (câte zile). 
  

Doza  uzuală—25  mg  pâna la 45 mg/kg  de  greutate  corporală  pe zi (pe baza componentei amoxicilină), 

administrată în două prize. 

Doza crescută—până la 70 mg/ kg de greutate corporală pe zi (pe baza componentei amoxicilină), administrată in 

două prize. 
 

Seringa dozatoare este inclusă pentru dozarea şi administrarea suspensiei. 
 

Amoksiklav 2x - 457 mg/5 ml 

pulbere pentru suspensie orală 

Greutate  

Infecţii severe 

Infecţii moderate 

30 – 40 kg 

2 x 2 seringi dozatoare* 

2 x 1 ¼ 

20 – 30 kg 

2 x1 ½  

2 x 1 

15 – 20 kg 

2 x 1 

2 x ¾ 

10 – 15 kg 

2 x ¾ 

2 x ½ 

  5 - 10 kg 

2 x ½  

2 x ¼  

* 2 seringi dozatoare de două ori pe zi (2 x 5 ml) 
 

Pacienţi cu probleme renale şi hepatice: 


Page 4
background image

 

 

• 

Dac

ă  copilul  dumneavoastră  are  probleme  renale,  doza  poate  fi  scăzută.  Medicul  dumneavoastră  poate 

alege o concentr

aţie diferită sau un alt medicament. 

• 

Dac

ă  copilul  dumneavoastră  are  probleme  hepatice  este  posibil  să  fie  necesară  efectuarea  mai des  a 

analizelor de sânge pentru a vedea cum îi func

ţionează ficatul. 

 
Cum se 

prepară suspensia orală  

 
Agit

aţi flaconul pentru desprinderea pulberii, adăugaţi cantitatea de apă fiartă şi răcită necesară, în două etape (sau   

adăugaţi până la marcajul de pe flacon) şi agiaţi bine de fiecare dată. 
 

Mărime flacon 

Cantitate de apă necesară pentru reconstituirea suspensiei 

35 ml 

29,5 ml 

70 ml 

59 ml 

  

Cum s

ă administraţi Amoxiklav

 

• 

Întotdeauna agita

ţi energic flaconul înainte de fiecare doză 

• 

Da

ţi copilului dumneavoastră medicamentul la începutul unei mese sau imediat înainte de masă 

• 

Sp

aţiaţi dozele la intervale egale în timpul zilei, lăsând un interval de cel puţin 4 ore între ele. 

Nu da

ţi copilului dumneavoastră 2 doze într-o oră. 

• 

Nu da

ţi Amoksiklav copilului mai mult de 2 săptămâni. Dacă copilul dumneavoastră continuă să 

nu se simt

ă bine, trebuie să mergeţi din nou la medic. 

 

Dacă administraţi mai mult decât trebuie din Amoksiklav

 

D

acă  administraţi  prea  mult  Amoksiklav  copilului  dumneavoastră,  semnele  pot  include  deranjament  stomacal 

(g

reaţă, vărsături sau diaree) sau convulsii. Discutaţi cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil. Luaţi cu 

dumneavoastr

ă cutia medicamentului pentru a-l arăta medicului. 

 

Dacă uitaţi să administraţi Amoksiklav

 

D

acă aţi uitat să administraţi o doză copilului dumneavostră, administraţi-o de îndată ce vă amintiţi. Nu trebuie să 

administraţi  următoarea  doză  prea curând,  ci  să  aşteptaţi  să  treacă  aproximativ  4  ore  înainte  de  a  administra 
urm

ătoarea doză. 

 

Dacă copilul dumneavoastră încetează să ia Amoksiklav

 

Continu

aţi  să  administraţi  Amoksiklav  copilului  dumneavoastră  până  la  terminarea  tratamentului,  chiar  dacă 

acesta se simte mai bine. 

Copilul dumneavoastră are nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la combaterea infecţiei. 

Dac

ă o parte din bacterii supravieţuiesc, ele pot provoca revenirea infecţiei. 

 
D

acă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac

ţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 

 

Afec

ţiuni la care trebuie să fiţi atent

 

 

Reac

ţii alergice:

 

• 

erup

ţie pe piele 

• 

inflam

aţia vaselor de sânge (

vasculit

ă

) care poate fi vizibil

ă ca pete umflate roşii sau violet pe piele, dar 

care poate afecta 

şi alte părţi ale corpului 

• 

feb

ră, durere articulară, umflarea ganglionilor de la nivelul gâtului, axilei (subsuoară) sau zonei inghinale 

• 

umflare, uneori a fe

ţei sau gurii (

angioedem

), care determi

nă dificultăţi de respiraţie 


Page 5
background image

 

• 

colaps. 

 

Contacta

ţi un medic imediat 

dacă copilul dumneavoastră prezintă vreunul dintre aceste simptome. 

Întrerup

eţi 

administrarea de Amoksiklav. 

 

Inflama

ţia intestinului gros

 

Inflama

ţia intestinului gros, care provoacă diaree apoasă, de obicei însoţită de sânge şi mucus, durere de stomac 

şi/sau febră. 
 

Contacta

ţi-l pe medicul dumneavoastră cât mai curând 

posibil  pentru  recomand

ări în cazul în care copilul 

dumneavoastră prezintă aceste simptome. 
 

Contacta

ţi imediat un medic dacă prezentaţi oricare dintre aceste simptome.

 

• 

inflam

aţie hepatică (

hepatit

ă)

 

• 

icter,  provocat  de  o  cre

ştere  a  bilirubinei  din  sânge  (o  substanţă  produsă  în  ficat)  care  face  ca  pielea 

dumneavoastr

ă şi albul din jurul ochilor să fie galbene 

• 

inflam

aţia tubulilor renali 

• 

dureaz

ă mai mult ca sângele să coaguleze 

• 

hiperactivitate 

• 

convulsii (la persoanele care iau doze mari de Amoksiklav sau care au probleme renale) 

• 

meningit

ă aseptică 

• 

lim

bă de culoare neagră care arată păroasă 

 

Următoarele reacții adverse au fost raportate la adiministrarea de amoxicilină și acid clavulanic: 

Foarte 

frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 utilizatori): 

 

Diaree. 

 

Frecvente (afectează mai puțin de 1 din 10 utilizatori): 

 

Infecții cu candida ale mucoaselor și pielii, 

 

Greață, 

 

Vărsături. 

 

Mai puțin frecvente (afectează mai puțin de 1 din 100 utilizatori): 

 

Erupție cutanată roșie tranzitorie însoțită sau nu de mâncărime,

 

 

Mâncărimea pielii,

 

 

Eruptive cutanată,

 

 

Creșterea nivelului unor enzime hepatice,

 

 

Indigestie,

 

 

Amețeli, 

 

Durere de cap. 

 

Rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 utilizatori): 

 

Scăderea numărului de globule albe responsabile de apărarea împotriva infecțiilor, 

 

Scăderea numărului de globule albe responsabile de coagularea sângelui, 

 

Erupție cutanată de culoare roșie, parcelară, însoțită de descumarea pielii. 

 

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 

 

Inflamația difuză a rinichilor, 

 

Pierderea de minerale prin urină, 

 

Erupții  cutanate  grave  însoțite  de  durere,  descuamarea  pielii,  formarea  de  vezicule  și  alterarea  stării 

generale (

pustuloză  exantematoasă  acută  generalizată  (AGEP),  dermatită  buloasă  exfoliativă, 

necroliză epidermică toxică, sindrom Stevens-Johnson), 

 

Infalamația ficatului, 


Page 6
background image

 

 

Acumularea de bilă în sânge, 

 

Modificarea limbii cu aspect de ”păr negru”, 

 

Inflamația intestinului și diaree, 

 

Inflamația foiței care îmbracă creierul (meningită aseptică), 

 

Convulsii, 

 

Activitate motorie exagerată dar care se remite în timp, 

 

O afecțiune generală manifestată prin stare generală afectată, creșterea în volum a ganglionilor limfatici, 

febr

ă, frisoane (pseudoboala serului), 

 

Inflamația vaselor mici de sânge, 

 

Reacții alergice foarte severe (anafilaxie sau edem angioneurotic), 

 

Dezvoltarea unor infecții cu germeni care nu sunt sensibili la acest antibiotic, 

 

Prelungirea timpilor de coagulare a sângelui, 

 

Scăderea numărului de globule roșii din sânge prin distrugerea lor excesivă, 

 

Scăderea globală a numărului tuturor tipurilor de celule din sânge (agranulocitoză). 

 

 
 

Dacă copilului dumneavoastră îi apar reacţii adverse

 

Spune

ţi-i medicului dumneavoastră sau farmacistului 

dac

ă oricare dintre reacţiile adverse devine 

severă sau 

îngrijor

ătoare

, sau dac

ă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect. 

Reac

ţii adverse care se pot observa în analizele dumneavoastră de sânge sau de urină: 

• 

o sc

ădere severă a numărului de globule albe 

• 

un num

ăr scăzut de globule roşii (

anemie hemoliti

• 

cristale în 

urină. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea  includ 

orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest prospect. De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin 

intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la 

furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5

Cum se păstrează Amoxiklav

 

 
Nu l

ăsați acest medicament la îndemâna şi vederea copiilor. 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 

Suspensia reconstituită se păstrează la frigider (2-8ºC) şi se utilizează în cel mult 7 zile. 
A se agita flaconul înainte de fiecare utilizare. 

A se păstra flaconul bine închis, pentru a fi protejat de umiditate. 
 
 
Nu utiliz

aţi Amoksiklav după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi 

a lunii respective. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întreb

aţi farmacistul cum 

să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 

Ce conţine Amoksiklav  

 


Page 7
background image

 

-

 

Substanţele active sunt: amoxicilină trihidrat şi acid clavulanic sub formă de clavulanat de potasiu. 
Fieca

re 5 ml de suspensie orală conţin amoxicilină 400 mg (sub formă de trihidrat de amoxicilină) şi acid 

clavulanic 57 mg (sub formă de sare de potasiu). Raportul amoxicilină/acid clavulanic este de 7/1. 

 

-

 

Celelalte componente sunt:  acid citric anhidru, citrat 

de  sodiu  anhidru,  celuloză  microcristalină  şi 

carboximetilceluloză  sodică  (89 :11)-Avicel RC 591 FMC,  gumă  Xantan, dioxid de siliciu coloidal 

anhidru, dioxid de siliciu, aromă de cireaşă sălbatică,

 

aromă de lămâie,

 

zaharină sodică, manitol.

 

 

Cum arată Amoksiklav şi conţinutul ambalajului 

 

Amoksiklav se prezintă sub formă de pulbere cristalină albă până la alb-gălbui. 
 

Cutie cu un flacon din sticlă brună cu pulbere pentru 35 ml suspensie orală, închis cu capac de PEID de culoare 

albă şi o seringă dozatoare. 

Cutie cu un flacon din sticlă brună cu pulbere pentru 70 ml suspensie orală ,închis cu capac de PEID de culoare 

albă şi o seringă dozatoare. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricanții 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia  

 

Fabricanții 

Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia  
 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Perzonali 47, SI-2391 Prevalje, Slovenia 

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 

Sandoz Pharma Services 

Calea Floreasca, nr. 169A, 

Clădirea A, etaj 1, sector 1, 014459, 

Bucureşti, România

 

Tel:    +40 21 4075160 

 
Acest prospect a fost aprobat în martie 2015. 
 
 
Sfaturi/educa

ţie medicală

 

 
Antibioticele  sunt  utilizate  pentru  tratamentul  infec

ţiilor  provocate  de  bacterii.  Sunt  ineficace împotriva 

infecţiilor provocate de virusuri. 
 
Uneori,  o  infe

cţie provocată de o bacterie nu se vindecă în urma unei cure de tratament cu un antibiotic. Una 

dintre cele mai frecvente cauze se datoreaz

ă rezistenţei la antibioticul utilizat pe care o dezvoltă bacteria care a 

provocat infec

ţia. Aceasta înseamnă că acestea pot supravieţui sau chiar se pot înmulţi, în ciuda tratamentului cu 

antibiotic. 
 
Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din numeroase motive. Utilizarea responsabil

ă a antibioticelor poate 

ajuta la reducerea 

şanselor de dezvoltare a rezistenţei bacteriene. 


Page 8
background image

 

 
Când medicul v

ă prescrie o cură de tratament cu un antibiotic, aceasta este pentru a trata infecţia dumneavoastră 

curent

ă. Urmând sfaturile de mai jos veţi ajuta la prevenirea riscului de apariţie a bacteriilor rezistente care ar 

putea opri ac

ţiunea antibioticului. 

 
1. 

Este foarte  important s

ă luaţi antibioticul în doza corectă, la momentul corespunzător şi pentru numărul 

indicat de zile. C

itiţi informaţiile de pe etichetă şi dacă aveţi nelămuriri cereţi explicaţii medicului dumneavoatră 

sau farmacistului. 
2. 

Nu trebuie s

ă luaţi un antibiotic decât dacă acesta a fost prescris special pentru dumneavoastră şi trebuie 

să îl utilizaţi numai pentru a trata infecţia pentru care a fost prescris. 
3. 

Nu trebuie s

ă luaţi antibiotice care au fost prescrise altor persoane chiar dacă acestea au avut o infecţie 

asem

ănătoare cu a dumneavoastră. 

4. 

Nu trebuie s

ă daţi altor persoane antibioticele care au fost prescrise pentru dumneavoastră. 

5. 

După completarea tratamentului conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, trebuie să 

returna

ţi orice antibiotic nefolosit farmaciei pentru a fi eliminate corespunzător. 

 
 


AMOKSIKLAV 2x se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din sticla bruna cu pulb. pt. 70 ml susp.orala + seringa dozatoare