LEMTRADA 12mg - PROSPECT

Prospectul pentru LEMTRADA 12mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LEMTRADA 12mg
Substanța activă: ALEMTUZUMABUM
Concentrația: 12mg/1,2ml
Cod atc: L04AA34
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: cutie cu 1 flacon x 12mg/1,2ml
Cod cim: W60450001
Firma producătoare: GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: