ALECENSA 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru ALECENSA 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALECENSA 150mg
Substanța activă: ALECTINIB
Concentrația: 150mg
Cod atc: L01XE36
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj multiplu x 224 capsule
Cod cim: W64294001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: