HEPSERA - PROSPECT

Prospectul pentru HEPSERA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEPSERA
Substanța activă: ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: J05AF08
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIB. NUCLEOZIDICI SI NUCLEOTIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutii x 3 flac. din PEID x 30 compr.
Cod cim: W51522002
Firma producătoare: GILEAD SCIENCE LIMITED - IRLANDA
Conținut prospect:

HEPSERA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din PEID x 30 compr.