IASIBON 6mg/6ml - PROSPECT

Prospectul pentru IASIBON 6mg/6ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IASIBON 6mg/6ml
Substanța activă: ACIDUM IBANDRONICUM
Concentrația: 6mg/6ml
Cod atc: M05BA06
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZARE BIFOSFONATI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla x 6ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W56933001
Firma producătoare: PHARAMATHEN S.A. - GRECIA