FARINGOSEPT LAMAIE 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru FARINGOSEPT LAMAIE 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FARINGOSEPT LAMAIE 10 mg
Substanța activă: AMBAZONUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: R02AA01
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5904_24.10.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu un blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, maro x 10 compr. de supt
Cod cim: W55949004
Firma producătoare: TERAPIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.

 5904/2013/01-02                                                  Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Faringosept Lămâie

 10 mg comprimate de supt  

Amba

zonă monohidrat

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

 înainte de a începe 

să utilizaţi 

acest 

medicament

, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 

medicului dumneavoastră sau farmacistului

.  

Păstraţi acest prospect. S

-

ar putea să fie necesar să

-

l recitiţi.

 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.

 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii

 adverse

, adresaţi

-

vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

Vezi pct.4. 

-

 

Dacă 

du

pă 

3-4 zile zile 

nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi 

unui medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect:

 

 

1.

 

Ce este 

F

aringosept 

L

ămâie

 10 mg 

şi pentru ce se utilizează

 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte

 

să utilizaţ

F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg 

3.

 

Cum 

să utilizaţ

F

aringosept 

L

ămâie

 10 mg 

4.

 

Reac

ţ

ii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează 

F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 
 
 

1. 

Ce este 

Faringosept Lămâie 10 mg

 

şi 

pentru 

ce se utilizează

  

 

F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg comprimate 

de supt este un medicament antiseptic şi aparţine grup

ului 

de medicamente pentru zona oro-

faringiană.

 

F

aringosept

 L

ămâie

 

10 mg se utilizează 

la adul

ţ

i, adolescen

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 14 ani ca 

adjuvant în infecţii acute cu poartă de intrare sau localizare la nivelul cavităţii bucale şi 

faringelui: gingivite, faringite, amigdalite 

şi după amigdalectomie

 (

îndepărtarea amigdalelor pe 

cale chirurgicală)

.

 

 

Dacă după 

3-4 zile n

u vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să

 

utilizaţi

 

Faringosept Lămâie 10 mg

 

 

Nu utilizaţi Faringosept Lămâie

 10 mg 


Page 2
background image

 

- d

acă sunteţ

i alergic la 

ambazonă

 sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6). 
 

Atenţionări şi precauţii

 

Înainte  să  utilizaţi 

F

aringosept 

L

ămâie

  10 mg

,  adresaţi

-

 

medicului 

dumneavoastră

  sau 

farmacistului.

 

 

Se recomandă ca pacienţii cu diabet zaharat să evite utilizarea acestui medicament datorită 

conţinutului în zahăr.

 V

aloarea energetică a zahărului

 

este similară cu a lactozei: 

3

,

9

k

cal/gram 

(16,5 kj/gram). 

 

Faringosept Lămâie

 10 mg 

împreună cu alte 

medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s

-ar putea 

să utilizaţi orice alte medicamente

 
Nu s-

au raportat interacţiuni ale 

F

aringosept 

L

ămâie

 10 mg cu alte medicamente.

 

 

Faringosept Lămâie 10 mg împreună cu alimente şi băuturi

 

Faringosept 

L

ămâie

 

10 mg se administrează imediat după mese (la 15

-

30 m

inute)

;

 se recomandă 

ca timp de 2-

3 or

e după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide (vezi pct. 

“C

um 

să utilizaţi

 F

aringosept 

L

ămâie

 10 mg”). 

 
Sarcina, 

alăptarea

 

ş

i fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 

gravidă, adresaţi

-

vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 

medicament. 
 

Nu utilizaţi 

F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg 

în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă medicul 

dumneavoastră vă recomandă acest lucru

 

Conducerea vehiculelor 

ş

i folosirea utilajelor 

F

aringosept

 L

ămâie

 

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

 

Faringosept Lămâie

 10 mg 

conţine zahăr şi lactoză

  

Dacă medicul dumneavoastră v

-

a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă 

r

ugăm să

-

l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Faringosept 

Lămâie

 10 mg 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum 

v-

a spus medicul dumneavoastră 

sau farmacistul

. Discutaţi

 

cu medicul sau cu farmacistul dacă nu 

sunteţi sigur.

 

 

Doza uzuală este de

 3 - 5 comprimate F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg (30 - 

50 mg ambazonă) pe zi, 

timp de 3 - 4 zile. 
 
Comprimatele de 

F

aringosept

 L

ămâie

 

10 mg nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în c

avitatea 

bucală. 

F

aringosept

 L

ămâie

 

10 mg se administrează imediat după mese (la 15

-30 minute); se 

recomandă ca timp de 2

-

3 o

re după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide.

 


Page 3
background image

 

Nu depăşiţi doza recomandată. Dacă simptomele persistă, adresaţi

-

vă imediat medicului 

dumneavoastră.

 

 

Utilizare la copii şi adolescenţi

 

Doza recomandată pentru copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14

-18 ani este de 1 

comprimat 

F

aringosept

 L

ămâie 1

0 mg 

de

 3 or

i pe zi (

30 m

g ambazonă), timp de 

3-4 zile. 

Datorită lipsei unor informaţ

ii suficiente privind siguran

ţ

a în administrare, 

F

aringosept 

L

ămâie 10 

mg nu este recomandat la copii cu vârsta sub 14 ani..

 

 

Dacă utilizaţ

i mai mult 

Faringosept Lămâie

 10 mg decât trebuie

 

Dacă aţi luat mai multe comprimate decât v

-

a fost recomandat, adresaţi

-

vă imediat medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

 

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj cu 

F

aringosept

 L

ămâie

 10 mg. 

Nu există antidot pentru ambazonă. 

În cazu

l ingerării unei doze foarte mari de 

Faringosept 

L

ămâie

 10 mg, adresa

ţ

i-

vă celei mai apropiate unităţ

i de primire a pacien

ţ

ilor; 

se recomandă 

provocarea de vărsături şi/sau lavaj gastric.

 

 

Dacă uitaţ

să 

utiliza

ţ

Faringosept Lămâie

 10 mg 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

L

uaţi doza următoare la ora stabilită

 

Dacă încetaţi să luaţi utilizaţi Faringosept Lămâie

 10 mg

 

Dacă întrerupeţ

i tratamentul prea devreme, este posibil ca infec

ţia din organismul dumneavoastră 

să persiste.

 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi

-

vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
 

4. 

Reacţii adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac

ţii adverse, cu toate că nu apar la 

toate persoanele. 
 
S-au raportat reac

ţ

ii de hipersensibilitate, inclusiv edem al fe

ţ

ei, buzelor, gurii, limbii sau gâtului, 

care pot determina dificultăţ

i la înghi

ţ

ire sau respira

ţie, urticarie, mâncărime, înroş

irea fe

ţei şi/sau 

erup

ţ

ii cutanate pe tot corpul.  

 
Nu mai 

luaţi 

F

aringosept 

L

ămâie

 

10  mg  şi  consultaţi  un  medic  imediat  dacă  observaţ

i oricare 

dintre reac

ţ

iile adverse grave men

ţ

ionate mai sus – 

este  posibil  să  aveţ

i nevoie de tratament 

medical de urgen

ţă. 

 

 

A fost de asemenea raportată colorarea salivei la utilizarea de ambazonă.

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi

-

vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 

publicate pe web-site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 

 


Page 4
background image

 

 

5. 

Cum se păstrează Faringosept Lămâie 10 mg

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP. Data 

de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 

 

A se păstra la temperaturi s

ub 25°

 C, în ambalajul original

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 

mediului. 
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 

Ce con

ţ

ine 

Faringosept Lămâie

 10 mg 

-

 

Substanţa activă este

 

ambazonă monohidrat

. Fiecare 

comprimat de supt conţine 

ambazonă monohidrat 

10 mg.  

-

 

Celelalte componente sunt: 

zahăr,  lactoză  monohidrat,  cacao,  povidonă 

K

 

30,

  acid 

stearic, 

aromă de lămâie

 

Cum arat

ă Faringosept Lămâie 

10 mg 

şi conţinutul

 ambalajului 

F

aringosept 

L

ămâie

  se 

prezintă sub formă de

 

comprimate de supt de formă cilindrică, plate, cu 

margini intacte, de culoare maro cu suprafeţe pigmentate, marcate pe o faţă

 cu ,,L”. 

 
Cutie cu un blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, incolor  cu 10 comprimate de supt. 
Cutie cu un blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, maro cu 10 comprimate de supt. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

ş

i fabricantul 

Terapia S.A. 
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, România 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi 

reprezentan

ţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2015. 
 
 

Alte surse de informaţii

 

 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe 

w

eb

-site-

ul Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/ 

 


FARINGOSEPT LAMAIE 10 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu un blister din Al/PVC-PE-PVDC transparent, incolor x 10 compr. de supt