BRIMICA GENUAIR 340 micrograme/12 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru BRIMICA GENUAIR 340 micrograme/12 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRIMICA GENUAIR 340 micrograme/12 micrograme
Substanța activă: ACLIDINIUM BROMIDUM+FORMOTEROLUM FUMARAT
Concentrația: 340 micrograme/12 micrograme
Cod atc: R03AL05
Acțiune terapeutică: ADRENERGICE INHALANTE ADRENERGICE INHALANTE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 inhalator a 60 de doze
Cod cim: W62377001
Firma producătoare: NDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL S.L. - SPANIA
Conținut prospect: