RASILEZ HCT 300mg/12,5mg - PROSPECT

Prospectul pentru RASILEZ HCT 300mg/12,5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RASILEZ HCT 300mg/12,5mg
Substanța activă: ALISKIRENUM + HYDROCLOROTIAZINUM
Concentrația: 300mg/12,5mg
Cod atc: C09XA52
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE CARE ACTIONEAZA ASUPRA SIST.RENINA-ANGIOTENSINA INHIBITORI DE RENINA
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj individual cu blist. PVC/PCTFE-Al x 56 compr. film.
Cod cim: W53888015
Firma producătoare: NOVARTIS FARMA S.P.A. - ITALIA