ZALTRAP 25 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru ZALTRAP 25 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZALTRAP 25 mg/ml
Substanța activă: AFLIBERCEPTUM
Concentrația: 25mg/ ml
Cod atc: L01XX44
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon a 10 ml x 8 ml concentrat pentru solutie perfuzabila continand 200 mg aflibercept
Cod cim: W59956003
Firma producătoare: SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA