EYLEA 40mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru EYLEA 40mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EYLEA 40mg/ml
Substanța activă: AFLIBERCEPTUM
Concentrația: 40mg/ml
Cod atc: S01LA05
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI VASCULARE OCULARE MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL NEOVASCULARIZARII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla cu solutie injectabila (4mg afibercept /100 microlitri sol.)
Cod cim: W63881001
Firma producătoare: BAYER AG - GERMANIA
Conținut prospect: