VALDOXAN 25mg - PROSPECT

Prospectul pentru VALDOXAN 25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VALDOXAN 25mg
Substanța activă: AGOMELATINUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: N06AX22
Acțiune terapeutică: ANTIDEPRESIVE ALTE ANTIDEPRESIVE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. Al/PVC x 7 compr. film.
Cod cim: W54341001
Firma producătoare: LES LAB. SERVIER IND. - FRANTA