GIOTRIF 40mg - PROSPECT

Prospectul pentru GIOTRIF 40mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GIOTRIF 40mg
Substanța activă: AFATINIBUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: L01XE13
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC perforat pentru eliberarea unei unitati dozate continand 28x1 comprimate filmate
Cod cim: W60262003
Firma producătoare: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. K.G. - GERMANIA
Conținut prospect: