AMOKSIKLAV 156,25mg/5ml - PROSPECT

Prospectul pentru AMOKSIKLAV 156,25mg/5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AMOKSIKLAV 156,25mg/5ml
Substanța activă: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
Concentrația: 156,25mg/5ml
Cod atc: J01CR02
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE BETA-LACTAMICE, PENICILINE PENICILINE IN COMBINATII INCL. INHIBITORI DE BETALACTAMAZA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12756_29.11.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna cu 25 mg pulb. pt. 100 ml susp. orala
Cod cim: W00399001
Firma producătoare: LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 12756/2019/01 

 

 

 

          

Anexa 1

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

        Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

AMOKSIKLAV 156,25 mg/5 ml pulbere pentru suspensie orală 

amoxicilină/acid clavulanic 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  administraţi  acest 
medicament  copilului  dumneavoastră,  deoarece  poate  conține  informații  importante  pentru 
copilul dumneavoastră.

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 

farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru un sugar sau un copil. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca și copilul dumneavoastră. 

Dacă  manifestați  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect,  vă  rugăm  să-i  spuneţi 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în 

acest prostect. Vezi pct.4.

 

 
 

Ce găsiți în acest prospect 

 
1. 

Ce este Amoksiklav şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să administraţi Amoksiklav 

3. 

Cum să administraţi Amoksiklav 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Amoksiklav 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Amoksiklav şi pentru ce se utilizează 

 
Amoksiklav  este  un  antibiotic  şi  acţionează  ucigând  bacteriile  care  provoacă  infecţii.  Conţine  două 
medicamente  diferite  denumite  amoxicilină  şi  acid  clavulanic.  Amoxicilina  aparţine  unei  clase  de 
medicamente denumite “peniciline”, cărora le poate fi blocată funcţionarea (pot fi inactivate). Cealaltă 
substanţă activă (acidul clavulanic) previne întâmplarea acestui lucru. 
 
Amoksiklav este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii bacteriene, la sugari şi copii: 
• 

infecţii ale urechii medii şi ale sinusurilor 

• 

infecţii ale tractului respirator 

• 

infecţii ale tractului urinar 

• 

infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi, inclusiv infecţii dentare 

• 

infecţii osoase şi articulare. 

 

 
2.

 

Ce trebuie să știți înainte să administraţi Amoksiklav  

 
Nu administraţi Amoksiklav copilului dumneavoastră: 

 

dacă este alergic la amoxicilină, acid clavulanic, penicilină sau la oricare dintre celelalte 

 componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

 

dacă a avut vreodată vreo reacţie alergică gravă la orice alt antibiotic. Aceasta poate include o 

erupţie pe piele sau o umflare a feţei sau gâtului; 

 

dacă are icter colestatic sau afectare hepatică care au ca și cauză administrarea de peniciline, 


Page 2
background image

 

amoxicilină sau acid clavulanic; 

 

dacă are mononucleoză infecțioasă. 

 

Nu administraţi Amoksiklav copilului dumneavoastră dacă oricare dintre cele de mai sus sunt 
valabile  în  cazul  copilului  dumneavoastră. 

Dacă  nu  sunteţi  sigur,  discutaţi  cu  medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a administra Amoksiklav. 
 

Atenționări și precauții 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a administa acest medicament 
copilului dumneavoastră dacă: 
• 

are mononucleoză infecţioasă 

• 

urmează tratament pentru probleme hepatice sau renale 

• 

nu urinează regulat. 

 
Dacă nu sunteţi sigur dacă vreuna dintre cele de mai sus sunt valabile în cazul copilului 
dumneavoastră, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a administra 
Amoksiklav. 
 
În anumite situaţii, medicul dumneavoastră poate face investigaţii pentru a determina tipul de bacterie 
care a provocat infecţia copilului dumneavoastră. În funcţie de rezultat, este posibil să administraţi 
copilului dumneavoastră concentraţii diferite de Amoksiklav sau alte medicamente. 
 

Afecţiuni la care trebuie să fiţi atent

 

Amoksiklav poate agrava unele dintre afecţiunile existente sau poate provoca reacţii adverse. Acestea 
includ reacţii alergice, convulsii (crize) şi inflamaţia intestinului gros. Trebuie să fiţi atent la anumite 
simptome cât timp copilul dumneavoastră ia Amoksiklav, pentru a reduce riscul oricăror probleme. 
Vezi ‘

Afec

ţ

iuni la care trebuie s

ă

 fi

ţ

i atent’ 

la 

punctul 4

 

Analize de sânge şi de urină

 

Dacă faceţi analize de sânge copilului dumneavoastră (cum ar fi analize ale formulei globulelor roşii 
ale sângelui sau analize ale funcţiei hepatice) sau analize urinare (pentru glucoză), spuneţi-i medicului 
sau asistentei că acesta ia Amoksiklav. Trebuie să faceţi acest lucru din cauză că Amoksiklav poate 
influenţa rezultatele acestor tipuri de analize. 
 

Amoksiklav împreună cu alimente şi băuturi 

Medicamentul  trebuie  administrat  la  începutul  mesei,  pentru  a  se  evita  tulburările  gastrointestinale. 
Alimentele nu influenţează absorbţia Amoksiklav. 
 

Amoxiklav împreună cu alte medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
În cazul în care copilul dumneavoastră ia alopurinol (utilizat pentru gută) concomitent cu Amoksiklav, 
va creşte probabilitatea de a avea o reacţie alergică pe piele. 
 
În cazul în care copilul dumneavoastră ia probenecid (utilizat pentru gută), medicul dumneavoastră 
poate decide ajustarea dozei dumneavoastră de Amoksiklav. 
 
Dacă se iau concomitent cu Amoksiklav medicamente care împiedică formarea de cheaguri de sânge 
(cum ar fi warfarina), atunci vor fi necesare analize de sânge suplimentare. 
 
Amoksiklav poate afecta modul în care funcţionează metotrexatul (un medicament utilizat pentru a 
trata cancerul sau afecţiunile reumatice). 
 
Dacă se utilizează concomitent Amoksiklav și micofenolat de mofetil (utilizat de pacienții care au 
efectuat un transplant) se recomandă monitorizarea în timpul asocierii și la scurt timp după 
tratamentul cu antibiotic. 


Page 3
background image

 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Sarcina 

Datele limitate cu privire la utilizarea asocierii amoxicilină/acid clavulanic pe perioada sarcinii la om 
nu au indicat un risc crescut de malformaţii congenitale. Utilizarea trebuie evitată în timpul sarcinii, 
cu excepţia cazurilor în care este considerată esenţială de către medic. 

 
Alăptarea 

Ambele substanţe sunt excretate în lapte (nu se cunoaşte nimic cu privire la efectul acidului clavulanic 
asupra sugarului alăptat natural). Asocierea amoxicilină/acid clavulanic trebuie administrată în timpul 
perioadei de alăptare numai după evaluarea raportului risc-beneficiu de către medicul curant.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

Cu toate acestea, pot apărea reacţii adverse (de exemplu reacţii alergice, ameţeli, convulsii), care pot 
influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 
Amoxiklav  conţine  potasiu.

  Poate  fi  dăunător  pacienţilor  care  necesită  dietă  săracă  în  potasiu. 

Amoxiklav conţine sodiu.

 Poate fi dăunător pacienţilor care necesită dietă săracă în sodiu. 

 
 

3. 

Cum să administrați Amoxiklav 

Administraţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi şi copii cu greutatea de cel puţin 40 kg 
 

Amoksiklav pulbere pentru suspensie orală nu este de obicei recomandat pentru adulţi şi copii cu 
greutatea de cel puţin 40 kg. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă 
nu sunteţi sigur. 
 

Copii cu greutatea mai mică de 40 kg

 

 
Toate dozele vor fi stabilite în funcţie de greutatea copilului, exprimată în kilograme. 
 
Medicul dumneavoastră vă va informa asupra cantităţii (câţi mililitri) de suspensie trebuie să ia pe zi 
copilul dumneavoastră, precum şi asupra duratei tratamentului (câte zile). 
Dozele zilnice uzuale sunt: 
20 mg până la 60 mg mg/kg de greutate corporală pe zi (pe baza componentei amoxicilină), împărţită 
în trei doze egale (la fiecare 8 ore). 
 
Linguriţa dozatoare este inclusă pentru dozarea şi administrarea suspensiei şi a suspensiei forte (1 
linguriţă dozatoare reprezintă 5 ml; în timp ce ¾ dintr-o linguriţă dozatoare reprezintă 3,75 ml; 1/2 
reprezintă 2,5 ml; iar ¼ reprezintă 1,25 ml suspensie orală) 
 
Recomandări privind dozarea: 

 

Dozare (la  fiecare 8 ore) 

Greutate 
(kg) 

Vârstă 
aproximativă 

Infecţii 
 
156,25 mg/ 5 
ml 

moderate 

 

312,5 mg/5ml

Infecţii 
 
156,25 mg/5 
ml 

severe 
 
312,2 mg/5 
ml 

5-10 

3-12 luni 

2,5 ml 

1,25 ml 

3,75 ml 

2 ml 

10-12 

1-2 ani 

3,75 ml 

2 ml 

6,25 ml 

3 ml 


Page 4
background image

 

12-15 

2-4 ani 

5 ml 

2,5ml 

7,5 ml 

3,75 ml 

15-20 

4-6 ani 

6,25 ml 

3ml 

9,5 ml 

5 ml 

20-30 

6-10 ani 

8,75 ml

4,5 ml

-

7 ml 

30-40 

10-12 ani 

6,5 ml 

9,5 ml 

≥ 40 

≥ 12 ani 

 

Amoksiklav 

comprimate 

 

 
Flaconul trebuie agitat înainte de utilizare. 
Pacienţii cu probleme renale și hepatice: 
• 

Dacă copilul dumneavoastră are probleme renale, doza poate fi scăzută. Medicul 

dumneavoastră poate alege o concentraţie diferită sau un alt medicament. 
• 

Dacă copilul dumneavoastră are probleme hepatice este posibil să fie necesară efectuarea mai 

des a analizelor de sânge pentru a vedea cum îi funcţionează ficatul. 
  

Cum se prepar

ă

 suspensia oral

ă

 

De obicei farmacistul este cel care prepară suspensia în farmacie. 

Amoksiklav 156,25 mg/5ml suspensie

:

 Agitaţi flaconul pentru desprinderea pulberii, adăugaţi 86 ml 

apă fiartă şi răcită, în două etape (prima dată până la 2/3 până la marcaj, ulterior adăugaţi până la 
marcajul de pe flacon) şi agitaţi bine de fiecare dată. 

 
Cum să administraţi Amoksiklav

 

• 

Întotdeauna agitaţi energic flaconul înainte de fiecare doză 

• 

Daţi copilului dumneavoastră medicamentul la începutul unei mese sau imediat înainte de 

masă 
• 

Administraţi dozele la intervale egale în timpul zilei, lăsând un interval de cel puţin 4 ore între 

ele. Nu daţi copilului dumneavoastră 2 doze într-o oră. 
• 

Nu daţi Amoksiklav copilului mai mult de 2 săptămâni. Dacă copilul dumneavoastră continuă 

să nu se simtă bine, trebuie să mergeţi din nou la medic 
 

Dacă administraţi mai mult Amoksiklav decât trebuie

 

Dacă administraţi prea mult Amoksiklav copilului dumneavoastră, semnele pot include deranjament 
stomacal (greaţă, vărsături sau diaree) sau convulsii. Discutaţi cu medicul dumneavoastră cât mai 
curând posibil. Luaţi cu dumneavoastră cutia medicamentului pentru a-l arăta medicului. 
 

Dacă uitaţi să administraţi Amoksiklav

 

Dacă aţi uitat să administraţi o doză copilului dumneavoastră, administraţi-o de îndată ce vă amintiţi. 
Nu trebuie să luaţi următoarea doză prea curând, ci aşteptaţi să treacă aproximativ 4 ore înainte de a 
administra următoarea doză. 
 

Dacă copilul dumneavoastră încetează să ia Amoksiklav

 

Continuaţi să administraţi Amoksiklav copilului dumneavoastră până la terminarea tratamentului, 
chiar dacă acesta se simte  mai bine. Copilul dumneavoastră are nevoie de fiecare doză pentru a ajuta la 
combaterea infecţiei. Dacă o parte din bacterii supravieţuiesc, ele pot provoca revenirea infecţiei. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Spuneţi  medicului  sau  farmacistului  dumneavoastră,  dacă  simţiţi  sau  suspectaţi  reacţii  adverse  la 
medicament.  

Trebuie  să  întrerupeţi  pe  loc  administrarea  medicamentului  şi  să  cereţi  imediat  asistenţă 
medicală, dacă apare vreuna dintre situaţiile următoarele:

 


Page 5
background image

 

 

Umflarea  feţei,  buzelor,  gurii  şi  gâtului  sau  a  altor  părţi  ale  corpului,  care  poate  cauza 
dificultăţi la înghiţire sau respiraţie. 

 

Apariția unei erupții cutanate însoțite sau nu de mâncărime 

 

Leşin. 

 

Îngălbenirea pielii şi ochilor, denumită şi icter. 

 

Apoplexie cerebrală 

Acestea  sunt  reacţii  adverse  foarte  rare,  dar  foarte  severe.  Dacă  copilul  prezintă  astfel  de  semne, 
probabil este alergic la Amoksiklav. Are nevoie urgent de control medical sau de spitalizare. 

Trebuie să contactaţi medicul de la început dacă: 

 

Copilul prezintă diaree severă (posibilă colită pseudomembranoasă). 

 

Observaţi că urina copilului devine mai închisă la culoare, iar fecalele (scaunul) mai deschise, 
pielea şi albul ochilor se îngălbenesc  

 

Observaţi  că  urinează  mai  puţin  decât  de  obicei,  urina  este  sanghinolentă  sau  modificată  la 
culoare, durere renală

 

 

Prezintă umflături sau descuamări ale pielii şi mucoaselor.

 

 

Acestea sunt reacţii adverse foarte rare, dar grave şi care necesită îngrijire medicală imediată!

 

 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la adiministrarea de amoxicilină și acid clavulanic: 
 

Foarte frecvente (afecteaz

ă

 mai mult de 1 din 10 utilizatori): 

 

Diaree. 

 

Frecvente (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 10 utilizatori): 

 

Infecții cu candida ale mucoaselor și pielii, 

 

Greață, 

 

Vărsături. 

 

Mai pu

ț

in frecvente (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 100 utilizatori): 

 

Erupție cutanată roșie tranzitorie însoțită sau nu de mâncărime,

 

 

Mâncărimea pielii,

 

 

Erupție cutanată,

 

 

Creșterea nivelului unor enzime hepatice,

 

 

Indigestie,

 

 

Amețeli, 

 

Durere de cap. 

 

Rare (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 1000 utilizatori): 

 

Scăderea numărului de globule albe responsabile de apărarea împotriva infecțiilor, 

 

Scăderea numărului de globule albe responsabile de coagularea sângelui, 

 

Erupție cutanată de culoare roșie, parcelară, însoțită de descumarea pielii. 

 

Cu frecven

ță

 necunoscut

ă

 (care nu poate fi estimat

ă

 din datele disponibile): 

 

Inflamația difuză a rinichilor, 

 

Pierderea de minerale prin urină, 

 

Reacții grave la nivelul pielii: 
- o erupție generalizată cu vezicule și descuamare a pielii, mai ales în jurul gurii, nasului, 
ochilor și organelor genitale (

sindrom Stevens-Johnson

) și o formă mai severă, care 

provoacă o descuamare a pielii pe porțiuni mari (mai mult de 30 % din suprafața corporală 
– 

necroliz

ă

 epidermic

ă

 toxic

ă

- erupție generalizată cu înroșire a pielii și mici vezicule care conțin puroi (

dermatit

ă

 

buloas

ă

 exfoliativ

ă

)

 

- o erupție solzoasă, cu înroșire a pielii, noduli sub piele și vezicule (

pustuloz

ă

 

exantematic

ă


Page 6
background image

 

-  simptome  asemănătoare  gripei  cu  erupție,  febră,  ganglioni  inflamați  și  rezultate 
anormale  ale  analizelor  de  sânge  [inclusiv  număr  crescut  de  leucocite  (eozinofilie)  și 
valori  serice  crescute  ale  enzimelor  hepatice]  [reacție  la  medicament  cu  eozinofilie  și 
simptome sistemice (sindrom DRESS)] 

 

 

Inflamația ficatului, 

 

Acumularea de bilă în sânge, 

 

Modificarea limbii cu aspect de ”păr negru”, 

 

Inflamația intestinului și diaree, 

 

Inflamația foiței care îmbracă creierul (meningită aseptică), 

 

Convulsii, 

 

Activitate motorie exagerată dar care se remite în timp, 

 

O afecțiune generală manifestată prin stare generală afectată, creșterea în volum a ganglionilor 

limfatici, febră, frisoane (pseudoboala serului), 

 

Inflamația vaselor mici de sânge, 

 

Reacții alergice foarte severe (anafilaxie sau edem angioneurotic), 

 

Dezvoltarea unor infecții cu germeni care nu sunt sensibili la acest antibiotic, 

 

Prelungirea timpilor de coagulare a sângelui, 

 

Scăderea numărului de globule roșii din sânge prin distrugerea lor excesivă, 

 

Scăderea globală a numărului tuturor tipurilor de celule din sânge (agranulocitoză). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  

http://www.anm.ro/

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ AMOKSIKLAV 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
Suspensia reconstituită se păstrează la frigider (2-8ºC) şi se utilizează în cel mult 7 zile. 
A se agita flaconul înainte de fiecare utilizare. 
A se păstra flaconul bine închis, pentru a fi protejat de umiditate. 
 
Nu utilizaţi Amoksiklav după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Amoksiklav

  

-

 

Substanţele active sunt: amoxicilină 2,5 g sub formă de amoxicilină trihidrat si acid clavulanic 

0,625 g sub formă de clavulanat de potasiu. 
Fiecare 5 ml de suspensie orală (1 linguriţă dozatoare) conţin 125 mg de amoxicilină sub formă de 
amoxicilină trihidrat şi 31,25 mg acid clavulanic sub formă de sare de potasiu-în proporţie de 4:1. 
 
-

 

Celelalte  componente  sunt:  acid  citric  anhidru,  citrat  de  sodiu  anhidru,  benzoat  de  sodiu, 

celuloză microcristalină, carboximetilceluloză sodică (Avicel RC 591 FMC), gumă Xanthan, dioxid de 
siliciu coloidal anhidru, dioxid de siliciu, aromă de căpşune, zaharină sodică, manitol 


Page 7
background image

 

 

Cum arată Amoksiklav şi conţinutul ambalajului 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml se prezintă sub formă de pulbere cristalină albă până la galben. 
 
Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  brună  a  25  g  pulbere  pentru  100  ml  suspensie  reconstituită  şi  seringă 
dozatoare cu marcaje de la 0,4 la 5 ml.

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricanții 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

Lek Pharmaceuticals d.d.,  
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia 

 
Fabricanții 

LEK PHARMACEUTICALS d.d.,  
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia 
 
LEK PHARMACEUTICALS d.d. 
Perzonali 47, SI-2391 Prevalje, Slovenia 
 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2019. 

 

Sfaturi/educaţie medicală

 

 
Antibioticele sunt utilizate pentru tratamentul infecţiilor provocate de bacterii. Sunt ineficace 
împotriva infecţiilor provocate de virusuri. 
 
Uneori, o infecţie provocată de o bacterie nu se vindecă în urma unei cure de tratament cu un 
antibiotic. Una dintre cele mai frecvente cauze se datorează rezistenţei la antibioticul utilizat pe care o 
dezvoltă bacteria care a provocat infecţia. Aceasta înseamnă că acestea pot supravieţui sau chiar se pot 
înmulţi, în ciuda tratamentului cu antibiotic. 
 
Bacteriile pot deveni rezistente la antibiotice din numeroase motive. Utilizarea responsabilă a 
antibioticelor poate ajuta la reducerea şanselor de dezvoltare a rezistenţei bacteriene. 
 
Când medicul vă prescrie o cură de tratament cu un antibiotic, aceasta este pentru a trata infecţia 
dumneavoastră curentă. Urmând sfaturile de mai jos veţi ajuta la prevenirea riscului de apariţie a 
bacteriilor rezistente care ar putea opri acţiunea antibioticului. 
 
1. 

Este foarte important să luaţi antibioticul în doza corectă, la momentul corespunzător şi pentru 

numărul indicat de zile. Citiţi informaţiile de pe etichetă şi dacă aveţi nelămuriri cereţi explicaţii 
medicului dumneavoatră sau farmacistului. 
2. 

Nu trebuie să luaţi un antibiotic decât dacă acesta a fost prescris special pentru dumneavoastră 

şi trebuie să îl utilizaţi numai pentru a trata infecţia pentru care a fost prescris. 
3. 

Nu trebuie să luaţi antibiotice care au fost prescrise altor persoane chiar dacă acestea au avut o 

infecţie asemănătoare cu a dumneavoastră. 
4. 

Nu trebuie să daţi altor persoane antibioticele care au fost prescrise pentru dumneavoastră. 

5. 

După completarea tratamentului conform indicaţiilor medicului dumneavoastră, trebuie să 

returnaţi orice antibiotic nefolosit farmaciei pentru a fi eliminate corespunzător. 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/