AMIKOZIT® 500 mg/2 ml - PROSPECT

Prospectul pentru AMIKOZIT® 500 mg/2 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AMIKOZIT® 500 mg/2 ml
Substanța activă: AMIKACINUM
Concentrația: 500mg/2ml
Cod atc: J01GB06
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE AMINOGLICOZIDICE ALTE AMINOGLICOZIDE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11496_13.03.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla x 2 ml
Cod cim: W53277001
Firma producătoare: ZENTIVA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11496/2019/01                                                                    

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Amikozit 500 mg/2 ml soluţie injectabilă 

 Amikacină

 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Amikozit şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Amikozit  

3.

 

Cum să utilizaţi Amikozit  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Amikozit  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Amikozit şi pentru ce se utilizează  

 
Amikozit este indicat în tratamentul de scurtă durată al infecţiilor severe cauzate de tulpini sensibile ale 
bacteriilor  Gram-negativ,  inclusiv  specii  de 

Pseudomonas, Escherichia coli, Proteus 

indol-pozitiv  şi 

indol-negativ, 

Providencia,

 

Klebsiella-Enterobacter-Serratia

 şi 

Acinetobacter

 

Studiile  clinice  au  arătat  că  amikacina  este  eficace  în  bacteriemii  şi  septicemii  (inclusiv  sepsisul 
neonatal); în infecţiile severe ale tractului respirator, oaselor şi articulaţiilor, ale sistemului nervos central 
(inclusiv meningita) şi ale pielii şi ţesuturilor moi; în infecţiile intra-abdominale (inclusiv peritonita); în 
arsuri  şi  infecţii  post-operatorii  (inclusiv  după  chirurgia  vasculară);  în  infecţiile  severe,  complicate  şi 
recurente ale tractului urinar.  

 

Studiile  bacteriologice  trebuie  efectuate  pentru  identificarea  microorganismelor  etiologice  şi  a 
sensibilităţii lor la amikacină. Amikacina poate fi utilizată ca terapie iniţială în suspiciunea de infecţii cu 
bacterii  Gram-negativ,  iar  tratamentul  poate  fi  instituit  înainte  de  obţinerea  rezultatelor  testelor  de 
sensibilitate. Studiile clinice au demonstrat că amikacina a fost eficace în infecţiile determinate de tulpini 
ale  microorganismelor  Gram-negativ  rezistente  la  gentamicină  şi/sau  tobramicină,  în  special  în  cele  cu 

Proteus rettgeri, Providencia stuartii, Serratia marcescens 

şi 

Pseudomonas aeruginosa.

  Decizia  de  a 

continua terapia cu amikacină trebuie bazată pe rezultatele antibiogramei, severitatea infecţiei şi răspunsul 
pacientului, precum şi pe toleranţa pacientului. 

 

S-a demonstrat că amikacina este eficace în infecţiile stafilococice şi poate fi utilizată ca terapie iniţială în 
anumite afecţiuni, în tratamentul bolilor stafilococice dovedite sau suspicionate cum sunt infecţiile severe 
în care agentul etiologic este fie o bacterie Gram-negativ, fie un stafilococ, infecţiile produse de tulpini de 
stafilococ  la  pacienţii  alergici  la  alte  antibiotice  şi  în  infecţiile  mixte,  stafilococice/Gram-negativ.  În 
anumite infecţii grave, cum sunt sepsisul neonatal, terapia concomitentă cu un medicament tip penicilină 
poate  fi  indicată  datorită  probabilităţii  unor  infecţii  produse  de  germeni  Gram-pozitiv,  cum  sunt 
streptococii sau pneumococii. 


Page 2
background image

 

2

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Amikozit  

 
Nu utilizaţi Amikozit

-

 

dacă  aveți  hipersensibilitate  la  amikacină,  la  alte  aminoglicozide  sau  la  oricare  dintre  celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Amikozit, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
Pacienţii trebuie bine hidrataţi în timpul tratamentului cu amikacină.  
Ca  şi  în  cazul  altor  aminoglicozide,  la  utilizarea  amikacinei  pot  să  apară  ototoxicitate  şi/sau 
nefrotoxicitate; trebuie urmărite precauţiile legate de doză şi hidratarea adecvată a pacientului. 

 

Dacă apar semne de afectare renală (albuminurie, cilindri, hematii sau leucocite în sedimentul urinar), se 
impune  intensificarea  hidratării  şi  scăderea  dozei.  Aceste  modificări  dispar,  de  regulă,  la  terminarea 
tratamentului.  Cu  toate  acestea,  dacă  apar  retenţie  azotată  sau  o  scădere  progresivă  a  debitului  urinar, 
tratamentul trebuie întrerupt. 

 

Riscul  de  ototoxicitate  creşte  când  amikacina  este  utilizată  în  asociere  cu  diureticele  cu  acţiune  rapidă 
(furosemid  sau  acid  etacrinic),  mai  ales  dacă  diureticul  este  administrat  intravenos.  Poate  să  apară 
surditate ireversibilă. 

 

Posibilitatea  apariţiei  blocului  neuromuscular  şi  paraliziei  respiratorii  trebuie  avută  în  vedere  după 
administrarea  aminoglicozidelor,  indiferent  de  calea  de  administrare,  în  special  la  pacienţii  ce  primesc 
anestezice, curarizante cum sunt tubocurarina, succinilcolina, decametoniu sau la pacienţii cărora li se fac 
transfuzii  importante  cu  sânge  cu  anticoagulant  din  grupa  citraţilor.  Dacă  apare  blocul  neuromuscular, 
sărurile de calciu pot determina reversia acestuia, dar asistarea respiratorie poate fi necesară. 

 

Ca şi în cazul altor antibiotice, utilizarea amikacinei poate duce la selecţionarea unor germeni rezistenţi. 
Dacă apare acest fenomen, trebuie instituit un tratament adecvat.      
 

Atenţionări speciale 

La  pacienţii  cu  insuficienţă  renală  sau  cu  filtrare  glomerulară  scăzută,  amikacina  trebuie  utilizată  cu 
prudenţă. La aceşti pacienţi, funcţia renală trebuie evaluată, prin metodele uzuale, înaintea tratamentului 
şi periodic, în timpul acestuia. Se recomandă scăderea dozelor zilnice şi/sau creşterea intervalelor dintre 
doze, în funcţie de concentraţia plasmatică a creatininei, pentru a evita acumularea şi a diminua riscul de 
ototoxicitate. 

 

Utilizarea amikacinei la pacienţii care pot avea o afectare renală subclinică sau a nervului cranian VIII, 
indusă  de  o  administrare  anterioară  de  medicamente  nefrotoxice  şi/sau  ototoxice  (streptomicină, 
dihidrostreptomicină,  gentamicină,  tobramicină,  kanamicină,  bekanamicină,  neomicină,  polimixină  B, 
colistin, cefaloridină sau viomicină) trebuie făcută cu prudenţă, deoarece toxicitatea poate fi cumulativă. 
La  aceşti  pacienţi,  amikacina  trebuie  utilizată  numai  dacă  avantajele  terapeutice  depăşesc  riscurile 
potenţiale. 

 

Dacă se consideră că terapia va dura timp de şapte zile sau mai mult la pacienţii cu afectare renală sau 10 
zile  la  alţi  pacienţi,  trebuie  efectuată  audiograma  înainte  de  tratament  şi  periodic  în  timpul  terapiei. 
Amikacina  trebuie  întreruptă  dacă  apare  tinitus  sau  hipoacuzie  subiectivă,  sau  dacă  audiograma  în 
dinamică arată o diminuare semnificativă a audiopercepţiei pentru frecvenţe înalte. 
 
La pacienţii vârstnici, se recomandă monitorizarea funcţiei renale în timpul tratamentului cu amikacină. 

 
Copii 

Aminoglicozidele  trebuie  utilizate  cu  prudenţă  la  prematuri  şi  nou-născuţi  datorită  imaturităţii  funcţiei 
renale  a  acestor  pacienţi  şi  a  prelungirii  consecutive  a  timpului  de  înjumătăţire  plasmatică  a  acestor 
medicamente. 


Page 3
background image

 

3

 

Amikozit împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizaţi,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 
utilizaţi orice alte medicamente

.  

 
Amikacina este potenţial nefrotoxică, ototoxică şi neurotoxică. Utilizarea concomitentă sau alternantă a 
altor  medicamente  ototoxice  sau  nefrotoxice,  în  special  bacitracină,  cisplatină,  amfotericină  B, 
cefaloridină,  paromomicină,  viomicină,  polimixină  B,  colistină,  vancomicină  sau  alte  aminoglicozide, 
administrate sistemic sau topic, trebuie evitată datorită posibilităţii cumulării efectelor (vezi „Nu utilizaţi 
Amikozit 500 mg/2 ml”).  

 

Aminoglicozidele pot potenţa efectele medicamentelor curarizante şi anestezice, inclusiv ale halotanului, 
d-tubocurarinei, succinilcolinei şi decametoniului (vezi „Nu utilizaţi Amikozit”). 

 

Administrarea concomitentă de amikacină

 

şi diuretice potente (acid etacrinic, furosemid) trebuie evitată 

deoarece  diureticele  pot  produce  ototoxicitate  chiar  şi  în  monoterapie.  În  plus,  în  administrare 
intravenoasă,  diureticele  pot  creşte  toxicitatea  aminoglicozidelor  prin  modificarea  concentraţiilor 
plasmatice şi tisulare ale antibioticelor. 

  

In vitro

, amestecul aminoglicozidelor şi antibioticelor beta-lactamice (peniciline sau cefalosporine) poate 

duce la o inactivare reciprocă a celor două substanţe. 
O  scădere  a  activităţii  poate  apărea,  de  asemenea,  când  un  aminoglicozid  sau  un  alt  antibiotic  de  tipul 
penicilinei este administrat 

in vivo

, pe căi separate. Inactivarea aminoglicozidelor este semnificativă clinic 

doar  la  pacienţii  cu  funcţie  renală  sever  afectată.  Inactivarea  poate  continua  în  probele  din  fluidele 
biologice  recoltate  pentru  dozaj,  ducând  la  erori  de  dozaj  a  aminoglicozidelor.  Aceste  probe  trebuie 
manipulate corespunzător (dozate rapid, congelate sau tratate cu beta-lactamază). 

 

Incompatibilit

ăţ

In vitro

, administrarea în aceeaşi seringă a aminoglicozidelor cu antibioticele beta-lactaminice poate duce 

la o inactivare reciprocă, semnificativă clinic. De aceea, aminoglicozidele nu trebuie amestecate cu beta-
lactaminele, ci vor fi administrate separat. 
Acest  produs  medicamentos  nu  trebuie  amestecat  cu  alte  produse  medicamentoase,  cu  excepţia  celor 
menţionate  la 

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

manipularea sa

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Sarcina 
Până în prezent, siguranţa administrării amikacinei în timpul sarcinii nu a fost stabilită.  
 
Alăptarea 
Nu se cunoaşte dacă amikacina se excretă în laptele matern.  
 
Ca regulă generală, nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului, deoarece multe medicamente se 
excretă în laptele matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Amikozit 

poate influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

Amikozit conţine metabisulfit de sodiu (E 223).

  

Poate provoca rar reacţii de hipersensibilitate grave şi bronchospasm. 
 
 

3.

 

Cum să utilizaţi Amikozit  

 


Page 4
background image

 

4

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Pentru  majoritatea  infecţiilor  este  preferată  calea  intramusculară,  dar  în  infecţiile  cu  risc  letal  sau  la 
pacienţii la care nu sunt posibile injecţiile intramusculare, poate fi utilizată calea intravenoasă. 
Pentru calcularea dozei adecvate trebuie cunoscută greutatea pacientului înaintea tratamentului, doza fiind 
estimată  pe  baza  greutăţii  corporale  ideale.  Doza  este  identică  pentru  administrarea  intramusculară  şi 
intravenoasă. 

 

La doza recomandată, infecţiile necomplicate datorate germenilor sensibili trebuie să răspundă la terapie 
într-un interval de 24-48 ore. Dacă răspunsul clinic nu apare în 2-3 zile, trebuie luată în considerare o altă 
terapie. 
 

Adul

ţ

ş

i copii:

  doza  recomandată  este  de  15  mg  amikacină/kg  şi  zi,  administrată  în  două  prize  egale 

(echivalentul a 500 mg amikacină de două ori pe zi, la adulţi). 
 

Nou-n

ă

scu

ţ

ş

i prematuri:

  la  nou-născuţi,  se  recomandă  o  doză  iniţială  de  încărcare  de  10  mg 

amikacină/kg, urmată de 15 mg amikacină/kg şi zi, administrată în două prize egale. Pentru prematuri nu 
există  ghiduri  clinice  exacte  pentru  doza  adecvată,  fiind  necesară  individualizarea  dozei  în  funcţie  de 
context. 
 

Vârstnici:

 

deoarece

 

amikacina  se  excretă  pe  cale  renală,  se  recomandă  evaluarea  funcţiei  renale  ori  de 

câte ori este posibil şi ajustarea dozei aşa cum este prezentat pentru insuficienţă renală. 
 

Infec

ţ

ii cu risc letal 

ş

i/sau infec

ţ

ii produse de specii de Pseudomonas:

 doza pentru adult poate fi crescută 

la 500 mg amikacină la opt ore, fără a depăşi 1,5 g amikacină pe zi, timp de maxim 10 zile. Nu trebuie 
depăşită doza maximă totală pentru adult de 15 g amikacină. 
 

Infec

ţ

ii urinare (exclusiv cele cu Pseudomonas):

  7,5  mg  amikacină/kg  şi  zi,  administrată  în  două  prize 

egale (echivalent cu 250 mg amikacină de două ori pe zi, la adulţi). Deoarece eficacitatea amikacinei este 
potenţată la pH crescut, poate fi administrat concomitent un agent alcalinizant al urinei. 
 

Insuficien

ţă

 renal

ă

La  pacienţii  cu  insuficienţă  renală,  se  recomandă  scăderea  dozei  zilnice  şi/sau 

creşterea  intervalului  dintre  doze,  pentru  a  evita  acumularea  medicamentului.  O  metodă  de  estimare  a 
dozei  pentru  pacienţii  cunoscuţi  sau  suspectaţi  a  avea  funcţie  renală  diminuată  este  de  a  înmulţi  cu  9 
concentraţia  plasmatică  a  creatininei  (în  mg/100  ml),  cifra  rezultată  fiind  considerată  a  reprezenta 
intervalul (în ore) între administrări. 

 

Concentraţia  plasmatică  a  creatininei 
(mg/100 ml) 

Intervalul între dozele de 7,5 mg/kg (ore) 

1,5 

13,5 

2,0 

18,0 

2,5 

22,5 

3,0 

27,0 

3,5         x 9 = 

31,5 

4,0 

36,0 

4,5 

40,5 

5,0 

45,0 

5,5 

49,5 

6,0 

54,0 

 
Funcţia renală se poate altera apreciabil în timpul tratamentului, ceea ce impune determinarea frecventă a 
creatininei plasmatice şi ajustarea corespunzătoare a dozei. 

 
Utilizarea intravenoas

ă

 

Soluţia pentru administrare intravenoasă se prepară prin adăugarea conţinutului flaconului în 100-200 ml 
solvent  steril,  cum  sunt  ser  fiziologic  0,9%,  glucoză  5%  sau  orice  altă  soluţie  compatibilă  (vezi 


Page 5
background image

 

5

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

i manipularea sa

). 

Soluţia este administrată adulţilor pe parcursul a 30-60 minute. La copii, cantitatea de solvent utilizată se 
va  stabili  în  funcţie  de  caz.  Ea  trebuie  să  fie  suficientă  pentru  o  perfuzie  de  30-60  minute.  Sugarii  vor 
primi perfuzie de 1-2 ore. 
 

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

i

 

manipularea sa 

Stabilitatea în lichidele pentru perfuzie intravenoasă 
Amikacina  este  stabilă  24  ore,  la  temperatura  camerei,  la  concentraţii  de  0,25  mg/ml  şi  5  mg/ml,  în 
următoarele soluţii: 

-

 

Glucoză 5%; 

-

 

Glucoză 5% şi clorura de sodiu 0,2%; 

-

 

Glucoză 5% şi clorura de sodiu 0,45%; 

-

 

Ser fiziologic 0,9%; 

-

 

Soluţie Ringer lactat. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Amikozit decât trebuie  

Dacă aţi utilizat mai mult Amikozit decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la 
departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. 
În  cazul  supradozajului  sau  a  reacţiilor  toxice,  dializa  peritoneală  sau  hemodializa  pot  fi  utile  pentru 
îndepărtarea amikacinei din circulaţia sanguină. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Toate  aminoglicozidele  au  potenţial  de  a  induce  toxicitate  auditivă,  vestibulară  şi  renală  şi  bloc 
neuromuscular.  Acestea  apar  mai  frecvent  la  pacienţii  cu  insuficienţă  renală  sau  istoric  de  insuficienţă 
renală, în cazul tratamentului cu alte medicamente ototoxice sau nefrotoxice şi la pacienţii trataţi perioade 
îndelungate şi/sau cu doze mai mari decât cele recomandate. 

 

Ototoxicitatea:

 

efectele  toxice  pe  nervul  cranian  VIII  pot  duce  la  surditate,  pierderea  echilibrului  sau 

ambele. Amikacina afectează în primul rând funcţia auditivă. Leziunile cohleare includ surditatea pentru 
frecvenţe înalte şi apar, de obicei, înainte de depistarea clinică a hipoacuziei. 

 

Blocul neuromuscular:

  paralizia  musculară  acută  şi  apneea  pot  să  apară  ca  urmare  a  tratamentului  cu 

aminoglicozide. 

 

Nefrotoxicitatea:

 au fost observate creşterea creatininei plasmatice, albuminurie, prezenţa hematiilor şi a 

leucocitelor  în  sedimentul  urinar,  azotemie  şi  oligurie.  Modificările  funcţiei  renale  sunt,  de  regulă, 
reversibile la întreruperea tratamentului. 

 

Alte reac

ţ

ii adverse:

 

rar,  au  fost  observate  erupţii  cutanate,  febră  medicamentoasă,  cefalee,  parestezii, 

tremor, greaţă şi vărsături, eozinofilie, artralgii, anemie şi hipotensiune arterială. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând 
reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament.

  

 


Page 6
background image

 

6

 

5. 

Cum se păstrează Amikozit  

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj original.  
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective.  
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
Ce conţine Amikozit  

-

 

Substanţa activă este amikacina. 2 ml soluţie injectabilă (un flacon) conţin amikacină 500 mg. 

-

 

Celelalte componente sunt: citrat de sodiu, metabisulfit de sodiu, acid sulfuric, apă pentru preparate 
injectabile.  

 

Cum arată Amikozit şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră, închis cu dop din cauciuc și sigilat cu capsă din aluminiu, protejată 
cu capac din polipropilenă, care conține 2 ml soluţie injectabilă. 
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50,  
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel: +4 021.304.7597 
e-mail: [email protected] 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 

România 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50,  
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel: +4 021.304.7597 
e-mail: [email protected] 

 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2019.