ACID ZOLEDRONIC MEDAC 4mg/5ml - PROSPECT

Prospectul pentru ACID ZOLEDRONIC MEDAC 4mg/5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACID ZOLEDRONIC MEDAC 4mg/5ml
Substanța activă: ACIDUM ZOLEDRONICUM
Concentrația: 4mg/5ml
Cod atc: M05BA08
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZARE BIFOSFONATI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane din plastic cu 5ml concentrat pentru solutie perfuzabila
Cod cim: W60216003
Firma producătoare: STRIDES ARCOLAB POLSKA SP. Z O.O. - POLONIA