SEDACORON - PROSPECT

Prospectul pentru SEDACORON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SEDACORON
Substanța activă: AMIODARONUM
Concentrația: 50mg/ml
Cod atc: C01BD01
Acțiune terapeutică: ANTIARITMICE CLASA I SI III ANTIARITMICE CLASA III
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_3686_12.08.03.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 fiole x 3 ml
Cod cim: W13267001
Firma producătoare: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

 
 
 

Prospect: informaţii pentru utilizator 

 

Sedacoron 150 mg 

concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Clorhidrat de 

amiodaronă 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest 
medicament, deoarece con

ţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr

ă. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

3. 

Cum să utilizaţi Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

6.  Con

ţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

CE ESTE SEDACORON CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI  

PENTRU CE SE UTILIZEAZ

Ă 

 

Sedacoron face parte din grupa antiaritmice clasă III. 
 
Sedacoron este indicat în 

Tratamentul tulburărilor de ritm severe, invalidante sau potenţial letale precum şi al aritmiilor 

refractare la terapia convenţională sau în cazurile în care nu sunt tolerate alte antiaritmice: 

tulburări de ritm ventricular confirmate, simptomatice şi invalidante incluzând tahicardia 

ventriculară cu instabilitate hemodinamică: extrasistole ventriculare complexe de grad înalt, 

tahicardie ventriculară recurentă, fibrilaţie ventriculară recurentă; 

tulburări de ritm supraventriculare cu ritm ventricular rapid: fibrilaţia şi flutter-ul atrial, 

tahicardie supraventriculară paroxistică, tahicardie joncţională etc. 

tahicardie în cadrul sindromului Wolff-Parkinson-White 

 
 
2. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI SEDACORON CONCENTRAT 

PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ 
 

Nu utilizaţi Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă dacă:  

 

• 

dacă sunteţi alergic la amiodaronă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6). 

AUTORIZA

ŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3686/2003-01 

 

                      Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

Prospect 

 

 

Page 2
background image

 

 

• 

aveţi bradicardie sinusală şi bloc sinoatrial. Dacă aveţi tulburări severe de conducere  sau 

boala nodului sinusal, amiodarona trebuie utilizată numai în asociere cu un pacemaker. 

• 

aveţi dovezi sau antecedente de disfuncţie tiroidiană. În cazul tuturor pacienţilor, trebuie 

efectuate teste ale func

ţiei tiroidiene, înainte de iniţierea tratamentului. 

• 

insuficien

ţa respiratorie severă, colapsul circulator sau hipotensiunea arterială severă; 

hipotensiunea arterială, insuficienţa cardiacă şi cardiomiopatia sunt, de asemenea, contraindicaţii 

în urma utilizării Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă.  

• 

Sunte

ţi însărcinată. 

• 

Alăptaţi. 

 

Este contraindicată asocierea amiodaronei cu medicamente care determină torsada vârfurilor. 

Datorită prezenţei alcoolului benzilic amiodarona administrată intravenos este contraindicată la 
nou-

născuţi, sugari şi copii cu vârsta până la 3 ani. 

 
Toate contraindica

ţiile prevăzute mai sus nu se aplică în cazul utilizării amiodaronei pentru 

resuscit

are cardiopulmonară a fibrilaţiei ventriculare rezistente la şoc. 

 

Atenţionări şi precauţii 
Sedacoron concentrat pentru solu

ţie perfuzabilă trebuie utilizat numai într-o unitate specială sub 

supraveghere continuă (EKG şi tensiune arterială). 
 
Perfuzarea es

te recomandată in bolus datorită efectelor hemodinamice, uneori asociate cu 

injectare rapidă. Colapsul circulator poate fi precipitat prin administrare rapidă sau supradozaj 

(atropina a fost utilizată cu succes la pacienţii cu bradicardie). 
 
Perfuzarea rep

etată sau continuă la nivelul venelor periferice poate determina reacţii la nivelul 

locului de perfuzare. Când este anticipată perfuzarea repetată sau continuă, se recomandă 
administrarea printr-un cateter venos central. 
 

Când amiodarona se administrează pe cale perfuzabilă cantitatea administrată poate să scadă şi, 

dacă este necesar, trebuie ajustată rata perfuzării. 
 
Anestezie: Înaintea interven

ţiei chirurgicale anestezistul trebuie informat cu privire la faptul că 

utiliza

ţi amiodaronă. 

