MUCOSOLVAN 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MUCOSOLVAN 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MUCOSOLVAN 30 mg
Substanța activă: AMBROXOLUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: R05CB06
Acțiune terapeutică: EXPECTORANTE EXCL. COMBINATII CU ANTITUSIVE MUCOLITICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7694_27.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W63943001
Firma producătoare: DELPHARM REIMS - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7694/2015/01-02                                                                

Anexa 1 

                                                                                                                                                                     Prospect

 

 

 

Prospect: informații pentru utilizator 

 

Mucosolvan 30 mg comprimate 

Clorhidrat de ambroxol 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Mucosolvan şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Mucosolvan  

3. 

Cum să luaţi Mucosolvan  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Mucosolvan 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Mucosolvan şi pentru ce se utilizează 

 
Ambroxolul, substanţa activă a Mucosolvan, măreşte secreţia de mucus din căile respiratorii, facilitează 
expectoraţia şi uşurează tusea. 
 
Mucosolvan  este  indicat  ca  secretolitic  în  tratamentul  afecţiunilor  bronşice  acute  şi  episoadelor  de 
acutizare  ale  bronhopneumopatiei  sau  ale  altor  afecţiuni  bronhopulmonare  cronice  asociate  cu  secreţie 
anormală de mucus şi afectare a transportului mucusului. 
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Mucosolvan

 

 

 
Nu luaţi Mucosolvan  

-

 

dacă sunteţi alergic la ambroxol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6); 

dacă  suferiţi  de  vreo  afecţiune  ereditară  care  să  poată  produce  o  incompatibilitate  cu  unul  dintre 
excipienţiiacestui medicament (vezi de asemenea „Mucosolvan conține lactoză ”. 

 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizaţi Mucosolvan comprimate, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului

 

 

Dacă aveţi afectată funcţia renală sau o boală hepatică severă.  

 


Page 2
background image

 

Au existat raportări privind reacţii cutanate severe asociate cu administrarea clorhidratului de ambroxol. 
Dacă dezvoltaţi o erupţie cutanată tranzitorie (inclusiv leziuni ale mucoaselor, cum sunt mucoasa bucală, 
faringiană, nazală, oculară şi genitală), opriţi administrarea Mucosolvan şi adresaţi-vă imediat medicului. 
 

Mucosolvan împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 
Nu au fost raportate interacţiuni cu alte medicamente, care să fie relevante din punct de vedere clinic. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Sarcina 

Mucosolvan nu este recomandat în timpul sarcinii, în special în primele trei luni de sarcină. 
 

Al

ă

ptarea 

Mucosolvan nu este recomandat mamelor care alăpteză, deoarece clorhidratul de ambroxol se excretă în 
lapte. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu  există  date

 

date  după  punerea  pe  piaţă  privind  apariţia  unui  efect  asupra  capacităţii  de  a  conduce 

vehicule  sau  de  a  folosi  utilaje.  Nu  au  fost  efectuate  studii  privind  influenţa  asupra  capacităţii  de  a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Mucosolvan conține lactoză.  

Un comprimat conține 171 mg lactoză. 
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. 

Cum să luați Mucosolvan 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Mucosolvan

 este rezervat tratamentului la adulţi. 

Doza recomandată este de 1 comprimat (30 mg) de 3 ori pe zi.  
 
Efectul terapeuticpoate fi mărit prin administrarea a 2-4 comprimate Mucosolvan (60-120 mg clorhidrat 
de ambroxol) pe zi, administrate oral în două prize. 
 
Comprimatele trebuie luate cu lichid. 
 
Dacă  simptomele  dumneavoastră  nu  s-au  ameliorat  după  tratamentul  cu  Mucosolvan  pentru  afecţiuni 
respiratorii acute, trebuie să vă consultaţi medicul. 
 
Mucosolvan poate fi administrat cu sau fără alimente. 
 

Dacă luați mai mult Mucosolvan decât trebuie   

Dacă  utilizaţi  mai  mult  decât  trebuie  din  Mucosolvan,  cereţi  sfatul  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  Până  în  prezent  nu  au  fost  descrise  efecte  datorate  supradozajului  la  om.  Pe  baza 
raportărilor unor cazuri de supradozaj accidental sau/şi din greşeli de administrare, simptomele observate 
sunt  similare  cu  reacţiile  adverse  cunoscute  ale  Mucosolvan  la  doze  recomandate  şi  dacă  apar,  se  va 
administra tratament simptomatic.  
 


Page 3
background image

 

Dacă uitaţi să luați Mucosolvan 

Dacă  uitaţi  să  luaţi  o  doză,  luaţi  una  imediat  ce  vă  aduceţi  aminte,  dar  nu  luaţi  o  doză  dublă  pentru  a 
compensa doza uitată. Luaţi apoi următoarea doză ca de obicei. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Mucosolvan  

Mucosolvan trebuie luat numai atunci când este nevoie si trebuie întrerupt după îmbunătăţirea stării de 
sănătate. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament    poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea ambroxol: 

Frecvente (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 10 utilizatori): 

-

 

senzație de rău digestiv (greață). 

 

Mai pu

ț

in frecvente (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 100 utilizatori): 

-

 

diaree, 

-

 

stare de rău digestiv (vărsătură), 

-

 

disconfort de digestie (indigestie) 

-

 

durere abdominală. 

 

Rare (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 din 1000 utilizatori): 

-

 

reacţii de hipersensibilitate, 

-

 

erupţie cutanată tranzitorie, urticarie. 

 
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 

-

 

Reacţii  anafilactice  inclusiv  şoc  anafilactic,  angioedem  (umflare  rapidă  a  pielii,  ţesutului 
subcutanat, ţesuturilor mucoase şi submucoase) şi prurit., 

Reacţii adverse cutanate severe (inclusiv eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică 
toxică şi pustuloză exantematică generalizată acută). 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând 
reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Mucosolvan  

 
Nu utilizaţi Mucosolvan după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective.

 

 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original. 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să  
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 


Page 4
background image

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Mucosolvan  

Substanţa  activă  este  clorhidratul  de  ambroxol.  Un  comprimat  conţine  clorhidrat  de  ambroxol                
30 mg. 

Celelalte  componente  sunt:

 

amidon  de  porumb,  dioxid  de  siliciu  coloidal  anhidru,  lactoză 

monohidrat, stearat de magneziu

 

 
Cum arată Mucosolvan şi conţinutul ambalajului 

Mucosolvan se prezintă sub formă de comprimate albe, rotunde, cu ambele feţe plate, având stanțat pe 
una din fețe o linie mediană şi ,,67 C’’ deasupra şi sub linie.  
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate. 
 
Este disponibil în cutii cu 2 blistere din Al/PVC, a câte 10 comprimate 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

OPELLA HEALTHCARE  ROMANIA SRL 
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9 
Sector 2, București, România 

 
Fabricanţii 

DELPHARM REIMS 
10 rue Colonel Charbonneaux  
51100 Reims,  
Franţa 
 
BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E. 
5 th km Peanias-Markopoulou, Attica,  
Grecia 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi deţinătorul

 

autorizaţiei de 

punere pe piaţă: 

 

Sanofi Romania SRL 

Tel: +40 21 317 31 36 

 

Alte surse de informaţii 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/ 

 

{sigla Sanofi} 

 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie, 2021.