OCALIVA 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OCALIVA 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OCALIVA 10 mg
Substanța activă: ACIDUM OBETICHOLICUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: A05AA04
Acțiune terapeutică: TERAPIA VEZICII BILIARE MEDICAMENTE CONTINAND ACIZI BILIARI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din HDPE x 30 compr.
Cod cim: W64491001
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: