HUMIRA 40 mg - PROSPECT

Prospectul pentru HUMIRA 40 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMIRA 40 mg
Substanța activă: ADALIMUMABUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: L04AB04
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 2 cutii a cate 1 flacon ( 0,8 ml solutie sterila)+ o seringa sterila+ un ac steril+un adaptor steril pentru flacon + 2 tampoane cu alcool
Cod cim: W59945002
Firma producătoare: ABBVIE BIOTECHNOLOGY GMBH - GERMANIA