SPRIMEO 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru SPRIMEO 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SPRIMEO 150mg
Substanța activă: ALISKIRENUM
Concentrația: 150 mg
Cod atc: C09XA02
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE CARE ACTIONEAZA ASUPRA SIST.RENINA-ANGIOTENSINA INHIBITORI DE RENINA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 3 blist. PA/Al/PVC x 28 compr.film.
Cod cim: W52239007
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA S.P.A. - ITALIA