 
Afec

ţiuni cardiace 

Este necesară prudenţa în caz de hipotensiune arterială, cardiomiopatie decompensată şi 
insuficien

ţă cardiacă severă. 

 

Amiodarona are un efect proaritmic scăzut. Au fost raportate cazuri de aritmii cu apariţie recentă 
sau agravarea aritmiilor tratate, care pot pune via

ţa în pericol. Este important, dar greu de 

verificat lipsa eficacităţii amiodaronei în urma unui efect proaritmic, indiferent dacă este sau nu 
asociat cu agravarea condi

ţiei cardiace. În general, efectele proaritmice apar în urma 

interac

ţiunilor şi/sau tulburărilor electrolitice. 

 

Administrarea unei doze prea mari poate determina bradicardie severă şi tulburări de conducere, 
precum 

şi ritm idioventricular, în special la pacienţii vârstnici sau aflaţi în timpul tratamentului cu 

digitalice. În 

aceste cazuri, tratamentul cu amiodarona trebuie întrerupt. Dacă este necesar, trebuie 

utilizate beta-

adrenostimulente sau glucagon. Datorită timpului lung de înjumătăţire plasmatică a 

Page 3
background image

 

 

amiodaronei, dacă bradicardia este severă şi simptomatică, trebuie luat în considerare utilizarea 
unui pacemaker. 
 
Ac

ţiunea farmacologică a amiodaronei induce modificări ale electrocardiogramei (EKG): 

prelungirea intervalului QT (asociat cu prelungirea repolarizării ) cu posibilitatea de apariţie a 
undei U 

şi deformării undei T; aceste schimbări nu reflectă toxicitatea. Există un risc crescut de 

torsada vârfurilor în cazul unei prelungiri excesive a intervalului QT. 
 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale. 

În urma administrării intravenoase de amiodaronă au fost raportate cazuri foarte rare de 
pneumonie intersti

ţială. Când se suspectează acest diagnostic trebuie efectuată o radiografie 

toracică. Tratamentul cu amiodaronă trebuie reevaluat deoarece pneumonia interstiţială este, în 

general, reversibilă în urma întreruperii precoce şi trebuie luat în considerare tratamentul cu 

corticosteroizi. Deseori, simptomele clinice dispar în câteva săptămâni, în urma cărora apare 

ameliorarea radiologică şi a funcţiei pulmonare. Cu toate că tratamentul cu amiodaronă este 
întrerupt, în cazul anumitor pacien

ţi simptomele se pot agrava. Au fost raportate cazuri letale de 

toxicitate pulmonară.  
 

De obicei, imediat după efectuarea unei intervenţii chirurgicale au fost observate cazuri foarte 
rare de complica

ţii respiratorii severe, uneori letale (detresă respiratorie acută a adultului); cauza 

poate fi o posibilă interacţiune cu o concentraţie crescută de oxigen.  
 

Tulburări hepatobiliare  

Poate să apară insuficienţa hepatocelulară severă în decurs de 24 de ore de la administrarea 
intravenoa

să de amiodaronă, iar uneori poate fi fatală. Prin urmare, imediat după iniţierea 

tratamentului cu amiodaro

nă este recomandată monitorizarea atentă a transaminazelor hepatice.  

 
Afec

ţiuni oculare  

În timpul tratamentului cu clorhidrat de amiodaronă trebuie efectuate investigaţii oftalmologice 
regulate, inclusiv examene fundoscopice 

şi cu ajutorul lămpii cu fantă. 

 
Afec

ţiuni cutanate şi a ţesutului subcutanat) 

Expunerea la soare trebuie evitată în timpul tratamentului cu clorhidrat de amiodaronă; acesta se 
a

plică şi în cazul razelor UV şi a expunerii la solar. Dacă acest lucru nu este posibil, părţile 

neacoperite ale pielii, în special fa

ţa, trebuie protejate prin aplicarea unui unguent cu factor de 

protec

ţie crescut. Chiar şi după întreruperea tratamentului cu clorhidrat de amiodaronă trebuie 

utilizat, pentru o perioadă îndelungată de timp, un factor de protecţie. 
 

Tulburări endocrine  

Datorită riscului de apariţie a disfuncţiei tiroidiene (hipertiroidie sau hipotiroidie) în timpul 
tratamentului cu clorhidrat 

de amiodaronă, trebuie examinată funcţia tiroidiană înainte de iniţierea 

tratamentului. Pe parcursul tratamentului 

şi în decurs de un an de la întrerupere, aceste verificări 

trebuie repetate la intervale regulate, iar pacien

ţii trebuie examinaţi pentru simptomele clinice de 

hipertiroidism sau hipotiroidism.  
 

În cazuri izolate, poate fi necesară întreruperea tratamentului cu clorhidrat de amiodaronă.  
 

În urma diagnosticării hipertiroidismului, doza trebuie redusă – dacă este posibil – sau 
întreruperea tra

tamentului cu clorhidrat de amiodaronă; în cazuri grave trebuie iniţiat tratament cu 

deprimante ale tiroidei, blocante beta-adrenergici 

şi/sau corticosteroizi.  

 

Page 4
background image

 

 

Datorită conţinutului în iod, clorhidratul de amiodaronă poate da rezultate false la anumite teste 
ale func

ţiei tiroidiene (fixarea iodului radioactiv). 

 

Tulburări ale sistemului nervos  

Amiodarona poate induce neuropatie periferică senzorială, motorie sau mixtă şi/sau miopatie. 
Ambele condi

ţii pot fi severe, cu toate că, uneori, recuperarea apare în decurs de câteva săptămâni 

de la întreruperea tratamentului cu amiodaronă, dar uneori poate fi incompletă. poate fi 

incompletă.  
 
Interac

ţiuni cu alte medicamente  

Nu este recomandată administrarea concomitentă de amiodaronă cu următoarele medicamente: 
beta-blocante, blocante ale canalelor de calciu cu efect antiaritmic (verapamil, diltiazem), laxative 
care pot determina hipokaliemie. 
 

A fost raportată creşterea concentraţiilor plasmatice de flecainidă în urma administrării 

concomitente cu amiodaronă. Doza de flecainidă trebuie redusă corespunzător, iar pacientul 
trebuie monitorizat cu aten

ţie. 

 

Riscul de toxicitate musculară este crescut în urma administrării concomitente de amiodaronă cu 
simvastatina, atorvastatina 

şi lovastatina. 

 
Sedacoron concentrat 

pentru soluţie perfuzabilă împreună cu altemedicamente 

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 

lua

ţi orice alte medicamente, inclusiv din cele eliberate fără prescripţie medicală. 

Datorită eliminării sale lente, amiodarona poate interacţiona cu alte medicamente timp de 

săptămâni - luni după întreruperea sa.  
 
Unele dintre cele mai importante medicamente care interac

ţionează cu amiodarona cunt 

warfarina, digoxina, fenitoina 

şi orice alt medicament care prelungeşte intervalul QT. 

 
Amiodarona cre

şte concentraţiile plasmatice ale anticoagulantelor orale (warfarina) şi fenitoine

Doza de warfarină trebuie redusă corespunzător. Doza de fenitoină trebuie redusă dacă apar 
semne de supradozaj, iar concentra

ţiile plasmatice trebuie măsurate. 

 

Administrarea de amiodaronă unui pacient care primeşte deja tratament cu digoxină va determina 
cre

şterea concentraţiei plasmatice de digoxină şi, prin urmare, va precipita simptomele şi semnele 

asociate cu concentra

ţiile mari de digoxină. Este recomandată monitorizarea clinică, EKG şi 

biologică, iar doza de digoxină trebuie înjumătăţită. De asemenea, este posibilă apariţia unui efect 
sinergic asupra frecven

ţei cardiace şi a conducerii atrioventriculare.  

 
Tratamentul asociat c

u următoarele substanţe active care prelungesc intervalul QT este 

contraindicat datorită riscului crescut de torsada vârfurilor; de exemplu: 

• 

Antiaritmice de clasă Ia, de exemplu chinidina, procainamida, disopiramida 

• 

Antiaritmice de clasă III, de exemplu sotalol, bretilium 

• 

Eritromicină cu administrare intravenoasă, cotrimoxazol sau pentamidină injectabile 

• 

Unele antipsihotice, de exemplu clorpromazină, tioridazină, flufenazină, haloperidol, 

amisulpridă şi sertindol 

• 

Litiu 

şi antidepresive triciclice, de exemplu doxepin, maprotilină şi amitriptilină 

• 

Anumite antihistaminice, de exemplu terfenadină, astemizol, mizolastină 

• 

Antimalarice, de exemplu chinidină, meflochină, clorochină, halofantrină 

Page 5
background image

 

 

• 

Moxifloxacin 

 
Fluorochinolina 

Există rapoarte foarte rare de prelungire a intervalului QT, cu sau fără torsada vârfurilor la 
pacien

ţii care au asociat amiodarona cu fluorochinolina. Utilizarea concomitentă de amiodaronă 

şi fluorochinolina  trebuie evitată (utilizarea concomitentă cu moxifloxacina este contraindicată). 
 
Tratam

entul concomitent cu următoarele substanţe active nu este recomandat: 

• 

Beta-blocante 

şi anumite vlocante ale canalelor de calciu (diltiazem, verapamil); pot să 

apară accentuarea proprietăţilor cronotropice negative şi efecte de încetinire a conducerii. 

• 

Laxative stimulente, 

care pot determina hipokaliemie, crescând astfel riscul de torsadă a 

vârfurilor; trebuie utilizate alte tipuride laxative. 
 

Este recomandată prudenţa în cazul tratamentului asociat cu următoarele medicamente care, de 
asemenea, pot determina hipokaliemie 

şi/sau hipomagneziemie, de exemplu diuretice, 

corticosteroizi sistemici, tetracosactidă, amfotericină cu administrare intravenoasă. 
 
În cazuri de hipokaliemie trebuie ini

ţiate măsuri corective şi monitorizat intervalul QT. În caz de 

torsadă a vârfurilor trebuie administrate medicamente antiaritmice; trebuie iniţiate metode de 
stimulare 

şi utilizat magneziu intravenos. 

 

Se recomandă prudenţă la pacienţii supuşi anesteziei generale sau care primesc tratament cu doze 
mari de oxigen. S-au raportat complica

ţii severe la pacienţii care utilizează amiodarona şi sunt 

supu

şi anesteziei generale: bradicardie care nu răspunde tratamentului cu atropină, hipotensiune 

arterială, tulburări de conducere, scăderea debitului cardiac. Au fost observate câteva cazuri de 

detresă respiratorie a adultului, cele mai frecvente au apărut imediat după efectuarea unei 
interven

ţii chirurgicale. Există posibilitatea unei interacţiuni cu o concentraţie crescută de oxigen. 

 
Sucul de grepfrut trebuie evitat în timpul tratament

ului cu amiodaronă. 

 

Medicamente care determină o posibilă creştere a toxicităţii: 

• 

Ciclosporina: când este utilizată în asociere concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei pot 

cre

şte până la de 2 ori mai mult. O reducere a dozei de ciclosporină poate fi necesară pentru a 

men

ţine concentraţia plasmatică în intervalul terapeutic. 

• 

Statine: riscul de toxicitate musculară este crescut în urma administrării concomitente de 

amiodaronă şi simvastatină, atorvastatină sau lovastatină.  

• 

Lidocaina, tacrolimus, sildenafil, fentanil, midazolam, triazolma, dihidroergotamina 

şi 

ergotamina. 
 
Flecainida 
Amiodarona poate cre

şte concentraţiile plasmatice ale flecainidei; se recomandă scăderea dozei 

de flecainidă cu 50% şi monitorizarea cu atenţie a pacientului pentru reacţii adverse. În aceste 

cazuri se recomandă monitorizarea atentă a concentraţiilor plasmatice de flecainidă. 
 
 
Copii 

şi adolescenţi 

Când amiodarona este utilizată concomitent cu digoxină, interacţiunea a fost raportată a fi mai 

intensă la copii decât la adulţi. În plus, iniţierea şi durata acţiunii amiodaronei poate fi mai scurtă 
la copii. 
 

Page 6
background image

 

 

Vârstnici 

Pacienţii vârstnici sunt mai sensibili la efectele amiodaronei. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 

gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament.  
Sarcina 

Amiodarona are efecte farmacologice dăunătoare asupra sarcinii, fătului şi noului născut. 
Amiodarona 

şi N-desetilamiodarona traversează bariera feto-placentară şi ating 10% şi 25% din 

concentraţiile plasmatice materne la nou născut. Complicaţiile cele mai frecvente care apar la nou 

născuţi sunt afectarea creşterii, naştere prematură şi afectarea funcţiei glandei tiroidiene. 
Hipotiroidismul, bradicardia 

şi interval QT prelungit au fost observate la aproximativ 10% dintre 

nou născuţi. În cazuri izolate s-a observat o creştere a glandei tiroidiene sau murmure cardiace. 
Rata malforma

ţiilor nu este crescută. Cu toate acestea, posibilitatea de apariţie a unor afecţiuni 

cardiace trebuie luată în considerare. 
 
Sedacoron nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excep

ţia cazului în care este absolut necesar. 

 
F

emeile aflate la vârstă fertilă trebuie să planifice sarcina cu cel puţin 6 luni după întreruperea 

tratamentului, pentru a evita expunerea embrionului/fătului în timpul sarcinii precoce. 
 

Alăptarea 

Este dovedită excretarea în laptele matern. Dacă este necesar tratamentul în timpul alăptării sau în 
cazul în care amiodarona a fost utiliz

ată pe parcursul sarcinii, alăptarea trebuie oprită. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu este relevant. 
 

Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine alcool benzilic 

Acest medicament conţine alcool benzilic (20 mg/ml). Acesta poate determina reacţii toxice şi 

reacţii alergice la sugari şi copiii cu vârsta până la 3 ani. 
 
 
3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI SEDACORON CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE 

PERFUZABILĂ 
 

Utilizaţi întotdeauna Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă exact aşa cum v-a spus 
med

icul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă 

nu sunteţi sigur. 
 

Doza trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul clinic. Trebuie să se administreze doza 

cea mai mică posibilă. 
 
Extrasistolele ventricula

re necesită, de obicei, doze mai mari decât cele supraventriculare. 

 

Dacă apar semne sau simptome de toxicitate pulmonară, se recomandă întreruperea tratamentului 

cu amiodaronă până la determinarea cauzei. Dacă toxicitatea pulmonară este corelată cu 
amioda

rona, este recomandată întreruperea tratamentului. Utilitatea terapiei cu glucocorticoizi 

este controversată, dar o astfel de terapie poate fi utilă în cazul toxicităţii severe. Dacă apar 

simptome de neurotoxicitate, este recomandată reducerea dozei; rareori poate fi necesară 

Page 7
background image

 

 

întreruperea amiodaronei. Dacă survine fotosensibilitate, este recomandată reducerea dozei şi 

măsuri de protecţie solară. Greaţa şi vărsăturile pot fi evitate prin reducerea dozei sau prin 
administrarea în mai multe prize. 

Dacă apare epididimită, se recomandată reducerea dozei sau întreruperea administrării 
amiodaronei. 
 

Se administrează în perfuzie intravenoasă scurtă (tratament de atac) sau perfuzie intravenoasă de 

lungă durată (tratament de iniţiere) folosind o pompă de perfuzie sau seringă automată.  

Pentru diluare se poate folosi soluţia de glucoză 5% izotonă (250 ml pentru fiecare 150 mg 

amiodaronă). 

Trebuie evitată injectarea in bolus

Amiodarona nu trebuie amestecată cu alte medicamente în soluţia pentru perfuzie sau în aceeaşi 
s

eringă, pentru a evita incompatibilităţile. 

În cazul perfuziei de lungă durată, pentru evitarea apariţiei flebitei, trebuie folosit un cateter 
central. 

Datorită faptului că dozele trebuie adaptate necesităţilor individuale, următoarele indicaţii trebuie 
considerate numai orientative, mai ales în cazul copiilor. 
 

Tratament de atac (perfuzie scurtă) 

Dacă funcţia cardio-circulatorie este normală: doza recomandata este de 5 mg amiodaronă/kg (0,1 

ml Sedacoron, concentrat pentru soluţie perfuzabilă) administrată într-un interval de timp de 
aproximativ 20 –120 minute, într-un volum adecvat de solu

ţie de glucoză 5%. 

În caz de afectare a funcţiei cardio-circulatorie: se recomandă 2,5 mg amiodaronă/kg (0,05 ml 

Sedacoron, concentrat pentru soluţie perfuzabilă). 
 
Tratam

ent de întreţinere (perfuzie de lungă durată) 

Pentru administrare în perfuzie mai mult de 24 ore, doza zilnică trebuie diluată în aproximativ 
500 – 

1000 ml glucoză 5%.  

Doza zilnică recomandată: 10 - 20 mg amiodaronă/kg; doza totală pentru un pacient de 60 kg 
fiind de aproximativ  600 – 1200 mg (4 – 

8 fiole Sedacoron). Nu trebuie depăşită doză zilnică 

maximă de 1500 mg amiodaronă (10 fiole Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă). 
 

Datorită faptului că amiodarona are acţiune iritantă la nivelul pereţilor venoşi, este recomandat să 

se treacă la administrarea orală cât de curând posibil.  
 

Incompatibilităţi 

Se va dilua numai cu glucoză 5%. Alte soluţii nu sunt recomandate. Nu se adaugă niciun alt 

produs în soluţia pentru perfuzie. 
 
Copii 

şi adolescenţi 

Sunt disponibile date limitate referitoare la eficacitatea şi siguranţa administrării amiodaronei la 

copii şi adolescenţi. Medicul dumneavoastră va decide doza corespunzătoare. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă decât trebuie  

Dacă aţi utilizat o doză mai mare de medicament trebuie imediat să contactaţi medicul 

dumneavoastră sau farmacistul. 
 

Nu există informaţii cu privire la supradozajul cu amiodaronă administrată intravenos. 
 

Page 8
background image

 

 

Date limitate sunt disponibile cu privir

e la supradozajul acut cu amiodaronă administrată pe cale 

orală. Au fost raportate câteva cazuri de bradicardie sinusală, blocaj cardiac, atacuri de tahicardie 

ventriculară, torsada vârfurilor, insuficienţă circulatorie şi leziuni hepatice. 
 
În caz de supr

adozaj, tratamentul trebuie să fie simptomatic, în plus faţă de măsurile generale de 

sus

ţinere. Pacientul trebuie monitorizat, iar în caz de bradicardie trebuie  utilizate beta-

adrenostimulente sau glucagon. 
 

De asemenea, poate să apară tahicardie ventriculară, care s-a remis spontan. Este recomandată 

monitorizarea adecvată şi îndelungată a pacientului, în special a stării cardiace. 
 

Amiodarona nu este dializabil

ă. 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
Nu utiliz

aţi o doză dublă pentru a compensa doza pe care aţi uitat să o luaţi. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poa

te provoca reacţii adverse, deşi acestea nu se 

manifestă la toate persoanele. 
 
Frecven

ţa reacţiilor adverse menţionate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie: 

foarte frecvente (

≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 

şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), 

rare (

≥ 1/10000 

şi < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată 

din datele disponibile). 
 

Tulburări hematologice şi limfatice: 
La pacien

ţii trataţi cu amiodaronă au fost descoperite accidental granuloame în măduva osoasă. 

Semnifica

ţia clinică este necunoscută. 

 

Tulburări ale sistemului imunitar: 
Rare: 

• 

Alcoolul benzilic poate determina reac

ţii de hipersensibilitate 

Foarte rare: 

• 

Şoc anafilactic 

Frecven

ţă necunoscută: 

• 

edem angioneurotic 

 
Tu

lburări endocrine: 

Frecvente: 

• 

hipotiroidism 

• 

hipertiroidism, uneori letale 

 

Tulburări psihice: 
Frecvente: 

• 

co

şmaruri 

Page 9
background image

 

 

• 

tulburări de somn 

 

Tulburări ale sistemului nervos: 
Frecvente: 

• 

tremurături extrapiramidale 

Mai pu

ţin frecvente: 

• 

neuropatie periferică senzorială, motorie sau mixtă şi/sau miopatie, de obicei reversibile 

după întreruperea tratamentului  

• 

ame

ţeli 

Foarte rare: 

• 

ataxie cerebeloasă  

• 

hipertensiune intracraniană benignă (pseudotumor cerebri) 

• 

cefalee 

 

Tulburări oculare: 
Foarte frecvente: 

• 

microdepozite aflate în partea ant

erioară corneei, întâlnite la majoritatea pacienţilor şi 

care, de obicei, sunt prevăzute în partea de jos a pupilei. Pot fi asociate cu halouri colorate în 

lumină orbitoare sau cu vedere înceţoşată. De obicei, dispar după 6-12 luni de la întreruperea 
trata

mentului cu clorhidrat de amiodaronă. 

Foarte rare: 

• 

neuropatie optică şi/sau nevrită optică, care poate duce la orbire 

 

Tulburări cardiace: 
Frecvente: 

• 

bradicardie, în general, de intensitate moderată 

Foarte rare: 

• 

bradicardie marcată, bloc sinusal care necesită întreruperea tratamentului, în special la 

pacien

ţii cu disfuncţie de nod sinusal şi/sau la pacienţii vârstnici 

• 

apari

ţia sau agravarea aritmiei, uneori, urmată de stop cardiac  

 

Tulburări vasculare: 
Frecvente: 

• 

scăderea tensiunii arteriale, de obicei moderată şi tranzitorie. Au fost raportate cazuri de 

hipotensiune arterial sau colaps în urma supradozajului sau după injectare rapidă. 
Foarte rare: 

• 

bufeuri 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: 
Foarte rare: 

• 

pneumonie intersti

ţială   

• 

complica

ţii respiratorii severe (detersă respiratorie acută a adultului), uneori fatale 

• 

bronhospasm 

şi/sau apnee în caz de insuficienţă respiratorie severă şi, în special, la 

pacien

ţii astmatici 

 

Tulburări gastro-intestinale: 
Foarte rare: 

• 

grea

ţă  

 

Tulburări hepatobiliare: 
Foarte rare: 

Page 10
background image

 

10 

 

• 

cre

ştere izolată a concentraţiilor serice ale transaminazelor hepatice, care, de obicei este 

moderată (de 1,5 până la 3 ori mai mari decât limitele normale) la începutul tratamentului. Pot 

reveni la normal o dată cu reducerea dozei sau imediat.  

• 

Tulburări hepatice acute cu concentraţii serice ale transaminazelor hepatice crescute 

şi/sau icter, inclusive insuficienţă hepatică, uneori letală  
 
Afec

ţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: 

Foarte frecvente: 

• 

fotosensibilitate  

Frecvente: 

• 

pigment

ări gri sau albăstrui a pielii expuse la lumină, în special a feţei în cazul 

tratamentului îndelungat cu doze zilnice mari; aceste pigmentări dispar treptat după întreruperea 
tratamentului. 
Foarte rare: 

• 

transpira

ţie 

• 

eritem pe parcursul radioterapiei 

• 

erup

ţii cutanate tranzitorii, de obicei nespecifice 

• 

dermatiră exfoliativă 

Frecven

ţă necunoscută: 

• 

urticarie 

 

Tulburări musculosheletice şi ale ţesutului conjunctiv: 
Frecvente: 

• 

slăbiciune musculară 

Frecven

ţă necunoscută: 

• 

durere de spate  

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: 
Frecvente: 
reac

ţii la nivelul locului de injectare, precum durere, eritem, edem, necroză, extravazare, 

infiltrare, inflama

ţie, induraţie, tromboflebită, flebită, celulită, infecţii, modificări pigmentare 

 
Raportarea reac

ţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reac

ţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 

publicate pe web-site-ul Agen

ţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/. Raportând reac

ţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 

suplimentare privind siguran

ţa acestui medicament. 

 
 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ SEDACORON CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE 

PERFUZABILĂ 
 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 

Nu utilizaţi Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă după data de expirare înscrisă pe 

ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Page 11
background image

 

11 

 

Nu arunca

ţi niciun mediament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

Ce conţine Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Substanţa activă este clorhidratul de amiodaronă. 3 ml concentrat pentru soluţie 

perfuzabilă (1 fiolă) conţin clorhidrat de amiodaronă 150 mg.  
- Celelalte componente sunt 

polisorbat 80, alcool benzilic şi apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Sedacoron concentrat pentru soluţie perfuzabilă şi conţinutul ambalajului 

Soluţia după reconstituire: soluţie clară, incoloră până la galben pal. 
 

Cutie cu 5 fiole a 3 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 
 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă şi Fabricantul 
 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă 
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. 
A-4866 Unterach, Austria 
 
Fabricantul 
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. 
A-4866 Unterach, Austria 
 
Pentru orice informa

ţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa 

locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
Sandoz Pharma Services 
Victoria Business Park, 

Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81, Corp 2, Etaj 2 
Bucure

şti, Sector 1 

România 
Tel:   +40 21 4075160 
 
Acest prospect a fost revizuit în Mai 2014 
 
Informa

ţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.